Ensaluto

Sabla(43)

multaj sangeltiroj kaj sangelverŝoj devis ŝajnigi komploton el la flanko de tiu kiu havis heredan dosieron kun mi,sed efektive la komploto dependis antaŭ ĉio al la decido de la persekutataj religiuloj,por plie mizerigi,kaj humiligi kaj obeigi min,antaŭ rompi mian piedon kaj per la doktoro verŝi mian sangon en lanta operacio,estis destinita,antaŭe destinita,ke oni establu en mian piedon dekunu platenojn,por poste tranĉigi la piedon kun helpo de aliaj pretekstoj,iu  donis dekunu milion-tomanojn al iu,ne al mi,al iu alia, ke iru esti komercisto kaj donu la profiton al mia filo,…kio poste?kion mi faru post perdi mian piedon?mi deziru akiri monhelpon ,do versu postulatajn poemojn nepretendante ke mi estas la poeto,la filo de iu devis decidi kaj prezenti alian personon kiel poeton,kaj dum la operaci-noma turmento,jen la nova plateno pro la nova rompiĝo...mi devis puniĝi ke kial mi iam al iu prezentis mian novan lingvon ,mian meman Esperanton,parto de la komploto estis el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn,la freneza majstro de Esperanto en la jena situacio volas migrigi min al Arabujo,mi ne iras,mi ne iras,mi ne iras,mi povas prezenti mian lingvon nur al kleruloj,mi ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,unue aliaj lingvoj klerigu reakciulojn,poste mi kuraĝu prezenti mian Esperanton al tiuj kiuj jam eblas akcepti mian proponon,Naĥaŝ intencis malhonorigi kaj humiligi Jabeŝanojn volante elpiki iliajn okulojn,blindigante mian patrinon ankaŭ oni volis malhonorigi kaj humiligi min,en la jena pozicio mi devis urĝente kaj tutforte defendi min,sed la freneza psikologo volis migrigi min al Arabujo,eĉ verŝante sangon el mia plando,kiam liaj kunlaborantoj,la adeptoj de la profeto-dio memorigis dornojn kies riproĉoj en la dezertoj eniĝante al la plando devis esti tolerebla kiam oni iris al Mekko,glason oni rompis en la klubo de Esperanto,simila glaso rompiĝis en la najbareco de mia frato,tiu falita glaso al nia vestiblo havis akrajn kaj dornajn kaj pikajn erojn kiuj situiĝis laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,en mian ŝuon kaj verŝis mian sangon,unusignife ke ne venu ĉi tien,aliasignife ke iru al Arabujo,en nia religia socio se oni atribuu kulpon al senkulpa mizerulo,anstataŭ forigi eventualan kaŭzon de la kulpo,oni rekomendas ke la mizerulo iru al Mekko por purigi sin,iuj volas trudi koncesion pri nia petrolo,iuj volas bataligi iujn kontraŭ iuj aliaj por poste mem okupi teritoriojn,iuj volas Arabigi la tutajn mondanojn,la freneza majstro de Esperanto,ofertas kaj oferas min al tiuj perfortantoj kaj al ĉiuspecaj trudantoj,por akiri permeson kaj prezenti Esperanton,mi ne prezentas nek propagandas mian Esperanton al reakciuloj,mi tute ne havas religian Esperanton,el la bovo kaj ŝafo(pacofero)Aaron brustaĵon kaj la dekstran femuron skuis kiel skuoferon antaŭ la Eternulo kiel Moseo ordonis,kiun rilaton havis la freneza majstro kun tiu fraŭlino aŭ kun ties edukanto kiu en la Londona dancejo skuadis sian memon kaj montris sian femuron?kiun programon havas la frenezuloj pri mia femuro?kiam oni senpiedigu min el la femura parto,ĉu mi nehavante alian rimedon nepre edziĝos kun seksamikino de religia sinjorido?kiu frenezulo estas doninta la doktorigan atestilon al ĉi tia freneza psikologo?Moseo prenis dekstran femuron(en la fajrofero)metis macon,kukon,oleon sur la dekstran femuron kaj post meti sur la manojn de Aaron kaj sur la manojn de liaj filoj skuis tion,poste prenis tion kaj ekbruligis,tio estis ofero de konsekrado por agrabla odoraĵo...kaj diris al Aaron kaj al liaj filoj,kuiru la viandon kaj manĝu...kiun malagrablan odoron mi havas el antaŭ multaj dekjaroj,tiam mi diris al adepto de la profeto-dio kiu enketis min,ke mi ne povas versi poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj,nek deklami tiojn el la radiostacio?kial aliĝante al la klubo de Esperanto oni atribuis al mi odoron intencante ke mi ne taŭgas partopreni en kunveno de tiu klubo?mi ne laŭdis senreligian reĝon,do mi odoras,kial post iri al Mekko kaj pilgrimi kaj reveni tiu atribuita odoro foriĝos?mi povas iri reve al la Londona dancejo,vidante tiun fraŭlinon kiu montris sian femuron kaj ne pretis danci kun mi kaj havis minacan mienon,diveni kial mi devas timi kaj ne danci kun ajna partnero,alikaze oni tranĉos mian piedon por efektivigi tiun minacon,ankaŭ kun aliaj pretekstoj?

                                                                     43

bildo de davud shams hakimi


povigita de