Ensaluto

Sabla(44)

se mi dancu kun ajna partnero,kaj tiu frotu sian femuron al mia…amoreme...poste kiam mi perdu mian piedon el la femura parto pro ajna kaŭzo,mi devas scii kaj eĉ kredi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke la danco estas malbona,kaj havas danĝerajn rezultojn,do estas bone ke mi edziĝu ĉiame kun seksamikino de religia sinjorido kaj laŭdi la virton per poemoj ke la dio pardonu min pri mia iama dancemo kaj tiama flirtemo,la unuarangaj kolegoj de imperialistoj,la provizoran edziĝon nomas prostitueco kaj prohibas tion al mizeruloj eĉ ilin senpiedigante,la mizerulo devas toleri mankon de la seksvojo kaj rompi sian karakteron por ne rezisti en fronto de koncesio pri la petrolo,la psikologo de la psikologoj en nia religia socio laŭdas la reĝon de la reĝoj,la saman senreligian reĝon kiu laŭdas kaj volas laŭdigi religion per poemoj de mizerulo,kaj aktive partoprenas en ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭdi religion signifas en la cerbo de iuj,bari la vojon de komunismo,kvankam tiuj trudantoj en regado de komunismo,povas,eĉ pruveble sukcesas,hipokrite ŝajnigi siajn memojn entuziasmaj komunistoj,kaj kun la nomo de laboro,neceso de la laboro,bataladi kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj la provizoran edziĝon kaj tian edziniĝon nomi prostitueco,kaj  tiel bari ĝustan kaj justan vojon al mizeruloj,la profeto-dio tian edziĝon ne estas permesinta,nu,la profeto-dio estas permesinta amori kun virgulinoj,kio estas la rezulto de tiu permeso?liaj adeptoj estante AnglaRusaj soldatoj flirtadas,amoradas kaj kunseksas kun virgulinoj,mi mizerulo pro multegaj kialoj volas edziĝi provizore,neĉiame,nur provizore,kun malvirga vidvino,kun mezaĝa aŭ eĉ kun maljuna virino,kiel oni traktas al mia bezono en nia religia socio?oni riproĉas,oni protestas ke la edziĝo devas esti ĉiame,la virgulino ke ne eblas akcepti tion…,mi diras ke ne temas pri virgulino,mi volas provizore edziĝi kun vidvino,ne kun virgulino,kion respondas oni?-ne,vi ne rajtas,la virgulino devas edziniĝi ĉiame,do en la socio devas bariĝi la vojo de la prostitueco...por scii kiom multe niaj socianoj estas frenezaj,oni intermetu tiun aferon,kaj ripete argumentu pri neceso de provizora edziĝo kun vidvino,kaj aŭdu pri neĝusteco de tia edziĝo kun virgulino,efektive,kial iu virgulino ne rajtas edziniĝi provizore kun kondiĉoj,ekzemple protektante aŭ necese oferante sian virgecon?ĵaluzo de aliaj interferas,ekspluataj programoj baras tiun vojon al mizeruloj kun preteksto de la virto,trudi sian opinion al aliaj estas tradicio en nia religia socio,mi ne havas,ne havas,ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,la religiaj sinjoridoj,kaj eĉ ordinaraj adeptoj de la profeto-dio amoradas jen kun tiu,jen kun tiu alia,kvindekjaraj prohibicioj de ajna seksrajto al mi pro ilia decido estas pro tio,ke ili,ili,volas eduki infanojn kaj estigi AnglaRusaj soldatoj,rezulte la freneza majstro de Esperanto volas produkti denaskajn Esperantistojn,rezulte la persekutantaj religiuloj havas kondiĉojn ke mi akiru permeson de ejakulo,post versadi religiajn poemojn,rezulte mi devas edziĝi ĉiame,nur ĉiame,plenuminte kondiĉojn de ĉiuspecaj perfortantoj,la natura instinkto de la homo bezonas variecon,post toleri kelktempajn kaj eĉ kiel mi,kvindekjarajn mankojn de la seksebleco,bezoni variecon plifortiĝas,ĉar senrezultaj sopiroj pri partneroj amasiĝas kaj faras kompleksojn,la solvovojo estas varieco,tamen neeee,la freneza psikologo de la psikologoj rekomendas emfaze ke la vireto edziĝu ĉiame,nur ĉiame,post plenumi kondiĉojn de ĉiuj estroj kaj sklavoj de la estroj,jeees,miajn nenaskiĝeblajn infanojn,la infanojn de mi jam senfrukta kaj malkapabla bezonas kaj li kaj la adeptoj de la profeto-dio,kaj alispecaj kolegoj de imperialistoj,mi ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,kiam laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,nia nova murĉemura najbaro venis al nia kvartalo,mi ankoraŭ ne estis leginta papagnomatan romanon,mia avino nomiĝis papago,mi ne sciis eĉ pri ekzisto de tiu romano,mi distingis ke tiu najbaro havas papagon en sia domo,kaj volas trovi pretekston kaj ĝeni min kaj miajn tutajn familianojn,speciale mian patrinon,

                                                      44

bildo de davud shams hakimi


povigita de