Ensaluto

Sabla(42)

oni rompis brakon de mia patrino kaj onklino,kaj pri la kialo implicis ke la vireto ne pretis spontanee donaci sian sangon,kvankam pro la ordono li devis donaci kaj faris tiun funkcion,alikaze oni devis tute tranĉi la brakojn... Alia kolonelo abrupte haltigis sian veturilon kaj vokis min nomante vireto,ke kial vi ne salutis al la veturilo,mi ne sciis ke en tiu pasanta veturilo sidas tiu ekscelenco,mi petegis pardonon,poste pruviĝis ke iu gardisto akompanis lin kun antaŭa decido kaj ordono por verŝi mian sangon per pafilo,multaj similaj kaj samcelaj aferoj okazis,rezulte mi devis scii ke oni devas esti preta por donaci sian sangon,inkluzive kiam oni devas batali kontraŭ iuj ke rezulte poste iuj aliaj povu okupi teritoriojn el rivero ĝis rivero,la freneza majstro nomas min vireto kun multaj pretekstoj volante humiligi min en fronto de la persekutataj religiuloj kaj rezulte servadas al ĉiuj tiuj multspecaj trudantoj kaj perfortantoj,multaj sangeltiroj kaj sangelverŝoj dependas al la disenterio de la profeto-dio,ties adeptoj por timigi kaj humiligi iujn venĝas iliajn kaj aliajn  sangojn,se iu noco okazu al tiuj,la sama aŭ simila noco devas okazi al aliaj,ke oni timante deziru al tiuj sekurecon,por mem resti sekura,pro ekzisto de iu romano kies nomo estas dekunu minutoj,oni trudis operacion al mi por min lamigi kaj poste tranĉigi mian piedon sub kontrolo de la freneza majstro,oni establis en mian piedon dekunu platenojn en lanta operacio verŝante mian sangon,kaj la perfortantoj diskutis pri la nombroj de la platenoj kaj diris jen alia plateno pro la nova rompiĝo,ili boris kaj rompis mian oston por trudi la neceson de nebezonataj platenoj,la vorto nova devis ispiri ke mi pro mia nova lingvo,pro mia Esperanto puniĝas,dekunuminutoj-nomata romano havis pornografion laŭ la distingo de reakciuloj,kaj eblis,nur eblis ke mi iam legu kaj ŝatu tiun romanon,anstataŭ  legi kaj  ŝati tiajn romanojn,mi devis skribi romanojn laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,oni venĝis tiun romanon,ties skribanton kaj tradukanton punante mian piedon,oni povas protekti la virton kun provizora edziĝo,sed male,mi devis pretendi per poemo kaj romano ke la provizora edziĝo ne estas ĝusta afero,kaj la ĉiama edziĝo estas ĝusta kion permesas la profeto-dio,...perditaj?la familianojn perdintaj,perdintaj,mi mem estas perdita en la opinio de miaj familianoj,la regula eraro dependas al mia konfuziĝo,la eventuala aŭdanto,kiam mi parolas kun mi mem,devas distingi ke mi ne celas erare uzi la regulojn de mia lingvo,la vorto perdita trudiĝis al mia penso anstataŭ perdinta,kaj montras mian konfuziĝon, pro mia konfuziĝo…,la perdintaj memvole ne estas perdintaj siajn familianojn,do estis iam tereno ke perditaj uziĝu anstataŭ perdintaj, mise,jes,erare,do la familianojn perdintaj...jen la aserto,la ĝusta aserto,aliam mi diris prohibicias,anstataŭ diri prohibas,mi ne volis erare uzi la regulon de mia lingvo,mi profunde tamen sen bezonata atento  volis emfazi,ke tiu prohibanto estas mem prohibicio,kiam frontas al la celata afero,do ne eblas  ne prohibi,la freneza majstro eblas trovi,trovi? atribui eraron kaj pretendi ke la vireto ne taŭgas uzi nian lingvon,nian meman Esperanton,la frenezulo ĉiupretekste faligas kaj forigas min kaj de la alia flanko ofertas kaj oferas min al ĉiuj perfortantoj,al ĉiuspecaj torturantoj kaj turmentantoj ,kun ĉiuspecaj pretekstoj por humiligi min en fronto de la persekutataj religiuloj,oni demandis min pri Esperanto kaj pri mia nomo,poste diris ke iu kun la sama nomo deĵoras en la konservejo de la sango,li ŝajnigis ke iu samnoma familiano deĵoras tie,efektive kun la sama persono ni havas problemon kaj dosieron,kiam oni verŝis mian sangon mi devis suspekti pri la sama persono,sed el la alia flanko mi devas suspekti pri mia Esperanto,ĉar prezentante Esperanton mi estis aŭdinta pri tiu persono kaj ties deĵoro,por mi estas pruvita ke tiu persono neniam deĵoris kaj ne deĵoras tie kaj mi devas forlasi Esperanton por protekti mian sangon,la metodoj per kiuj oni prohibas Esperanton multegas,pretekstoj ankaŭ multegas,en multaj sangelverŝoj kaj sangeltiroj mi devas pensi pri venĝebleco de tiu familiano mise kaj erare kaj ne scii kiuj efektive prohibas mian Esperanton,la freneza majstro de Esperanto estas ilia kunlaboranto sciante kaj nesciante,

                                                                 42

bildo de davud shams hakimi


povigita de