Ensaluto

Sabla(45)

mi zorgis kaj baris la vojon de ajna preteksto,tamen la nomo de la patrino de mia patro estis papago kiu estis mortita antaŭ mia naskiĝo,do reakciuloj volis ofendi min venĝante papagnomatan romanon kiu post paso de  kelkdekjaraj tempoj el la morto de mia avino,estis verkita per iu pri nuntempaj aferoj de nia socio,oni eblis ofendi min,kaj tiuj kiuj volis versigi religiajn poemojn utiligis ĉiujn pretekstojn por ofendi kaj kripligi kaj humiligi,tiel ke humilita mizerulo iam ne sciu ke la humiligantoj uzas pretekstojn,kaj la humilita mizerulo volante venĝi,oponu al aliaj suspektindaj kaj supozataj kialoj,mi ankoraŭ ne estis leginta papagnomatan romanon,sed legunte scius ke iu papagnomata virino en tiu romano havis liberan seksmanieron,ŝia nuko vundiĝis kaj ŝi mortis,kaj antaŭ la morto ĝojis ke iu mutulo,kompatis al ŝi kaj parolis,mi devus humiliĝi pro tio ke la nomo de mia avino ankaŭ estis papago,kompense mi devis poeme laŭdadi la virton,mi devis kompati al mia patrino kaj paroli,pri kio? ankoraŭ nescieblis,post multaj jaroj distingeblis ke oni enketas min,pri kio?ni havis familianon ke post kelkaj bo bo diroj mi povis diveni kiun familiecon li havis kun ni,antaŭ mia naskiĝo li estis migrinta el urbeto al urbego,unufoje mi estis lin hazarde vidinta,iu estis lin montrinta al mi el la fora distanco bo bo dirante ke li havas parencecon kun ni,tiu migrinto estis loĝinta apud kvartalo kiu alegorie nomiĝis virtejo,loĝi tie estis malmultekosta,post multaj dekjaroj oni kun helpomono estis lin dunginta,iam antaŭ multaj jaroj mi pasis el apudeco de tiu kvartalo,kaj vidis tiun funkcianton,li staris en apudeco de tiu kvartalo kaj havante klinitan kapon kvazaŭ almozpetis,kaj eblis tiel implici ke li pentas pro sia migro el urbeto al urbego,nu,kiu enketis min pri kio?post multaj jaroj mi pensis,memoris,divenis,distingis ke mi devas solvi enigmon por lin dunganto,kial tiu migris el urbeto al urbego?kiu delogis lin?kompreneble la enketanto volis trovi iun deloganton kaj postuli ŝmirmonon,la estroj de tiu enketanto volis puni deloganton kiu eblis esti pro missupozoj de la estroj, kiel la samaj hispanoj kiuj antaŭ multaj centjaroj estis eligintaj el sia lando,okupantojn,agresantojn,perfortantojn,trudantojn,kaj  prohibantojn de la seksrajtoj ,tiujn kiuj per la nomo de religio kaj virto mem ekscese kunseksis,kaj baris la naturan,ajnan,eĉ ajnan seksvojon al mizeruloj,ĉu oni rekte demandis mian opinion ke mi diru mian distingon al la  demandanto?ne,oni klinis la kapon de mia patrino ĉiame, trudante sangeltiron per kupo kaj difektante ŝian nukon,ankaŭ kun tiu preteksto,ke mi post vidi tiun bo bo familianon kaj lian klinitan kapon tie kaj en tia stato,kompatante al mia mema patrino,diru ke kial tiu migrinto migris iam,antaŭ mia naskiĝo,kaj scii ke migri el urbeto al urbego atingas al malfeliĉo,kaj eĉ mi versu poemojn ke neniu migru el urbeto al urbego,oni restu en urbeto,kial?ŝajne por trovi feliĉon,resti sekura,havi simplan kaj sendanĝeran vivon,sed efektive en urbeto kontroli kaj bari seksvojon al mizeruloj, falicas por servantoj de la Anglaj ekspluatantoj kiuj volas posedi nian petrolon,mi mem el knabeco deziris migri el urbeto al urbego,la kialon mi povus kaj pretus sincere diri al ajna demandanto,ne necesis ke nur por demandi tion oni klinu la kapon de mia patrino,tamen la decido de la persekutataj religiuloj kaj ilia kunlaboranto,la freneza majstro de Esperanto kaŭzis ke iu simpla demando ,per okazeblaj scenoj dum dekjaroj plenumiĝu tiel,rezulte mi atingis al ĉi tiu stato ke antaŭ ĉio mi ne havas religian Esperanton,kaj kondamnas,abomenas,damnas damnas damnas,tiun kiu estas doninta doktorigan atestilon al frenezulo kiu kalkulas sin kiel psikologon de la psikologoj,la nova najbaro ne trovis pretekston por konflikti kaj bati nin kaj eĉ ĉiame klini mian kapon,li anoncis al siaj estroj kiuj ŝajne estis persekutantaj kaj efektive persekutataj religiuloj jene:Ne estas preteksto ke mi batu lin aŭ insultu al liaj gepatroj,mi iom difektis lian muron,sed li toleris,kion mi faru?diskutoj prepariĝis kun partopreno de la Turkaj komunistoj,ŝmirmonavida oficiro kaj adeptoj de la profeto-dio,ili ĉiuj estis batalantoj kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj decidis ke oni urĝente kaj senprokraste,edzigu la vireton ĉiame وkun seksamikino de perfortulo,

                                                    45

 

bildo de davud shams hakimi


povigita de