Ensaluto

Sabla(39)

diversaj aferoj miksiĝu en mia cerbo,ke mi ne sciu ion pri la decido de la persekutataj religiuloj ke estas estinta la kaŭzo de mia senpiediĝo,la femuro de Mari ankaŭ ekscitis Riĉardon kaj ili kisadis kaj palpadis unu la alian en la Sablanomita romano,venĝante tiun romanon,ties skribanton,ties tradukanton,leganton,kaj eventualan ŝatanton oni volis senpiedigi min,tiun kiu nenion sciis pri ekzisto de tiu romano dum multaj dekjaroj,en la sankta libro Samuel prenis Saulon kaj lian junulon kaj enkondukis ilin al la monĝoĉambro...kaj diris al la kuiristo:Donu tiun porcion kiun mi donis al vi kaj pri kiu mi diris al vi ke vi retenu ĝin ĉe vi,kaj la kuiristo prezentis femuron kaj tion kio  estis kun ĝi kaj metis tion antaŭ Saulon...Saul post manĝi la femuron estiĝis reĝo...post perdi mian piedon mi devus suspekti pri adeptoj de la sankta libro,oni memorigus multajn femuraferojn de la sankta libro mokante,kaj atribuus al siaj inferaj organizoj helpemon,mia venĝemo kontraŭ senpiediĝo kiu iaparte atribuiĝus al senvirtecaj akuzoj devus trovi vojon,do mi devus deziri ke la adeptoj de la profeto-dio ekzistu en multaj partoj de la mondo,kaj superu la adeptojn de la sankta libro kiuj onidire ekzistas en multaj partoj,la nombroj de la persekutataj religiuloj estas nun en dua kaj iom malplia pozicio,nur onidire,pretende,kaj evitante plie senvirtecajn inklinojn,mi ĉiame devus edziĝi kun seksamikino de religia sinjorido kaj tiriĝi por servadi al ĉi tiuj perfortantoj,alikaze mi persekutiĝus kun la nomo de la virto el la flanko de iliaj oponantoj,jen situacio en nia religiereĝa kaj reĝereligia socio kies sociologo de la sociologoj estas nia mema freneza majstro de Esperanto,mi devis memori ankaŭ,…jes,antaŭ sesdekok jaroj iu virino metis sian manon al mia femuro,mi ne sciis la kaŭzon tiam,bedaŭrinde,stulte mi forigis ŝian manon,kvankam kun prokrasto,nun komprenante la kaŭzon,kaj supoze distingante ŝian inklinon mi devis parte atribui mian senpiediĝon al la volo de la dio kiu emfazas onidire pri respekti la virton,ĉu la sama dio en nia socio ne permesas provizoran edziĝon?kial oni prohibas tion al mi eĉ min sedpiedigante ke neniu virino akceptu min kiel provizoran edzon?ĉar,ĉar,ĉar la profeto-dio prohibas tian edziĝon,kaj ties adeptoj baras tian vojon al mizeruloj,al fortuloj ili ne kapablas bari la saman vojon,do pruviĝas malkapableco de ilia infera organizo kies nomo estas paradizo,rezulte tiuj torturantoj trompas aliajn turmentantojn,inkluzive la frenezan sociologon por malkapabligi min,malsanigi,senpiedigi...por facile tiri al siaj organizoj por versigi poemojn laŭdigante siajn superstiĉojn kaj publikigi tiujn poemojn kun la nomo de alia persono...ĉiuj loĝantoj de Jabeŝ diris al Naĥaŝ faru kun ni interligon...sed  tiu Amonido diris al ili,mi faros kun la kondiĉo ke al ĉiuj el vi mi elpikos la dekstran okulon kaj per tio metos malhonorigon sur la tutan Izraelon...Saul informiĝis prie kaj...demandis:Kio estas al la popolo ke ili ploras?...la dio helpis al Jabeŝ kaj ili venkobatis la Amonidojn,kial la decido de la persekutataj religiuloj blindigis okulon de mia patrino kiu volis helpi kaj eligi min el la reĝa armeo?kial oni klinis ŝian kapon ĉiame difektante ŝian nukon?la sama parto de la papagnomita virino estis tranĉita en la samnoma romano,ŝi kiu volis helpi al sia kara,mortis,se mi iam legus tiun romanon,devus esti punita antaŭe,ĉar tiu romano kiu havis ordinarajn kaj eblajn aferojn,laŭ la reakciuloj rakontis pri pornografio,mi senvole kaj devigite devus,nepre  edukiĝi laŭ la programo de la reakciuloj,mi ne rajtus scii ion pri ekzisto de tiu romano,kaj sciunte devus timi kaj ne skribi similajn temojn,kaj mia ebla venĝemo tolerante la timon,devus fronti al la sankta libro,ne al la decido de la persekutataj religiuloj,mi devus skribi laŭdante la virton,pudoron,abstinon,rezignon kaj mankon, ke la mizeruloj bataladu kontraŭ siaj instinktoj,rompu siajn karakterojn,ke la Anglaj ekspluatantoj trudu koncesion pri nia petrolo,la brustaĵon de la skuado kaj la femuron de levado manĝu sur la loko pura,Moseo diris al Aaron,vi kaj viaj filoj kaj filinoj kune kun vi,ĉar ili estas donitaj kiel viaj destinitaĵoj kaj destinitaĵoj de viaj filoj el la pacofero de la Izraelidoj,

                                                                  39

bildo de davud shams hakimi


povigita de