Ensaluto

Sabla(37)

kiel mi povas rekompenci tiujn per kies malkovroj mia vivo povus estiĝi plifacila se la freneza majstro de Esperanto ne interferus al mia vivo kaj ne trudus perfortojn de la persekutataj religiuloj?laŭ la kamarilo,mizeruloj ne rajtas okupiĝi al la sciencaj aferoj,la profeto-dio en sia tielnomata religia libro estas ordoninta ke forlasu la sciencon ĉar tio devojigas vin el la afero de la  evidenta  reĝo,tiu alia aserto ke la religio devas konformi al la scienco havas aliajn uzeblecojn,inkluzive malrekte dementas teorion de Darvino,akceptante lian trudatan religinoman politikan partion,oni devas fronti kontraŭe al tiu  teorio,la psikologo de la psikologoj estante ĉefkolego de tiuj perfortantoj rekomendis pri mi ke la vireto ne havu seksrajton antaŭ versadi specialajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj la religion,reakciuloj kaj kamariloj negis ankaŭ rajton de mia lingvoscio por versigi poemojn laŭdigante siajn trudojn kaj oponante al Esperanto…,mi kaŝe paroladis kun mi mem Esperante kaj kaŝe masturbis por bari la vojon de kancero kaj diabeto kies kaŭzo estis manko de la seksebleco,sed pro la manko de ajna rilato kun ajna virino,kaj pro prohibicio de eĉ ajna rigardo al ajna virino,en fronto de intensa kontrolo mi rare kapablis masturbi,la freneza majstro de Esperanto eĉ per komputero kontrolis mian menson kaj minacis,ordonis,trudis aferojn kun pretekstoj,kaj la principa kaj precipa intenco de tiu frenezulo estis devigi min ke mi ne defendu min en fronto de la persekutataj religiuloj,kaj la jenan perforton trudis uzante ordonojn de iliaj oponantoj,rezulte la historio de mia Esperanto miksiĝis al la historio de miaj masturboj kiuj pliofte eblis esti en mia sonĝo,kvankam la AnglaRusa armeo fiaskis batalante kontraŭ mia seksrajto,tamen la ĉefkolego de la sama fiaskita armeo,la Esperantisto de niaj Esperantistoj ankoraŭ volas versigi religiajn poemojn per mia uzdifektita menso,per neebleco,per malkapablo,per neplenumebla afero,kiam restita forto de mia menso rezistadis en fronto de la AnglaRusa armeo por ne,ne,ne,kaj neversi religian poemon,kontrolante la kontroladon de la sama freneza psikologo kaj volante nepre ejakuli dum sekreta masturbo,kaj certe ne puniĝi pro tio,mi malkovris kielestiĝon de mensaj aferoj,sed sen ekspliki detale kaj analizi , la koncernajn okazojn,tion ne eblas diri aŭ skribi kiel efektivan historion de mia Esperanto,ab la alia flanko trudiĝas alia kaj nereala historio,laŭ kiu dum dekjaroj ekzistis silento pri Esperanto,kaj tiu frenezulo de la psikologoj estas rompinta tiun silenton,ekspliki la realan historion de Esperanto ne eblas,ĉar estas prohibita,akuziĝas kun la nomo de pornografio,kaj kaŭzas puniĝon kaj kripliĝon,reva sceno,iluzia enkorpiĝo,imaga sekskuniĝo kun ŝablono,por necesa kaj bezonata masturbo barante la vojon de kancero estas peko,ŝajne laŭ la ordono de la persekutantaj kaj efektive laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,jen,jen pornografio,oni rajtas kripligi la vireton...neeee! frenezulo!mi ne estas Hispano,mi ne vivas en epoko,en Hispanujo en kiu oni eligis iun religion el sia lando,en fronto de viaj trudoj kiuj fontis el decido de la persekutataj religiuloj,mi rezistis kaj venkis al la AnglaRusa armeo kaj rezulte la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povas versigi per mia uzdifektita menso religiajn poemojn,mi akiris ankaŭ ekspertizon en fronto de vi trudanto,vi perfortanto,…en sonĝo,kaj en iuj malsanoj,kaj  en iuj aliaj pozicioj,parto de la menso kiu rilatas al la besta instinkto,faras scenojn kaj per sugestoj kaj inspiroj kaj implicoj aktivigas alian parton de la menso por plenumi necesan aferon,inkluzive neceson de mia ejakulo sen,nepre sen,certe sen versi riligiajn poemojn,rezulte la AnglaRusa armeo kaj ties ĉefkolego,la freneza Esperantisto de niaj Esperantistoj fiaskas,la frenezuloj de la sama armeo kies nomoj estas inteligentaj,jam konfesas ke mia menso ne kapablas versi religiajn poemojn,kaj ili rekomendas ke oni tiru min al aliaj programoj de la imperialistoj,la freneza majstro devas respondi al la jena esplordemando de la Anglaj frenezuloj,kial oni klinis la kapon de mia patrino?ŝi protektis la virton,la papagnomita virino de la prohibita romano havis alian karakteron,kial vi ilia kolego perturbis mian cerbon?la simileco estis nur defendi sian karan, 

                                                                      37

bildo de davud shams hakimi


povigita de