Ensaluto

..POR LINGVA EGALRAJTECO !ESTU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTOY ,TANDEMAY AL NACIAY LINGVOY..

bildo de Ljeonjiid

..L'eon'їd(+e) Daŝēvsk'ij(-a) (Ljeonjyide Dasheevskjij-a):

 

..PORS MOVA EGALRAJTECE !JU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTEY ,TANDEMAY PEM NACIAY MOVEY..

 

.!!salutEn ( <= salutOn) ,estimatay zelotey de ( => pes) Esperante.

,!!mi petas vin ( => vyn -+ plurala forme pes persona pronAme) ==> qyn [dzyn]): !ne estu ( => !nje ju = !n'e ju = !nju = !n'u) Esperantay nacionalistey ,se ( => їf = yif) vi/vy ( => qy [dzy]) sentas sin ( => s(am)en = sen) kiel ( => ko) internacionalisto ,!!Esperante ekzistas jam ( => pafmo) preskau^ ( => presko) 130 jarey(s) kaj ( => ї = yi) eblas nomi ( => nami) ghin ( => qhin = q^in ==> dhen = d^en) antїkva ( = antyikva) lїngve rilatO al ( => pem) ghia ( => qhia = q^ia ==> dhesa [ðɛsa]) tandema dialekte EsperantEespe kun ( => їp = yip) modernigita Esperanta gramatike kaj ( =>  ї = yi) presko ( <= preskau^) plenO pruntoprenitay el ( => pjjelj(s) = p'jel's = p'jel') antikva Zamenĥōfa Esperante SENCAY vortey.

 

.?chju estas ( ?ĉ'u estas => ?їl' jas ... = ?yilj jas) malfacila ( => nonfacila) afere por esperantistey+internacionalistey ellerni ( => jeljlerni) EsperantEespan dialekten ,tandeman rilato al ( => pem) kvazau^nacia ( => kvazonacia) Zamenĥōfa Esperante ,por montri al ( => pem) diversnaciay ĥomey ( <= homoj => hhomey = ĥom(en)ey = (ĥo)meney = meney) modelan ekzemplen pes ( <= de) facila kreade pes diversay tandemay dialektey kun komuna por ili modernigita gramatike pes antikva Esperante ,!!kio donos eblecon rapido kunmiksi ( => yipmyiksi = їpmїxi) nacian SENCAN leksiken pes tandemay dialektey kaj krei tiamaniere globalan matran ( <= patrinan) lingven Eespen jam al 2020+a jare ,kiua ( => kjja) dominos en ( => pjje) la monde al ( => pejm) fino pes XXI+a jarcente.

 

..mi konsentas kun ( => yip) vi ( = vy -+ plurala forme pes persona pronome => proname) rilato Muvade por(s) Unu"ece (MU) de ( => pes) la ĥomare ,kiu+a ( => kjja) bezonas komunan pors ĉ'o(a)y ( = chjo(a)y <= ĉ'їuj = chjyiuj) ĥomey ( <= homoj => hhomey = ĥom(en)ey = (ĥo)meney = meney) de ( => pes) la monde kaj ( => ї = yi) facilan li(a)ngv(eq^)en ( <= liangveĝen = moven) ,tamEn ( => tamOn) antikva Esperante ne estas ( => nje jas = n'e jas = njas = n'as) sufїĉ'o ( = sufyichjo) facila move ( = lingve) ,ekz"o ( = ekzemplo) ,pors ĉ'їn(en)ey ї por japaneney ( = nikhon(en)ey = nikhoney = nik^oney) pro(s) tio+e ,kё ( = kye <= ke) tro ( => trejst) limigїta alfabete ї gramatїke pes ( <= de) Esperante taŭgas ( => taûgas = tauhgas) nur ( => onlo) por unu ( => jejlo) move Esperante ,facilo komprenata onlo ( <= nur) por eŭropaney ( => eûropaney = euhropaney).

 

..mi ( => le) dislarĝis ( = > dislarqhis) alfabeten pes Esperante por(s) ( = pors = por) fari ĝin ( = g^in = ghin ==> qhin = q^in) multlingvan (unuecan por chjoy movey ,blomovan = blolingvan) ї modernїgis gramatїken pes antїkva Esperante ,kio+en le ( <= mi) klarїgas ( = klaryigas) ĉ'ї+tїe+o ( => flo) inter ( => pїp = pyip) ronday krampey kun ( => їp = yip) montrїle ( => montrele) "=>" aû ( => or^ = orh) "<=" ,por facilo krei tandeman dialekten por ĉ'їua ( => ĉ'a) nacia or^ kvazaûnacia ,kiel ( => ko) antyikva Esperante ,move yip ( <= kun) komuna (unu"eca => jejlo"eca) gramatyike yi reordigita pjjen ( => en) JELTONARen alfabete ,!!sed ( => !!on) SENCA leksyike ( = lexїke) restas preskaû ( = preskauh => presko) ununacia ( => jejlonacia) ,ekz"o ,por antyikva Esperante ekzyistas tandema dialekte ,namata ( <= nomata) EsperantEespa move yip Esperanta SENCA kexyike ,on yip komuna blomova gramatyike ,kjja ( <= kiua) aperis dank" pem ( <= dank" al) modernigade pes Esperanta gramatyike.

 

..RIMARKE:

(inter ronday krampey yip ( <= kun) montrele => aû <= mi ( => le) montras al vi ( => pem de = dem) proponatay de mi ( => pet(s) le) gramatikayn elementeyn ( = jejlomenteyn ,servayn vorteyn kaj ( => ї = yi) morfemayn parteyn de ( => pes) SENCAJ vortey ,kjjayn ( <= kiu(a)jn) eblas (j)uzi echj ( = eĉ') en ( => pjje) dha ( <= la) Esperanta skribmaniere ,anstataûiganto dha ( <= la) Esperantayn per ili ( => dhey -+ plurala pronAme ( <= pronOmo) por senvivay ( => opsvyivay = opvyivay = ovyivay) objektoj ( => abĵjektey = abj^jektey = abjhjektey) poiome ( => upjjo ,po"etapo ,ekzemplo ,kiam vi ( => kmo de) konatyiqhos yip grafiko originalay ciferey ,le ( <= mi) anstataûigos karakteran pluralan finazhen: +j => +y ,post kio ( => pos kĥe = po(s) k(ĥ)e = po ke) le interŝanĝos (intershanghos => pїpŝanq^os = pyipshanqhos) reciproko karakteran singularan finazhen pes ( <= de) substantivey ( => pustantivey ( = nawney: +o => +e) yi adverbey: +e => +o).

 

..nun ( => fmo) le ( <= mi) anstataûigos karakteran pluralan finazhen: +j => +y ,post kioE ( => pos kĥe = po(s) k(ĥ)e = po ke) le interŝanĝos (intershanghos => pїpŝanq^os = pyipshanqhos) reciproko karakteran singularan finazhen pes ( <= de) substantivey ( => pustantivey: +o => +e) yi adverbey: +e => +o).

 

.!le ( < = mi) pafmo ( < = jam) informis lesayn ( < = miayn) leganteyn ,ke le proponas marki jejdo^ecayn jejleyn per h^orizontalay streketey ( = dashey) cirklo ( < = chjirkau^) baza vertikala strekege ,konsistanta pjjeljs ( <= el) jejdo ( <= du) or^ ( <= au^) jejvo ( <= tri) vertikalay dashey ,yipmetyitay ( <= kunmetyitay) kolono ,yi ripetos nun ( = > fmo) qym ( < = al vi) ,kё le ( < = ke mi) jam ( < = pafmo) delong(m)o ( = > pafmo (pet)longmo = prafmo) pjje meze pes Gamonth(e) [ = Gaoogost(e) = (Ga)August(e)] de ( = > pes) jjLRZJa ( < = 1970a) jiare kreis grafiko originalan ciferliteran skribsistemen ,namatan ( <= nomatan = > nejmatan) lauh ( = lau^) mia ( = > lesa) familia name ( < = nome) kiel ( = > ko) Dasheevice ,pjje kjja ( < = en kiu(a)) fonemay literey suplemento plenumas rolen pes ( < = de) ciferey (yi ,certo ,pes nombrey) nje ( = n'e < = ne) onlo ( < = nur) ( = > nonlo) decimalay ( = dekumay = dekecay) ,on ( < = sed) echj pes plji(j)ay kalkulsistemey pams ( < = qhis = q^is < = ĝis = ghis = g^is = ĝis) dha deksesuma ( = dekseseca (16a) ,kiuan ( = > kj(j)an) le namas ( = nejmas) ko pudeca kalkulsisteme ,por(ke) kalkuli per pudey -+ 16) ,ekzemplo ,chji+tieO ( = > flo) pjje lesa ( < = mia) komente le hhas ( = h^as) eblecen montri grafiko (per grandliterey pes latina kaj rusa alfabetey: l (0) ,L (1) ,Г (4),F (6) ,E (7) ,7 (8) ,Z (9) ,Т (12) , ... ,王(63)) onlo kelkayn originalayn cifereyn ,apud ( = chje = > pe) baza vertikala strek(eg)o ( l = 0) pes kiu(a)y ( = > kjays) proksimo pem dhesay(m) ( = fjesay(m) < = qhiay = q^iay < = g^iay) pintey au^ ( = > orh = or^) sur ( = > pjyi) meza nivele dislokiqhas hhorizontalay streketey (,anglo: dashey ,orh ( = or^ = au^) ,alivorto ( = > olvorto) ,je(j)ley -+ duhumay (= duecay => jejdo^ecay) unuey) yips(e)m ( < = kun) certa nombra ( => nAmbra) signife ,esprimata per decimalay ciferey: l < = 0 ,.L < = 1 ,.l- < = 2 ,.Г < = 4 ,.[ < = 5 ( = > L + Г) ,.F < = 6 ,.E < = 7 ,.7 < = 8 ,Z < = 9 ,.ciferey por ceteray kalkulsistemey yip plej multnomray ( => blonAmbray) ciferey ,kolj pjje decimala kalkulsisteme: Т < = 12 ,.王 < = 63 ,.nambre 63 egalas pem skribsyigne ‖王 (63 = 32+16+8+4+2+1) ,˩ (32) ,˧ (16) ,˥ (8 => G) ,E (7 => Z = F + L) ,F (6 => Q [dz]) ,Г (4 => B) ,L (1 => L).

 

.!provu samstaro ( <= memstaro) adici"i grafyiko originalayn dash+skriptayn cifereyn ,juzanto modelayn ekzempleyn:

 

ᒪ (1)  ,ᒥ (4) F (6) E (7) ,ᒣ (8) ,Ƨ (9) ,˧ (16)  ,32 (˩) + 16 (˧) = ?ꟻ (48) Ŧ (30) ,ᒧ (32) ,Ⅎ (48) ,Ǝ (56)

,.Ǝ <= 56 = 32 + 16 + 8 ,.王 < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (┣) + 1 (L) ,.˧ (16) + ᒣ (8) = ꟻ (24) ,.Ⅎ (48)

 

..ankau^ numeraleyn eblas nami ,juzantO ( <= uzantE) latinliterayn cifereyn: 0 => jjJ ,1 => jjL ,2 => jjD ,3 => jjV ,4 => jjB ,5 => jjM ,6 => jjQ [dz] ,7 => jjZ ,8 => jjG ,9 => jjR (prononcata kiel ( => ko) rusa au^ ( auh => or^ = orh) Esperanta vibranta konsonante ,!!por dha Inglisha ( = angla) "R" ,"r" necesas juzi "Rh" = R^ ,"rh"= r^ ,por dha franca uvula -+ "Rmh" => R~ ,"rmh" => r~ ): nulo => nojlo = jejJo (0) ,.(1) unu => jejLo ,.(2) du => jejDo ,.(3) tri => jejVo ,.(4) kvar => jejBo ,.(5) kvin => jejMo ,.(6) ses => jejQo [jejdzo] ,.(7) sep => jejZo ,.(8) ok => jejGo ,.(9) naŭ ( = nau^ = nauh) => jejRo ["R" jas ( => estas) prononcata ( => prononcata+jas = prononcat(a)jas = prononcatjas = prononcat'as) ko rusa or^ Esperanta konsonante ,.!!on ( <= !!sed) dha Inglishan ( <= anglan) "R" necesas signi ko "Rh" ( = R^). .."dek" (10 = jjLJ) jas name pes radyika numerale ( = name por nAmbre <= nOmbre) ,namata ko: jejcho [jejtsho = jejtŝo] yip nonmola ( <= malmola) konsonante ,on eblas nami ko "jejLeJo" (10 = jjLJ) ,.(11 = jjLL) dek unu => jejLeLo ,.(12 = jjLD) dek du => jejLeDo ,... ,.(99 = jjRR) naŭdek naŭ => jejReRo ,(100 = jjLJJ) cent => jejLeJeJo ( = jejchi(x)(^)e(x)(^)(a)to = jejchi^i^to ,xx [ks(e) ks] = x^x^ [ksh(e)ksh] = xĥh -+ signete pes potencige ,."to" -+ indeksa "du" (2) signifas du nojley ( <= nuley) pjje radika nambre "100").

 

..tiamaniero ,per modernigado pes gramatike pes antikva Esperante ,le kreis universalan gramatiken pes estonta Globala Lingve EeSPE ,nomata ( => nAmata) pet(s) ( <= de) vorte "Espe-rante".
 

.!!certO ( <= certE) ,vi komprenas tutmondan gravecen pes Internacia Fonema Alfabete (IFA) ,kompilita nur ( ==> onlo) el 26 latinay literey pes la angla alfabete kaj el simplay tipay literkombiney pes prononcata litere ,signata unu fonemen kun unu aŭ ( = aû = auh ==> orh = or^) du nOprononcatay ( <= nEprononcatay) literey ,egalay pjjej ( <= laû) signife al superliteray skribsigney -+ cirkumflekse (^) ,tilde (~) kaj tremaje (ekz"o ,super ( => pi) vokale "ё") por vokalay literey ,kiel ( => ko) ,ekz"o ( = ekzemplo <= ekz"e = ekzemple) ,ё = ye [e] ,ä = ya [æ] ,kiuy estas modifikatorey pes prononcade pes apuda prononcata litere.

 

..se vi opinias ,kё ( => ke) antikva Zamenĥōfa Esperante estas internacia ( => blonacia) lingve ,necesas anstataûigi tro ( => trejst) limigitan kvazonacian ( <= kvazaûnacian) alfabeten pes Esperante kaj reorganizi ortografian skribmanieren pes Esperante pjibazo pes IFA pes GOST "Dasheevica".

 

..estas ( => jas) strange ( => strangO) ,ke ( => kye = kё) ĝis ( = g^is = ghis => qhis = q^is) nun ( => fmo) fejmay ( <= famaj) poliglotoy ( => poliglotEy ,posedantay kelke da dekey de ( => pes) naciay lingvey (kaj kelkay el ili ( => pjjelj(s) zy) povis sci"i Esperanten) ,ne ( => nje = n'e) proponis echj juzi ( <= uzi) komunan alfabeten por facilO skribi diverslingvO laû unuecay ortografiay reguley ,!!krom fe ( <= chji+tio) ,fejmay poliglotey povus elekti pjjelj(s) ( <= el) naciay lingvey la ( => dha) plej ( => blejst) belO kaj ( => ї = yi) nonlong(m)o ( <= mallonge) prononcatay gramatikay elementey (ĥelpay ї = yi ( <= kaj) servay vortey ,morfemay partey pes ( <= de) SENCAY vortey -+ sufiksey ,finazhey) por krei komunan gramatikan strukturen -+ unuecan (universalan) gramatikan skeleten por artofaritay tandemay (filinay) dialektey pes naciay lingvey kun ( => yip = їp) nacia SENCA leksike ,sed kun ( => on їp = on yip) komuna gramatike ,simїla ( = simyila) al ( => pem) gramatike pes Esperante ,por eviti lernaden pes chjiuy ( = ĉ'їuy => chjo(a)y = ĉ'oy) naciay lingvey yip ( = їp <= kun) arkhayikay gramatikay ї ortografiay reguley ,ї lerni en ( => pjje) infana ejq^e ( = ejqhe <= agho = aĝo) nur ( => onlo) universalan gramatiken ,juzatan ( <= uzatan) nur ( => onlo) kun ( => yip = їp) SENCAY vortey pes (ge)patra ( => patrENa) lingve ,!!kaj ( => ї = yi) poste ( => poso) eblus lerni onlo fremdlingvayn SENCAYN vorteyn ,anstataû ( => pjjenlo) lerni fremdan lingven pleno yip arkhayikay ( = ark^aїkay) gramatyikay elementey ( => jejlomentey) ї ortografiay or^ ( = orh <= aû = auh) ĥieroglifay reguley pes diversnacia skribade ,?yilj ( = ?їl' <= ?ĉ'u = ?chju) mi ( => le) ne ( => n'e = nje) pravas.

.!!ї pjje ( => en) meze pes Gamonth(e) ( = Oka monate Aûguste) de ( => pes) 2000+a jaro ( => jiare) le sukceso modernigis gramatiken pes Esperante yi nomis ( => namis) qhin ( <= ghin = ĝin => dhen = d^en) kiel ( => ko) gramatiko pes E(e)spa lingve ,nomita ( <= namita de ( => pet) nomo ( <= namo) "E(e)spe-ranto" yip akcentita vokala litere "+ē+" duobligїta or superstrekїta) ,gramatїkayn jejlomenteyn ( <= elementeyn) pes ( <= de) kjja ( <= kiu(a)) vi ( = vy (plurala forme pes pronome ( => proname) ==> qy [dzy]) vidas chji+tie+o ( => flo) pjje ( => en) lesa ( <= mia) informe.

 

..krom chji+tioE ( = ĉ'i+tioe ==> fe) ,por ĥelpi al diversay naciay lingvey (kaj al artOfaritay lingvey ,kiel la kvazonacia Esperante) ,multo pli qhusto (p)amsvorto ( = q^usto amsvorto <= ĝusto ĝisvorto) kaj ( ==> ї = yi) rapido traduki diverslingven informayn teksteyn pes diversnaciay verkey en ( => pjje) meze pes Gamonthe (Oka Monate Aûguste) pes 2000+a jiare ( <= jare) estis kreita onlo ( <= nur) gramatika strukture (karkase ,skelete) tuto ops ( <= sen) SENCA leksike por juzi ( <= uzi) kun dhe [] ( = d^e <= ĝi = ghi => q^i = qhi) ONLO NACIAN SENCAN LEKSIKEN ,kreanto famaniero ( <= tiamaniero) tandeman dialekten por chjiu+a ( = ĉ'iua ==> ĉ'a = chja) nacia lingve ї por kvazonacia Esperante inkluzivo -+ EsperantEespan dialekten.

 

..pjje ( <= en) EsperantEespa dialekto jas juzata ( <= estas uzata) pli ( ==> blej) korekta ,kolj ( <= ol) dha ( <= la) Esperanta ,modernigita gramatїko de antїkva Zamenĥōfa Esperanto ,їp ( = yip <= kun) SENCAJ vortey preskaû ( => presko) pleno pruntoprenїtay pjjelj(s) ( <= el) Esperanta vortare pes sencay vortey ,on ( <= sed) gramatїkay vortey jas ( <= estas) plej ( <= pli) sїmplo prononcatay ,!komparu ,ekz"o ( = ekzemplo) ,kon"junkcieyn: kaj ==> ї = yi (pruntoprenїta pjjelj rusa lїngve) ,aû = auh ==> or^ = orh (pjjelj la angla) ,!!ĉ'їuy ( ==> ĉ'o(a)y = ĉ'oy = ĉ'ay) prepoziciey pjje EsperantEespa dialekte jas normigїtay per k(h)araktera ( = k^araktera) radїka konsonante "+p+" (pjjelj vorte "prepozici(j^)e") kaj per fina kaza konsonante pjjej ( <= laû) kaza sisteme pes germana lingve: Genitive: de ==> pe(v)s = pev(s) = pev = pes (posediva forme) ,de ==> pet(s) = pet = pets (kreativa inversdirekta forme) ,D(on)ativo: al ==> pe(j)m = pejm = pem (konsonante "j" transdonas ide"en ( = idejhen) pes mUve ( <= mOve)) ,Akuzative: pen -+ prepozicie pes rekta "senprepozicia" ( => o(ps)prepozicia = oprepozicia) Akuzative nje ( = n'e <= ne) ekzistas pjje Esperante ,on ( <= sed) ekzistas pjje dha ( <= la) franca lingve anstataû ( => anstato = pjjenlo) finazhe pes substantive "+n" ,on direkta prepozicie "pjjen" egalas pem ( <= al) dha konforma Esperanta prepozicie "en" ,kiam ( => kmo) respondas pem demande: ?kien ,.pem demande "?kie" respondas prepozicie "pjje" ( <= en) ,!!ankaû ( => an^ko = anhko) kvazaûnaciay ( => kvazonaciay) esperantay numeraley (namey ( <= nomoj) pes ciferey yi nambrey ( <= nombroj)) ricevis "internacian" prononcen dank" pem klara yi komprenebla pem (or^ por) chjoy ( <= chjiuj) ĥomey ( = meney) pes la monde prononcade pes latinliteray ciferey ,ko ( <= kiel) konformay latinay literey pjje ( <= en) nojva ( <= nova) modernigita alfabete pes antikva Esperante ,reordigita en ( => pjjen) JELTONARen pjjej ( <= laû) nambra signife pes literey: 0 (J) ,1 (L) ,2 (D) ,3 (V) ,4 (B) ,5 (M) ,6 (Q [dz] -+ prononcata yip ( <= kun) vochje ko ( <= kiel) pola vochjigita "c" [ts]) ,7 (Z) ,8 (G) ,9 (R -+ !!devigo prononcata ko rusa vibranta konsonante ,!la anglan R signu Rh = R^ (yip chjapele) ,la francan uvulan R skribu yip tilde: R~ = Rm^ = Rmh) ,!komparu Esperantayn numeraleyn yip dha ( <= la) Eespay:

(0) nulo ==> (jjJ) nojlo = jejjo ,.(1) unu ==> (jjL) jejlo ,.(2) du ==> (jjD) jejdo ,.(3) tri ==> (jjV) jejvo ,.(4) kvar ,.(5) kvin ==> (jjM) jejmo ,(6) ses ==> (jjQ) jejqo [jejdzo] ,.(7) sep ==> (jjZ) jejzo ,.(8) ok ==> (jjG) jejgo ,(9) naû ==> (jjR) jejro ,.(10) dek ==> (jjCh [tsh = ʧ ]) jejcho = jejĉo = jejtsho -+ !!devigo NjE ( = N'E <= NE) prononcu molo [jejtjshjo = jejchjo = jejĉ'o] ,!!(10) ,namata "dek" ,jas jejdocifera ( <= ducifera) nambre ,on n'e jejlo ( <= unu) cifere ,pro kioe ( ==> pro(s) fe) konsonante "ch" pjje name pes dha numerale jas ovochja ( <= senvochja) ,!!tamen ( => tamOn) pjje matra (patrina) Eespa lingve (yi ,certo ,pjje dhesa ( <= ĝia) filina EsperantEespa dialekte) ekzїstas an^ko ( <= ankaû) latinlitera cifere Qh = Q^ [dzh = dz^ = ʤ] ,por facilo skribi nambreyn pes deksesuma (pudeca) kalkulsisteme.

 

.!transliteru esperantan literen ĵ ,Ĵ por syigni ( = sїgni) fonemen [ʒ] fo ( <= tyiel): ĵ ,Ĵ [ʒ] => z^ = zh ,Z^ = Zh [ʒ] ,!konservu en esperanta jeltonare nOprononcatan minusklen: ĵ ,por juzi dhen ( = d^en [ <= qhin = q^in <= ĝin = ghin) kiel ( => ko) intervokala divida skribsyigne kaj ( => ї = yi) ko sїgne pes ( <= de) nonmola ( <= malmola) prononce pes konsonanta foneme ,kiun eblas signi per duobla apostrofe (") kiel ( => ko) en ( => pjje) rusa lingve nonmola ( <= malmola) skribsigne "ъ" ( ,on ( <= sed) unuobla apostrofe (') egalas al ( => pem) la ( => dha) rusa skribsigne "ь" ї pem unua ( => jejla) latina litere "j" pos ( <= post) konsonante ,prononcata molo ,!komparu: podĵjēzd (podjhjeezd = podj^jēzd = pod"jēzd -+ подъезд) ї konjjāk (konjjaak = kon'jāk -+ коньяк [кон'йāк].

 

.!transliteru esperantan literen ĥ ,Ĥ por syigni ( = sїgni) rusan fortan frotfendan opvochjan fonemen [x] per tyipa literkombyine kh = k^ ,Kh = K^ ,!konservu en esperanta jeltonare literen ĝ = gh = g^ ,Ĝ = Gh = G^ ,por syigni ukrayinan vochjan konsonanten [ɣ] ,kjja ( <= kiua) jas ( <= estas) kharaktera ( k^araktera = karaktera) tandema konsonante pjje ( <= en) pare yip o(p)vochja ( = ovochja <= senvochja) konsonante kh = k^ ,Kh = K^.

 

..le ( <= mi) nje ( = n'e <= ne) konsentas yip ( = їp <= kun) jesa ( <= ies) kompare pes Id(o)e+skisme їp lesa ( <= mia) projekte pes Universala (multlingva => bloliangva) Tutmonda InternaciLingva Gramatike (UTILiGe) ,pro(s) kĥe ( = ke <= kio+e) le simplo ripetos jesan ( <= ies+an) stultan jeldiren ( <= eldiron) ,rilatan pejm ( <= al) lesa ( <= mia) projekte pes dha ( <= la) UTILiGe ,por dha ( <= la) legantey komprenis ,їp jeldyire pes kjjay(s) le n'e konsentas:

..nOnecesa jas ( = noneces(a)jas = nonecesjas = noneces'as) kontraŭ+Fundamenta ( => kontrofundamenta) stultaĵo ( => stultazhe = stultaz^e) ,kiu(a) ( => kjja) emas skismїgi ї malfortїgi la ( => dha ( = dhâ [ðʌ] <= la) Esperanto-mOvadOn ( => Esperant+mUvadEn) ,samO kiel ( => ko) okazis kun ( => їp) la ( => dha) Id(o)e+skizmE.

-+ ..sed ?chju al ordinaray personey devigo necesas konservi gramatikan fundamenten pes ja ( <= iua) artOfarita lingve ( = move) kun gravay gramatikay erarey ,similay al dha erarey en naciay movey.

-+ .!!certO ,njeas ( <= ne) ,!!dha ĥomare ( = hhomare = (ĥo)m(en)are = menare) revis pri komuna move gramatiko perfekta ,kjja pafmo ( <= jam) kreita pet le ( <= de mi) pjje ( <= en) meze pes somera monate ( = monthe) Gamonthe (Oka monate -+ Aûguste) pes 2000+a j" kaj ( => ї = yi) praktiko respegulita per gramatikay vortey ї morfemay partey pes SENCAY (semantikay) vortey pjje artofarita (ї trej ( <= tre) arto farita) filina dialekte pes komuna matra move Eespa ї per senca leksike pruntoprenita p'jel's ( <= el) antikva Esperante ,ko patra move.

 

..pro(s) apere pes lesa ( <= mia) UTILiGe (Universala (bloliangva <= multlingva) Tutmonda InternaciLingva Gramatike) pjje meze pes Gamon(a)t(h)e ( = Gamonthe = Gamonate -+ Oka monate Aûguste = GAûguste) pes 2000+a ( = jjDJJJa [jejDeJeJeJa]) !!tuto n'e malaperos ( => nonaperos) antikva variante pes Zamenhhoofa Esperante ,!!pafmo presko ( <= preskaû) 130+jiara ( = jjLVJ+jiara [jejLeVeJo+jiara]) -+ !!le proponas onlo ( <= nur) tutmondan gramatiken ,on ( <= sed) n'e jan ( <= iun) tutmondan liangven ( = moven) pjjenlo ( <= anstatau) pes dha angla liangve ,!!on pjje Esperante dha gramatike jas ( <= estas) "nacia" (kvazaûnacia => kvazonacia) ї Esperanta alfabeto njas ( = n'as = nje jas <= ne estas) internacia -+ !!qy [dzy] ( <= vy <=vi) sam((e)y) ( <= mem) komprenas fen ( <= chji+tio(+e)n) ,on ko ( <= kiel) Esperantay nacionalist(e)y o(ps)prudento ( <= senprudente) luktas por dominade namo ( <= nome) pes Esperante pjje la ( = dha) monde kontro ( <= kontraû) dha angla (yi tuto o(p)sukceso ( <= sensukcese) ,on le per UTILiGe kreos pacen pyip ( <= inter) naciay yi kvazonaciay ( <= kvazaûnaciaj) liangvey ,luktantay pors dominade pjje dha monde ,pros efe ( <= pro tio+e) ,kё per UTILiGe eblas krei tandemayn (filinayn) naciEespayn dialekteyn ,similayn pjjej ( <= laû) gramatyike pem ( <= al) Esperante ,on yip ( <= kun) nacia SENCA leksike ,anhko ( = an^ko <= ankaû) por Esperanto pafmo ( <= jam) jas ( <= estas) kreyita tandema (filyina) EsperantEespa dialekte pes patra liangve Esperante yip ( <= kun) Esperanta SENCA leksike yi yip gramatike pes anhkoro ( = an^koro <= ankoraû) no"ekzistanta ( <= ne^ekzistanta) globala matra (patryina ,gepatra) lingve Eespa ,?yilj ( = ?їl' <= ?chju) esperantistey ,ko internacionalyistey ,n'e povos facilo lerni filyinan dialekten pes patra liangve Esperante ,!nu ,pjje fa akaze ( <= en tiu okazo) zy ( <= ili) jos ( <= estos) danq^eray Esperantay nacialistey (samo ko dha angloparolantay nacionalyistey ,n'e dezirantay lerni olayn ( <= aliajn) naciayn liangveyn orh ( = or^ <= aû = auh) kvazonacian ( <= kvazaûnacian) Esperanten).

 

..famo ( <= nun) ekzistas pjje Interreta socie sufichjo fejma ( <= fama) yi aktuala slogane:

 

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i disvast'igi EsperantEespan li(a)ngv(eqh)en ( = moven) ko li(a)ngve ( = move) dha blejst ( <= la plej) tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = t'iam) zy ( < = 'ili) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN MOVEN ( = LyI(A)NGV(EQh)EN)

,!nju ( < = ne estu) onlo ( < = nur) esperant'istay nacional'istey ,(j)if ( < = se) pjje qyesa ( < vyia) anime qy ( < = vy = vi) sentas sen ( < = s'in) (ko < = k'iel) internacional'iste ,!kuraq^o re^agord'iq^u pe(j)t parole pjje kvazonacia Esperante pejm dhe(m) pjje internacia ( = > pyipnacia) fil'ina EsperantEespa dialekte

,!ju veray Esp(en)ey ,!nje namu ( < = ne nomu) Esperanten "internacia" lingve ,por nje misopini^igi komencanteyn ,dezirantayn lerni namo internacian l'ingven yip pleno yi perfekto standardig'ita gramat'ike

,!ju ĥonestay -+ !nje ( = n'e) trompu ( = !notrompu) komencanteyn.


povigita de