Ensaluto

Sabla(25)

kaŭzis morton de mia onklino,rabis ŝian havaĵon,uzurpis ŝian loĝlokon,ŝia edzo multfoje batadis min per tenilo de fera ŝovelilo por senpiedigi,en fronto de mia plendo al juĝejo pri li,kaj la freneza majstro en ĉiu kazo argumentis al siaj kolegoj ke oni volas kuraci mian narcismon,la tenilo de la fera ŝovelilo havis rimon kiel mia naskiĝloko,kaj iu sinjoro de la sama naskiĝloko havante la saman rimon en sia nomo volis versigi per mi,poemojn en laŭdo de la reĝo kaj superstiĉoj kiujn protektis kaj trudis la reĝo,la sama reĝo kiun protektis kaj trudis decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,... eksceco?ĉu mi?kiam mi diris tion?tio estas miso de la Esperanto Persa vortaro,mia mis...tio erarigas min,eksceso estas ĝusta,por indiki troigon,pasi limon ktp...la kaŭzo de akcepti eraron kaj ne dubi pri tio,eblas dependi al komplekso,la dua c en eksceco kun la sama Esperanta sono en la persa lingvo havas specialan uzon,kiam oni kaj pliofte la adeptoj de la profeto-dio c dirinte metas la manplaton aŭ la montrofingron sur la buŝon,kaj tiu ago devas signifi ke silentu! ne diru ion! estis hazarde ke mia mano aŭ korpo trafis al vi! la hazardeco HHH...eehehhhiiiHHH,devas pruviĝi laŭ pretendo,eĉ kiam antaŭ la palpo aŭ trafo oni diras c kaj tiel silentigas iun,tamen promesas kaj invitas reciprokajn palpojn kaj trafojn ke la alia flanko akceptu pliajn proksimiĝojn,eĉ kareson kaj kompletan kuniĝon,en la palacoj de la junuloj oni tiel signifigas aludon de la profeto-dio,mia komplekso ne dependas al la vivo kaj preferoj de aliaj,sed la samaj adeptoj de la profeto-dio c dirante kaj emfaze fermante la fermitan buŝon kun tia ago volas senlangigi kaj senEsperantigi min,se mi kutimiĝus akcepti tiajn konsilojn,mi devus akcepti multegajn trudojn,inkluzive kiam en silenta stato de la freneza majstro,ili volus enigi Arabajn literojn al mia Esperanto,mi devus silenti kaj konsenti eĉ sendiskute,iliaj trudoj kun tiaj aludoj ankaŭ konformas al la ekspluataj programoj de imperialistoj kiuj volas trudi koncesion pri nia petrolo,kaj oni devas diversmaniere silentigi mizerulojn sen atento de aliaj,en la erara eksceco la dua c konformas al eraro kaj trudo kaj perforto kaj devigo,do nature en nia reĝa kaj religia socio kongruas ebleskumete al la signifo de eksceso,tamen,ĉiukaze mi akceptas la Ilustralon,...atribui narcismon al iuj,estas konata kaj daŭra programo de la persekutataj religiuloj,por interferi al la aferoj de elektitaj personoj,volante tiri tiujn al siaj organizoj,ili pensas ke ekzistas duspecaj obstakloj pro kiuj mi ne estiĝas adepto de la profeto-dio,unue mi ne volas,due se mi volus,ili ne akceptus kiam mi ne havus ĉiaman edzinon,por devigi ke mi volu kaj ili akceptu,ili havas konatan rimedon,estante sen edzino kion mi eblus fari aŭ faremi al iliaj patrinoj kaj fratinoj kaj filinoj?,tiaj faroj kaj faremoj kalkuliĝas iliaj memaj rajtoj en iliaj pensoj,do mi devas kripliĝi laŭ ilia decido kaj ordono de iliaj oponantoj,kaj bezoni monhelpon,en memvola stato mi ne edziĝas ĉiame,en mia kriplita stato neniu edziniĝas kun mi,rezulte ili proponas ĉiaman edziĝon kun iu el ilia Narcisnomita aŭ Narcistitolita virino,eĉ kiam tiu volontulino ne havas tian nomon,tiu vorto estas simbolo de ilia malrekta propono,nomante mizerulon malsana kaj atribuante al li narcismon kaj kontrolante,pretendante  ke oni devas fari solvovojon,dum tiu programo…,se la mizerulo ne akceptu tiun malrektan proponon,suferas kaj humiliĝas sub kontrolo,kaj ne akiras iun plezuron kaj memfidon kaj fiereblecon,ĵaluzigi ankaŭ havas samajn rezultojn,en iliaj similaj kaj tute aliaj programoj necesas humiligi barante la vojon de ajna plezuro al la mizerulo,la freneza majstro persekutas kaj kontrolas kaj interferas kun preteksto de gvido kaj kuraco,sed efektive la suferiga vorto,la atribuita narcismo,implicas ke akceptu ĉiaman edziĝon kun narcistitolita virino de persekutataj religiuloj,tia implico,sugesto,inspiro,malrekta kvazaŭpropono,ne,ne,ne,emfaze ne rajtas kaŭzi iun ĝojon,gajecon,memfidon,plezuron,fieron,ĉar ab la komenco ĝis la fino oni devas humiligi la mizerulon,la frenezulo trudante la saman programon ŝatigas sin al reakciuloj,por akiri permeseton kaj prezenteti Esperanton,cedante al kondiĉoj,inkluzive versigi per mi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,kiu protektas la religion,

                                                                    25

bildo de davud shams hakimi


povigita de