Ensaluto

Nova versio de Nia Komunumo jam tre baldaŭ. Kiujn eblecojn vi volas vidi?

Esperanto.com gastigas Nian Komunumon ekde novembro de 2008-a jaro. Do jam preskaŭ 4 jarojn ĝi funkcias seninterrompe! Tio estas sufiĉe granda aĝo por tiaspeca esperantista retejo. Vi ja scias, ke malmultaj el ili "travivis" eĉ pli ol unu jaron.
Malgraŭ ĉio Nia Komunumo funkcias kaj konstante evoluas. Dum la pasintaj jaroj Esperanto.com multe evoluis, ni strebis konstante aldoni novajn eblecojn kaj plibonigi la jam ekzistantajn. Dum tiu ĉi periodo Nia Komunumo atingis kvanton de pli ol 2000 uzantoj, kiuj publikigis pli ol 2500 blogaĵojn, aldonis ĉ. 150 E-eventojn kaj multon alian.
Dum pli ol unu jaro ni pretigas la novan multe pli oportunan kaj riĉegan laŭ la funkcioj version de Nia Komunumo. La lastajn monatojn la laboroj atingis la aktivan fazon.
Ni bezonas vian helpon kaj subtenon, ĉar vi - esperantistoj estas kerno de Nia Komunumo. Ni kune devas decidi kia ĝi estu. Bonvolu skribi ĉi tie kion vi volus vidi, kadre de nova versio de Esperanto.com. Kio mankas al vi? Kio estas superflua? Kio plaĉas al vi aŭ male ĝenas vin? Ĉu vi trovis iujn erarojn? Nepre skribu ĉiujn viajn rimarkoj kaj ideojn ĉi tie!

bildo de Dima Ŝevĉenko
bildo de klarisa

Al mi plachas Skype grupo kaj mi jam parolis kun mia amiko el Brazilio. Tre bonega ideo organizi tiun grupon.

Ankau estus bonege krei grupojn lau hobioj, interesoj .

Klarisa

bildo de Ronaldeto

Ankaŭ mi ŝatas skajpumi, sed ne ofte havas tempon por longaj interparoloj.

Ankaŭ mia edzino dezias, ke mi bone parolu kun ŝi ol kun fremduloj.

Sede rilate al Brazilo ni eble havos etan projekton kun novlernantoj de nia komuna lingvo.

Mi jam scivolemas, ĉu Emilio kaj mi sukcesos.

bildo de Sergej Tabakajev

Antaŭa dezajno estis pli sukcesa laŭ mi, nun hejmpaĝe  mi ne scias al kio ĵeti la rigardon, sed ĝenerale ĝi estas bonega retejo.

bildo de Ronaldeto

Kara Dima,

mi tre ĝojas, ke esperanto.com daŭre funkcias kaj ni povas profiti de ĝi kaj eĉ varbi por Esperanto pro ĝia ekzisto.
Mi supozas, ke gravas ligiloj al diversaj kalendaroj de aranĝoj, ekz. al la hungara. Ne necesas krei propran retejeron pri ĝeneralaj aranĝoj, oni nur sciigu pri ĝi kaj rekte uzu la ligilon.

Ĝenerale la retejo de esperanto.com estas sufiĉe bone enhava kaj mi ĉiam ĝojas pri la novaĵoj.

Amike,
Ronaldo

bildo de Dima Ŝevĉenko

Kara Ronaldeto!

Dankon pro via afabla subteno kaj partopreno en la sorto de Nia Komunumo.
La nova versio jam estis parte lanĉita, vi povas vidi la ŝanĝojn, ili estas sufiĉe rimarkeblaj :)

Kio rilatas la kalendaron de aranĝoj. Jes, en esperantujo ekzistas kelkaj bonaj kaj sufiĉe kompletaj listoj de E-aranĝoj. Tamen la ideo ĉi tie estas iom pli "ampleksa". Ni volas listigi ne nur rilative "novajn" aranĝojn, kiuj okazis ekde 90-aj jaroj de la 20-a jarcento, sed ni strebas kolekti ankaŭ ĉiujn E-aranĝojn, kiuj okazis ekde 1887. Ĉiu "Evento" (ĉu estonta, ĉu pasinta) estas ne nur ero de iu listo, sed kvazaŭ aparta mikroportalo, kien eblas alŝuti logotipon, plurajn fotojn, indiki lokon de la aranĝo sur la mapo, aldoni plurajn tekstajn kaj multmediajn informojn (por la venontaj aranĝoj tio povas esti aliĝiloj, adresoj, provizora programo; por la pasintaj tio povas esti raportoj, rememoroj ktp.). Tiamaniere ni sukcesos konservi informojn kaj rememoroj pri la E-aranĝoj (sed ne nur la iliajn datojn kaj nomojn), kaj transdoni tiun heredaĵon al la sekvontaj generacioj de esperantistoj kaj pruvi al neesperantistoj, ke Esperanto havas profundan kaj varian kulturon.

Praktike nun jam eblas uzi interesajn teknikajn eblecojn:

1. Kalendaro de E-aranĝoj (la aranĝoj aperas en la kalendarforma tabelo kun varia ordigebleco kaj navigado):
http://esperanto.com/eventoj
2. Mapo de E-aranĝoj (ĝi uzas sistemon GoogleMaps, ekde nun tie aperas nur eventoj, kiuj okazas nun aŭ okazos poste):
http://esperanto.com/mapo_de_eventoj
3. Listo de la pasintaj E-aranĝoj (alklakante la nomon de aranĝo aŭ ĝian logotipon, vi trafas al "mikroportalo" de aranĝo):
http://esperanto.com/historio_esperanto_eventoj
4. "Mia propra kalendaro de Esperanto-aranĝoj" (ĉiu uzanto de Nia Komunumo povas elekti aranĝojn, kiujn li planas partopreni ktp. kaj li ĉiam vidos en sia propra aparta kalendaro! Ĉu estas oportune?)
http://esperanto.com/eventoj/miaj
5. En la profilo de ĉiu uzanto vi povas vidi liston de la aranĝojn, kiujn li/ŝi volas partopreni aŭ partoprenis/interesiĝas. Ekz. jen:
http://esperanto.com/users/anna-striganova

Amike,
Dima

bildo de Rob Keetlaer

 

Gekaraj,

 

Laŭ mi estas bona la ideo ie kaj iel kolekti plej diversajn informojn (bildojn, raportojn k.t.p.) pri E-aranĝoj. Tion ne povas havi iu kalendaro kiu listigas la estontajn eventojn, tion ne povas havi la enciklopedion (Vikipedio) ĉiar tio ne estas "enciklopedieca". Do, ni aldonu aranĝojn, raportojn, ligu al fotoalbumoj (en Ipernity...) k.t.p de la aranĝoj.

 

Tamen mi havas unu peton al la teknikistoj kiuj ebligas tion ĉi: ĉiu eblus iel fari por ĉiu "aranĝo" unu super-paĝon kiu menciu ĉiujn kreitajn "versiojn" de la aranĝo? Mi celas ke ne nur ekzistu (ekz.) la 27a, 28a, 29a Internacia Festivalo, sed ankaŭ ĝenerala "Internacia Festivalo" kun priskribo, ligilo al la retejo, kaj listo de pasintaj/planataj "eldonoj" kun dato, loko, partoprenanto-nombro kaj eventuale kelkaj aliaj aferoj (laŭ deziro kaj haveblo). La paĝoj de la unuopaj jaroj referencu la super-paĝon, kal la super-paĝo referencu ĉiujn siajn "versiojn". Tio plifaciligus al ĉiuj trovi pli da informoj kaj havi bonan superrigardon. Supozeble tio postulus iom da teknika reverkado, sed mi pensas ke tio indas. Oni povus eĉ krei kategoriojn, ekz. Mondaj eventoj, Regionaj eventoj, Landaj eventoj, eventoj laŭ temo k.t.p. ...

bildo de Dima Ŝevĉenko

Kara Rob!

 

Dankon pro via utila kaj saĝa komento!

Unue mi estas tre ĝoja, ke vi komprenis "la filozofion" de sistemo de E-aranĝoj ĉe Nia Komunumo. Vere tiun taskon solvas nek la Vikipedio (pro ĝia enciklopedieco), nek ne esperantistaj sociaj retoj (tie eblas aldoni E-eventojn, sed nur la estontajn kaj ne eblas listigi ĉiujn E-eventojn aŭ ordigi ilin laŭ iu kriterio), nek la nun ekzistantaj listoj kaj kalendaroj de E-aranĝoj en la eksteraj paĝaroj.

 

Ni, kompreneble, realigos vian ideon pri "super-paĝoj" por ĉiuj aranĝoj, kiuj pli-malpli regule okazas. Fakte, ni jam havas sistemon de t.n. grupoj, kien eblas aldoni tion. Ekz. grupo de Internacia Festivalo:

http://esperanto.com/grupoj/if-internacia-festivalo

 

Tamen tiu sistemo bezonas multan prilaboron, kiun kompeneble ni faros. Nun ekz. ne eblas aŭtomate "alglui" liston de la pasintaj aranĝoj kun tiu ĉi nomo. Eblas kompreneble "mane", sed tio estas sufiĉe komplike por uzantoj kaj ne indas.

La kategoriojn de eventoj ni jam iajn havas, eble indos ilin korekti.

bildo de Jxajro

Saluton Dima kaj legantoj,

Mi estis invitita de Dima por partopreni en tiu simpatia retejo kiun li gvidas. Mi gratulas la kvanto de retkomputiluzantoj kiun ĝi atingis.

Mi ĉiam ofte diras, ke la precipa vorto kiun ni esperantistoj devas havi estas HARMONIIGI. Jes, kiel vi bone scias, nia vasta multkultura lingvo devas nun iri al alia paŝo de la marŝado kiun ekigis Zamenhof.

Tiu magia ŝlosilo nomata harmonion ebligos nian movkapablon, nian movebliĝon. Jes amikoj, ni estas antaŭ la plej granda armeo kiun jam aperis sur la faco de la Tero. Sed atentu ni, nia "milito" estas aliel. Ni ne bezonas ĵeti bombojn kaj mortigi. Ni bezonas krei, solvi, doni al mondo oportunojn por pli bone vivi. Angla lingvo strebas fari tion sed tre fuŝe. Certe tiu kiu scipovas anglan lingvon povas havi bonajn oportunojn por plibonigi sian vivon. Certe oni povas regi komputilojn kaj pere de tiu plibonigas sian vivon kaj do? Ĉu vi opinias, ke ĝi estas facile lernebla? Ĉu vi opinias, ke ĝi estas tiel popolara kiel amaskomunikiloj propagandas? Kompreneble ne!

Sed nu...pardonu vi min. Iru ni rekte al punkto. Dima petis sugestojn pri la retejo kaj mi sugestas al vi ke vi komencu listigi ĉiun esperantajn asociojn de la mondo kiel eble kaj strebu fari la plej bonan reton inter ili. Ne nur naciajn organizojn kiel REU, EAB aŭ nian brazilan BEL sed ĉiujn vi devas kunligi. Kiu vi opiniis pri tiu? Komenci kunligi ilin.

Ni bezonas komenci ie kaj iel. Kaj ne forgesu ni pri la ekonoma flanko de nia komunumo. Ĝi certe devos aperi. Sufiĉu oni la romantikan esperantan komunumon! Sufiĉu vivi revante! Vivu ni la realaĵon.

Ĵajro

bildo de Dima Ŝevĉenko

Dankon Ĵajro! Vi estas uzanto de Esperanto.com jam multaj jarojn kaj ankaŭ partoprenas en la konstruado de harmonia Nia Komunumo!
Dankon ankaŭ pro viaj komentoj. Nun, kiam la nova versio jam estis parte lanĉita ni daŭrigos plibonigi ankaŭ la sistemon de aldonado de grupoj kaj organizoj kaj finfine ni sukcesos. Kio rilatas la ekonomikan flankon de Nia Komunumo, mi faris la unuan paŝon: maldekstre vi povas vidi blokon "Subtenu!". Ni faris tion, ĉar la servilo kaj aliaj aferoj estas sufiĉe kostaj. Pro tio ni enkondukis specialan rolon "Subtenanto" por tiuj, kiuj pretas kontribui mone por estu ebla subteno kaj evoluigo de la retejo. Tiu "titolo" ne donas iujn aldonajn rajtojn, simple aperas kiel butoneto en la profilo. Ankoraŭfoje dankon al vi! Ni agu plu por Esperanto!

bildo de Jxajro

Saluton Dima,

 

Jes, mi tute konsentas pri via kreaĵo de spaco por subtentantoj kaj monapogantoj. Mi mem amus subteni sed nuntempe mi devas alfronti teruran senlaborecon kaj kiam mi trovas laboron ĝi estas terure mabone paganta.

 

Via ideo estas bona kaj estos pli bone sukcesanta kiam ni povas disvolvi en nia esperanta komunumo membrojn kiuj sukcesas en financa areo.

 

Atentu vi, Dima. Mi ankoraŭ memoras la vortoj de via samlandano Arosev. Certe lia ĝeno kaj malanimeco kun nia esperanta komunumo estas devige al troa reviĝo de ĝi, ĉu vi komprenas? Esperantistoj estas esence revuloj kaj revas kun frata mondo, mondo kie oni povos senĝene brakumi kaj kompreni la malfacilecojn de iuj al aliuoj, vidi la kvalitojn kaj mizerojn de najbara popolo sen la baro de lingvo. Certe tiuj revuloj estas laŭdindaj sed post revi ni devas meti la piedojn sur la reala grundo. Metu ni la piedojn sur la reala grundo kaj marŝu ni.

 

Ĉu vi volas havi kondiĉojn por vojaĝi al mia lando kun via belega junulino? Nu, laboru vi kaj atentu al mi kiel helpanto. La montro de sukeso estas kiam ni povas ŝanĝi nian etoson pozitive. Certe ni bezonas pli ol lingvo por bone harmoniigi sed la lingvo estas la unua paŝo por la marŝado en direkto al harmonio.

Ĵajro


povigita de