Ensaluto

Sabla(30)

la Sablanomita karaktero de tiu romano,…jes,en mia lingvo Sabla,mi ne bezonas uzi Anglan vorton,Angloj uzu mian lingvon,ŝi vivis apud rivero,en la infaneco ŝi estis trovita per Lizzie la edzino de fiŝkaptisto,tiu edzino ofte vojaĝis ien kaj revenis gajninte monon kaj aĉetinte alkoholaĵojn kaj manĝaĵojn,ŝia edzo neniam protestis pri ŝiaj vojaĝoj,kaj ne ĝenis sian edzinon nek demandis ŝin ke kien vi iris kaj kion faris? sen ŝia respondo li povus diveni la aferon,iun matenon tiu virino venante al sia hejmo vidis knabineton ke sidis sur sablo,la knabineto vidinte ŝin bele ridetis kaj bongustan sonon eligis el sia buŝo,poste prenis manplenan sablon kaj montris al la virino,la virino ĉirkaŭprenis kaj kunportis ŝin al sia hejmo kaj ŝin nomis Sabla.Sabla kreskis kaj post jaroj amikiĝis kun viroj,amoradis kaj kunseksis kaj laste edziniĝis,kiun kulpon mi havas ke oni preparis aferojn,laŭ kiuj mia patrino sentis ke kvazaŭ oni estas pleniginta sablon al ŝiaj okuloj?oni volis eduki min kaj produkti eĉ min detruinte krei verkiston kiu verku romanojn laŭdante superstiĉojn kaj admirante la reĝon de la reĝoj,virton,abstinon,pudoron,batalante kontraŭ seksaj inklinoj de la mizeruloj,se mi legus tiun romanon,kaj informiĝus plie pri la Amerikaj vivmanieroj,kaj volus memvole reagi,prefere admirus regulon de nia socio kaj leĝon en kiu provizora edziĝo estis akceptita kaj povus solvi la problemon de senbrideco ne permesante mankon de seksebleco,tiu manko trudiĝis al mizeruloj por rompi iliajn karakterojn kaj prepari trudon de koncesio pri la petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,oni volis puni min antaŭe,antaŭ legi tiun romanon,ke se mi poste legu kaj preferu tian liberecon kiun havis Sabla,mi antaŭe estu punata,alikaze la punemanto eblus ne scii ke mi jam legis kaj preferis tian liberecon,do punis por emfazi nepre al prohibicio,samtempe venĝis la verkanton de tiu romano kiun kvazaŭ trovus en mia legeblonta menso,la perfortantoj laŭ la trudataj programoj de siaj edukendecoj,post kripligi kaj antaŭtempe maljunigi min,diris ke oni ne donas al la jena maljuna hundeto,li plendas kaj akuzas aliajn,efektive la aferoj ne estis tiaj,oni ne permesis dum kvindek jaroj ke iu donu al mi,oni pliserioze kontrolis kaj prohibis,kaj por bari la vojon de eventuala sekreta kuniĝo,oni kripligis,senmonigis,senhejmigis min,tiom ke nature neniu volu havi tielnomatan rilaton kun mi,la rajto de seksa kuniĝo por mi estis jene:La vireto unue versu religiajn poemojn,poste povu kuniĝi sekse,ĉu la jena permeso estis nur el la frenezuloj de nia socio?neeee.... Anglaj frenezuloj kies nomoj estis inteligentaj,havis la saman opinion,kaj antaŭ ĉio ilia sama opinio pruvis al mi ke ili estas frenezaj,ĉar sen kunseksi mia cerbo tute estis perturbita kaj eĉ volunte mi ne kapablus plenumi tiun postulon, Anglaj inteligentuloj kiuj nepre estas frenezaj dum kvindek jaroj,ne kapablis distingi,ne povis kompreni,ne eblis eĉ diveni,ke iliaj perfortoj atingas certe al maleblecoj,do fiaskis ili kun sia armeo,kaj siaj AnglaRusaj soldatoj kies nomoj en nia lando estas adeptoj de la profeto-dio,kaj la freneza majstro estis servanto al ĉi tia stulteco de fiaskita armeo,la fraŭlineto kiu sin ĵetis al amaso de sablo tiel invitis min por aliĝi al ŝi kaj palpi ŝian sekseman korpon kaj karesi ŝian spiriton,kiel la Angla afabla kaj inteligenta fraŭlino kiu atendis min kaj ne akceptis danci kun alia partnero,ĉi tiu seksemulino atendis min kaj ne donis manon al aliaj kiuj volis helpeme starigi ŝin,ŝi subokule rigardadis al mia fenestro,antaŭ tiu momento mi reve estis en la Londona dancejo,kaj la Angla saĝa fraŭlino estis foriginta religian interferanton kaj mi esperis masturbi dancante kun ŝi,kaj atingi al la necesa,bezonata,saniga,kuraciga ejakulo,la fraŭlineto ekstaris mem ne akceptante helpon de aliaj,tamen rigardis al mia fenestro kaj kompreneble esperis ke mi jam aliĝu por helpi ŝin kaj karespalpe forigu polvon el ŝia vesto pretekste,kaj efektive jes,sentu ŝian korpon por scii ke mi havas permeson kaj inviton de postaj palpoj kaj karesoj en aliaj oportunoj,mi klopodis elmontri al mi la belan verkistinon kaj ne perdi la ŝancon de ejakulo kiu estis preparita,reve dancante kun la Angla amoremulino,sed pro rigardo de la efektive estanta fraŭlineto,oni ĵetis balaston al mia fenestro kaj rompis mian vitron kaj ejakulvojon,

                                                              30

bildo de davud shams hakimi


povigita de