Ensaluto

Sabla(41)

ke nehavante lipharojn mi plie eblas esti sekura,ĉar post havi eĉ densajn lipharojn,la kolegoj de la Anglaj ekspluatantoj,ankoraŭ nomos min vireto,ke mi plie integriĝu kun tiuj perfortantoj kiuj nomas iun homon dio,mi devos versi poemojn kaj rekte aŭ malrekte argumenti ke tiu homo estas dio,la trudantoj volas kaŭzi diferencojn kaj apartiĝojn kaj disputojn kaj batalojn inter adeptoj de iuj religiuloj kies petrolo devas aparteni al la Anglaj ekspluatantoj laŭ la bezonata koncesio kun la reĝo de la reĝoj,kiam mizeruloj bataladas kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,kaj devigite bataladas ankaŭ kontraŭ siaj memaj instinktoj,kiam provizora edziĝo estas prohibita kaj malebla el la flanko de la profeto-dio,tiuj kiuj kalkulas homon dio,volas argumenti el la flanko de poeto,la poeto diras...laŭ la poeto...tiel ke la poeto skribas...opinias... Kaj nepovante pruvi diecon de tiu homo el la flanko de poeto,argumentas ke tiu sanktulo havas sekretan superforton kiun en postmorta vivo la kredantoj kaj bonfarantoj vidos,ne ajna vireto…,do la poeto por pruvi ke ne estas vireto kaj estas viro,devas rifuĝi al tiu opinio kaj versi poemojn atribuante diecon kvankam malrekte kaj eĉ rekte al tiu homo,la freneza majstro de Esperanto dum multaj dekjaroj nomas min vireto por humiligi en fronto de la persekutataj religiuloj kaj ĉe la persekutantaj religiuloj pretendas ke la vireto en humilita stato devos versi religiajn poemojn,la frenezulo en sia lernolibro figuron de hometo faris  signo por montri aferojn pri Esperanto,kaj tiel volis pretendi ke ni,pro la fiero li nomas sin ni,...ke ni ne rezignas iun vireton,jes la vireto ankaŭ eblas partopreni en prezenti Esperanton... Tamen efektive mi ne havas ajnan rajton laŭ tiu frenezulo se mi kritiku pri trudoj kaj perfortoj de la persekutataj religiuloj,mi eblas havi nur devojn trudatajn,funkciojn destinitajn laŭ la adeptoj de la profeto-dio,Na...Naĥ...Naĥaŝ volis elpiki la dekstran okulon el ĉiuj loĝantoj de Jabeŝ,tiuj loĝantoj petis tempon por sep tagoj por decidi kion fari...ili ploris,Saul informiĝis prie,kiam Saul aŭdis la vortojn de Jabeŝanoj,forte ekflamis lia kolero,spirito de la dio penetris al Saul,li preparis batalon kontraŭ Amonidoj kaj venkis ilin,oni blindigis la dekstran  okulon de mia patrino kaj kun trudata operacio plorsignon faris kaj establis en ŝian vizaĝon,poste spirito de la dio,kiu dio? devis penetri al mi,kaj ekflami mia kolero,do laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,mi devis batali korpe aŭ poeme bataligi iujn kontraŭ iuj aliaj,ke rezulte poste mastroj de la persekutataj religiuloj okupu facile teritoriojn el rivero ĝis rivero,la trakto el la flanko de la reĝo kongruis kun ĉi tiaj trudoj,en la korpa batalo oni havus multajn pretekstojn por kaŭzi mian kriplecon,se mi bataligus  aliajn per instigaj poemoj,aliaj kriplitaj kaj familianojn perdintaj eblus venĝi kaj kripligi min punante miajn instigajn kaj bataligajn poemojn,la decido pri kripligi plenumiĝus kun tiaj pretekstoj,por batali necesas doni sangon,la historio pri neceso de doni sangon atingas al la disenterio de la profeto-dio,mi atingas al la  historio de mia viretnomiĝo,laŭ la rekomendo de persekutataj religiuloj al la freneza majstro,la vireto ne rajtas okupiĝi al la monda lingvo kiam li kritikas pri ni,Araba reĝo dum danco kun la reĝino de nia lando,amoreme karesprenis kaj palpkaresis kompreneble ŝian brakon,la oficiestro de la reĝino estis adepto de la profeto-dio,li anoncis kvankam mensoge ke la reĝino donacis iom el sia sango al la stoko de la sango en nia lando,efektive kvincent kilogramoj el la sango de la sama stoko estis donacita al la lando de tiu Araba reĝo,la komandanto de garnizono kiu eltrudadis,kaj la armeanojn ekspluatis meme,dekretis ke ĉiuj imitu la reĝinon kaj donacu sangon al konservejo de nia lando,tiam mi nomiĝis vireto ke estante malsata kaj malsana ne pretis partopreni en tiu donaco,alia malsanulo ankaŭ havis  feblon kiel mi kaj ne pretis,kiam oni tiris sangon el lia brako,li sentis tre danĝeran feblon kaj petis ĉesigi tiun  trudon,lin ankaŭ la komandanto nomis vireto,kaj lian staton kaj kielestiĝon ankaŭ poste oni multfoje memorigis por min humiligi,nomi min vireto daŭris dum multaj dekjaroj,same tiri kaj verŝi mian sangon ripetiĝis kun multaj pretekstoj,

                                                        41

bildo de davud shams hakimi


povigita de