Ensaluto

Sabla(40)

la femuron de levado kaj la brustaĵon de skuado ili alportu kun la fajrofero el la sebo por skui tion kiel skuoferon antaŭ la Eternulo kaj tio estu por vi kaj por viaj filoj eterna destinaĵo kiel ordonis la Eternulo... Frenezulo!kiu ordonis al tiu fraŭlino kiu en la Londona dancejo sian korpon skuadis kaj levadis sian baskon por montri sian femuron?en la sama pozicio iu virino dancis kun mi sed neniun plezuron favoris al mi,ĉar tiu danco necesis por plenumi decidon de la persekutataj religiuloj,tamen favori plezuron sen versigi religiajn poemojn estis prohibita el ilia flanko kaj el la flanko de la persekutantaj religiuloj,ŝi prenis mian lipon inter siaj lipoj kaj dentoj…dentoj?... ke dum la danco por tiel trudi miasmon,kaj postan kanceron,kaŭteron havis ŝia artefarita dento kaj kancerigan materialon,kion ŝi enigis per sia dento al mia lipo?kial?poste mi devis havi lipharojn por kovri kanceran problemon de mia lipo kaj simili al tiuj kiuj nomas sanktan religiestron dio kaj la reĝo de la viroj,tiupaŝe mi devis estiĝi kiel ili kaj poste versadi poemojn laŭdante ties diecon,la Anglaj ekspluatantoj bezonis tiajn servantojn kaj soldatojn por plenumi siajn ekspluatajn programojn,neniu esploru pri tiu afero kiu parte dependas al la femura temo,ĉar la freneza psikologo atribuas pekon kaj kulpon al la esploremo de la kancerita mizerulo kies femuro devas esti tranĉita laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,tamen sen havi tiajn lipharojn kiuj kovru la kanceran glandon de la lipo,sen simili al tiuj kiuj nomas iun homon dio,mi memoras el antaŭ sesdeksep aŭ sesdekok jaroj virinon kiu volis kompreneble suĉi mian knabetan lipon kaj eble,jes,eĉ nepre suĉigi siajn mamojn per miaj tiamaj lipoj,ĉu mi havas pekon eĉ volante reve,masturbe kuraci mian kanceron,kies kaŭzo estas ankaŭ en aliaj partoj de mia korpo,manko de la seksebleco?tiun kiu en la Londona dancejo infektis mian lipon,mi ne volas memori nek masturbi supozebligante ŝin en mia brusto,ŝi estis adepto de la profeto-dio,ŝi apartenis al la AnglaRusa armeo kiu prohibas ajnan seksrajton al mi antaŭ versadi religiajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj,kiun pekon mi havas?mi devas memori por min kuraci,…tiu virino kiu antaŭ sesdeksep aŭ eĉ sepdekjaroj inklinis al mia knabeca stato, nun plieble devus esti mortita,…kiun mi ĝenas supozante ŝin en mia brusto?iam,tiam ŝi volis ke mi dormu en ŝia ĉa...ĉam...bro,mi ankaŭ estis sola kiel ŝi,ankoraŭ mi restas sola,la panjo ne defendis min en fronto de mia soleco kaj malsateco,ŝi defendis nur virton kiun oni estis trudinta al ŝi mem ,en mia mezaĝa stato ŝi defendis min atribuante al mi virton kaj obeemon en fronto de reakciuloj,tamen oni difektis ŝian nukon kaj ĉiame klinis ŝian kapon,volante puni min antaŭe,pro tio ke mi poste eblis legi papagnomitan romanon kies ordinarajn vivaferojn,reakciuloj nomis pornografio,el la ŝvelo de mia lipo mi angoris kaj ne daŭrigis la dancon kun tiu AnglaRusa soldatino,antaŭ foriri ŝi diris ke ŝi estas novedziniĝinta,tiam mi miris ke kial ŝi diras tion,kial necesis tion diri?nu,poste oni volis atribui al mi pligravan pekon,pliigante la pekon de la dancemo,por kondamni pri havi femuron kaj dancemon ,kaj mian senpiediĝon kaj kanceriĝon de mia lipo,atribui al la puno el la flanko de la dio,estus plibone ke mi ne sciu ke decido de la persekutataj religiuloj estas kaŭzinta ordonon de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉi tiom problemon,kaj la religiaj sinjoridoj kiuj volas amori antaŭe kaj poste kun novedziniĝintaj virinoj,trudu al mia kapo ĉi tiun penson ke mia mema iama peko kaŭzas tian reagon kiel punon el la flanko de la dio,do mi ne venĝu iun escepte de mian memon,la volo de la dio estas kaŭzinta min punante ke tiuj adeptoj de la profeto-dio amoradu kun mia osa kaj asa edzino,kaj mi ne sciu ke neceso de  versigi religiajn poemojn bezonas ke ili servigu iel kaj aliel,ĉiel mian edzinon por plenumi sian kulturan ekspluaton,ne nur voluptan,ŝi lezis mian lipon ke eĉ havante piedon mi ne volu danci kun alia partnero,ŝi kaŭzis absceson adheran kaj adenon stinkan kaj pusan inflacion,la patologo en nia religia socio diras,nu,vi ne volu danci,havigu al vi lipharojn,do oni devas pensi,

                                                              40

bildo de davud shams hakimi


povigita de