Ensaluto

Sabla(33)

la reĝo de la reĝoj drinkis vinon,lia patroreĝo ankaŭ drinkis vinon,kaj sukcesis trudi al nia socio koncesion kun la Anglaj ekspluatantoj pri la petrolo,la reĝo de la reĝoj eblis scii kaj koni diversajn odorojn de la vinoj,li ne sciis kiajn superstiĉojn mi devas plie laŭdadi per miaj poemoj,sufiĉis por tiu diktatoro,ke tiaj aŭ aliaj religiuloj ne plendu ke la jena mizerulo,ke ankoraŭ nehumiligita vireto ne kunlaboras kaj ne servadas al necesaj programoj,oni volis ŝanĝi la signifon de la vino,la vino devis signifi laŭ miaj versendaj poemoj dio,aŭ kono,aŭ sapio,aŭ iu nekomprenebla afero,ke rezulte oni povu signifigi la vinon kiun drinkis Hafez ,kiel iun nedrinkeblan kaj ĉiakaze kiel alian materion,aŭ kiel iun nekonatan materion,oni frapis aŭ aludis al mia genuo,trudante sian postulon,kaj eble iam poste palpis sian okulon,mi ankoraŭ ne sciis ke mia piedo devos esti tranĉita el la genua parto,la psikologo de la psikologoj ne kapablis trovi alian vojon por plenumi programon de la Anglaj ekspluatantoj,kaj la trudon de ties Rusaj spionoj,kiam oni kaŭzis multfoje ekimozon al genuo de mia patrino,kaj aludante al mia piedo palpis sian okulon,mi devis memori,la sablon kiu laŭ la plendoj de mia patrino,oni kvazaŭ estis pleniginta tion al ŝia okulo,mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas sablanomita romano,Anglalingva,en mia lingvo devis esti sabla,en kiu ,Sablanomita infano,havis signon sur sia genuo,ne,tio ne estis nevuso,oni estis tatuinta ponardon sur ŝian genuon,ke ŝi estu konata kiam mankis alia rezono por koni ŝian familion kaj parencon,la sama ponardo devis puni min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke se mi legu tiun romanon kaj ŝatu vivmanieron de Sabla,mi estu punita antaŭe,alikaze eblis ke mi legu kaj ŝatu,tian vivmanieron,kaj oni ne informiĝu por puni min senprokraste,nun post kvindekjaroj la psikologo de la psikologoj en nia socio,pro sia frenezeco,ne eblas scii,ke por evakui mian komplekson,mi bezonas traduki tiun romanon al mia Esperanto,multegaj mizeruloj kiel mi mem klopodas lerni la Anglan lingvon,por legi tiajn tekstojn,nu,por legi tian tekston oni bezonu mian Esperanton,mi ne estas Hispano,mi ne vivas en alia epoko,la nuna epoko mem ne estas tiu epoko,la psikologo de niaj psikologoj ne scias,en alia epoko ne nun,la Hispanoj ne mi,onidire estas eliginta iun religion el sia mema lando,ĉi tie mi havas mian meman problemon,se estas akceptebla religio en nia socio,tio devas aprobi kaj permesi leĝe seksan eblecon al mizeruloj,ne nur al fortuloj,ne esplori pri vivmaniero de aliaj ne povas kaŭzi ke la reĝo de la reĝoj trudu koncesion pri la petrolo kiel sia patroreĝo,kiam oni difektis genuon de mia patrino,ne sciis,ke mi iam eblas legi tiun romanon,kaj anstataŭ timi el ponardo,havi alian reagon,post koni vivmanieron de aliaj mi eblis plie scii ke la reguloj de nia socio estas plibonaj,la permeso de la provizora edziĝo baras la vojon al manko kaj al senbrideco,la nomo de tiu virino kiu trovis tiun infanon,...Lizzi,jes,Lizzi en mia Esperanto,ne Lizzie,Sveda sinjorino! mi misis pro emocio kaj erarigantaj ĝenaj ĝene erarigantaj aferoj...la freneza majstro kun la nomo de psikologo eble kontrolis mian menson kun komputero,kaj mi timis,mi timis diri egalan prononcon de tiu vorto en mia Esperanto,memorante ke ajna traduko de seksrilata teksto,estas prohibita el la flanko de la freneza majstro,kiel mi kapablas evakui mian komplekson en fronto de tiuj kiuj kaŭzadis ekimozon al la genuo de mia patrino?mi lernos aliajn lingvojn kaj tradukos tiun romanon al aliaj lingvoj,ke la Esperantisto de niaj Esperantistoj ne interferu kun preteksto de Esperantisteco al mia afero,kvankam por protekti la persekutatajn religiulojn li intermetos aliajn pretekstojn por punigi min per la ordono de la persekutantaj religiuloj,nu,li pretendu ke mi estas Hispano kaj vivas en alia epoko,tian pretendon oni facile negas,la romano,Sveda sinjorino!ne temas pri ieltiela devojiga pornografio,tio rakontas pri ordinaraj vivoj de aliaj,al kiuj oni povas prezenti sian kulturon kaj argumenti pri utiloj de la provizora edziĝo kiu baras la vojon al manko kaj same al senbrideco,la psikologo de la psikologoj,estante frenezulo de la frenezuloj,

                                                                 33

bildo de davud shams hakimi


povigita de