Ensaluto

Sabla(34)

envolvas kaj ĉirkaŭplektas mian Esperanton kun virtonomita trudo,pudorkalkulita perforto,kaj abstintitolita manko al superstiĉoj,kvankam la tuta AnglaRusa armeo estas fiaskita batalante kontraŭ mia seksamembro,laŭ rekomendo de la jena frenezulo kaj la Anglaj kaj Rusaj frenezuloj kiuj okupas nian landon en figuroj kaj karakteroj de la samaj adeptoj de la profeto-dio,la vireto ne havas ajnan seksrajton sen adori la reĝon de la reĝoj,kaj superstiĉojn,nu,mia menso jam estas kripla,kaduka,senkapabla,mi eĉ volunte ne povus versi poemon,pro manko de la seksvojo,taktike kaj strategie fiaskita armeo ne povas versigi per mi tiajn poemojn,parto de la sama armeo estante en servado al la sama profeto-dio intermetas alian programon,diskutante kaj eĉ disputante kun siaj kolegoj,ke nu,por havi elirvojon kaj venki aliel,la vireto unue kunseksu,kvankam plenumante kondiĉon,nu,li amikiĝu,sed ne kritikante pri ni pacemuloj.Mi kritikos,mi diros kial kaj kiel oni kripligis min,mi diros kial mi estas steriligita,sen diri tion mi ne amikiĝas,tiu amiko devas scii ĝuste pri mia situacio,alikaze tiu ne estas amiko,male tiu estas servanto al la AnglaRusa fiaskita armeo,kiu post multaj jaroj,post multaj programoj kaj agadoj,ne kapablis versigi per mi religiajn poemojn,kaj ne kapablis laŭdigi la reĝon de la reĝoj,multaj el ties soldatoj informiĝinte pri teorio de Darvino,sekrete aŭ evidente kaj oficiale distanciĝas el la inferaj organizoj de la profeto-dio,tamen la freneza majstro vidas mian kriplecon,neatentante al fiasko de tiuj kiuj min kripligis,la frenezulo promesas al sinjoro  ke ni homigos la vireton se oni permesu ke ni prezentu Esperanton al la publiko kiel servilon al opinioj de niaj socianoj,do laŭ la pretendo de la frenezulo,mi ne estas ano de la socio,aŭ ne havas opinion,mi postulas mian bestan rajton,la frenezulo volas homigi min,la fiaskita AnglaRusa armeo,pretendis ke ni adeptoj de la profeto-dio volas superhomigi,dieskigi lin,je la unua paŝo kiam ili dementis mian seksan rajton por versigi religiajn poemojn,ili tute fiaskis,se mia menso aliĝu al kapablo,havas inversan vojon,malgraŭ iliaj novaj kondiĉoj,ili ankoraŭ ne scias tion,kaj senrezulte disputas kun aliaj soldatoj de la sama fiaskita armeo,lastnokte denove mi petis la injektanton ke:forlasu min,estas jam plenumita,la morto al tomunisto,li devis aŭdi komunisto,mi intence diris tomunisto ke la diraĵo ne havu signifon,venante por dolorigi kaj dormigi min li sciis ke eblas ne uzi tiun medikamenton kaj poste vendi kaj akiri monon al si,mi diris ke mi mem dormas,li respondis:Do dormu! kaj forirante ŝajnigis al aliaj malsanuloj ke la injekto al mi estas plenumita,jam pasis la danĝero de la malsaniga dormigo,mi kuŝiĝis kaj ŝajnige dormis,venis mia reala kuracisto,mia efektiva doktoro,jes,la Angla inteligenta fraŭlino,mi toviĝis en la Londona dancejo,tiu afabla kaj saĝa antaŭe estis foriginta la religian interferanton,la bela verkistino estis dirinta al ŝi ke la tuta problemo de ĉi tiu mizerulo estas manko de la seksebleco,la eminenta verkisto ankaŭ sciis ke en la manko de la seksebleco iu eblas fari ion kion ne ŝatu aliaj,nu,mi volis danci,sed pro laceco ne povis,havante dankemon al tiuj tri favorantoj,kaj sentante mian malkapablecon mi kuŝante baraktis kaj emociiĝis,larmo aperis en miaj okuloj kaj eĉ verŝiĝis al mia vizaĝo,kaj mia koro tremis,la Angla afabla saĝulino viŝis mian larmon,kaj kun sia brusto en la danca stato trankviligis mian kortremon,la bela...be...l...bel...a verkistino,irante turniĝis kaj zorgis sekunde por vidi mian trankvilecon,dankeme kaj gaje mi ploris kaj poste antaŭ plie revadi dormis plezure anstataŭ danci,post tempo mi vekiĝis kaj sentis mankon de la Angla inteligenta fraŭlino kiun mi ne povis imagi hontante,ĉar mi estis ŝin perdinta malgraŭ ŝia mema preteco kaj favoremo,mi memoris iun virinon kiu vivis en nia najbareco antaŭ sesdeksep jaroj,ŝi estis petinta ke mia panjo permesu ke mi estante tiama knabeto en la noktoj iru kaj dormu en ŝia ĉambro,ĉar ŝi estis sola kaj pretis doni noktomanĝon al mi pro tio,kiam la panjo plendis ke ni ne havas sufiĉan manĝaĵon,tamen la panjo ne estis permesinta dirinte ke nia knabeto,ne,ne bezonas vian manĝaĵon,post kvardek jaroj la panjo rakontis al iu pri tiu propono kaj mi aŭdis kaj informiĝis,

                                                                34

bildo de davud shams hakimi


povigita de