Ensaluto

Sabla(38)

mia patrino defendis la virton,kaj defendante min argumentis ke ŝia filo estas virta,se ŝi havus similan karakteron de la papagnomita virino kiu en prohibita romano defendis sian amikon,permesus ke mi dormu en la ĉambro de tiu virino kiu antaŭ sesdeksep jaroj volis nutri min,kaj jes...kompreneble,tiun aferon mia patrino perceptis aŭ divenis tiam kaj ne akceptis,la nura vojo por mia necesa masturbo estas efektivigi supoze tiun percepton kaj utiligi por helpi al mia imago kaj realigi iluzieblecon kaj aktivigi mian bezonatan revemon kaj rezisti en fronto de kancero kaj diabeto kies kaŭzo estas manko de la seksebleco pro stulta rekomendo de la freneza Esperantisto,tiu frenezulo supozis ke post versigi per mi religiajn poemojn,akiros permeson kaj prezentos Esperanton al aliaj frenezuloj,sen lia permeso,sen permeso de la reĝo de la reĝoj kaj ties mastro-imperialistoj,mi multfoje pensis kvankam kaŝe kaj tute sekrete,ke se mia panjo permesus,mi tiama knabeto irus dormi en la ĉambro de tiu jam kompreneble amorema virino,post sufiĉe nutri min,ŝi parolus kun mi,eble ŝi rakontus al mi ion,ŝi aranĝus dormolokon por mi ĉe sia lito,ŝi iam mallaŭte parolus kun mi,por havi plian privatecon,kaj iom post iom plie proksimiĝus al mi,niaj korpoj kontaktus unu la alian,kaj ŝi unue esplorus kaj certiĝus ke jes,mi sentas plezuron,ŝi karesus min,bariĝus vojo al mia nuna kancero kaj diabeto,alikaze ne ekzistas alia espero por rezisti en fronto de miaj nunaj malsanoj,la psikologo de la psikologoj estas rekomendinta ke sen versadi religiajn poemojn kaj sen laŭdadi la reĝon de la reĝoj,la vireto ne havu ajnan seksvojon,edzigi ĉiame,kaj bari la vojon de la provizora edziĝo,devas plenumi kaj sukcesigi la saman rekomendon,kaj atingi al sama celita trudo kaj trudenda perforto,jen la flegistino iras raporti al la doktoro ke la vireto parolas kun si mem,jen tiu videbla amoremulino etendas siajn du brakojn al siaj du flankoj,kaj tiel montras sian bruston al la doktoro kiu volas amori kun ŝi,poste edzinigi ŝin kun mi ĉiame,nepre ĉiame,la amoremulino montrante sian bruston miaimage demandas lin:Sinjoro doktoro!pri kio li parolas kun si mem? La doktoro ordonas:Iru demandi ĉi tiel etendante vian unu brakon al via sama flanko kaj diru:Pri kio vi parolas?Nu,tio signifos en mia menso ke vi nehavante unu testikon...kion diras?la doktoro volas humiligi min laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj kaj akceptigi al mi ĉiaman,certe ĉiaman edziĝon,tamen laŭ la principa celo kaj precipa volo de la freneza majstro de Esperanto,el la komenco de konatiĝo ĝis destinita edziĝo kaj ĝis la fino de la komuna vivo mi ne rajtas diri al mia trudata kunvivanto ke la kaŭzo de mia sterileco estas decido de la persekutataj religiuloj,tamen viajn infanojn mi devas kalkuli kiel miajn kaj toleri ke oni eduku ilin kaj estigu AnglaRusaj soldatoj,alikaze mi frontos al multaj,multaj,multaj punoj el la flanko de la persekutantaj religiuloj,almenaŭ parolante kun mi mem,mi devas rakonti pri tiu ponardo kiu estis tatuita sur genuo de Sabla,kies klingo estis vizaĝkolora kaj ties tenilo estis blua,kaj pri aliaj ponardoj kiuj eblis memorigi tiun ponardon kun diversaj pretekstoj kaj almenaŭ minace puni min kaj timigi kaj bari la vojon de la provizora edziĝo al mi kion oni nomis prostitueco,mi devas almenaŭ rakonti prie al mi mem,pri kio mi parolas kun mi mem?nu,do,pri tio ke la adeptoj de la profeto-dio steriligis min,sed…,kaj vi memorigas mian sterilecon,sed mi ne rajtas diri la kaŭzon de mia sterileco al vi,kun kiu mi devos paroli Esperante,pro la decido de la sama  freneza majstro de Esperanto kiu prohibas Esperanton al mi,ĉar en mia direblota vero troviĝos eventuala defendo en fronto de tiranismo kiun trudas la adeptoj de la profeto-dio,se mi ne cedu,la freneza psikologo de la frenezuloj punos kaj punigos min pretekstante regulojn de la persekutantaj religiuloj,se mi legus La Sablanomitan romanon,scius ke Sabla ĉirkaŭprenis la kolon de la junulo kaj jam ne atentis pri la suprenleviĝo de sia basko,ŝi sentis plezuron el kontakto de la mano de la junulo al ŝiaj femuroj,do la femurmontranta en la Londona dancejo devis antaŭe interferi al mia eventuala posta senso,ke post perdi mian piedon el la femura parto,

                                                                      38

bildo de davud shams hakimi


povigita de