Ensaluto

Sabla(47)

ajnan argumenton oni prohibis al mi,pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,…ĉi...ĉi...a...ĉiame kapklinita mia patrino!mi…b… bezonas legadi… Esperantaaaaaajn librooooojn eĉ kapklinite pro laceco…,oni trudis ĉiaman ploron al ŝia vizaĝo,oni per kvazaŭsablo ĝenadis ŝiajn okulojn,oni blindigis kaj mutigis ŝin,ke se mi prezentu mian Esperanton al iu,tiu eĉ palpante siajn okulojn aŭ lipojn,aŭ nur okulumante silentigu min,ajna sablokoncerna kaj femurdependa afero eblas tiri mian atenton kaj esploremon ke mi  sciu kielojn kaj kialojn,el la alia flanko la freneza majstro embuskas por atribui al mi kulpon kaj pekon,ŝajne por servadi al persekutantaj kaj efektive al persekutataj religiuloj,mi ne havas religian Esperanton,el la sama tempo ke mi volis kuraci la okulojn de mia patrino,ĝis tiam ke mi havos funebron pro ŝiaj fermitaj okuloj,mi devas barakti,ĉinokte mi volas reve traduki ĉiujn erotikajn tekstojn al mia mema Esperanto,la Anglaj frenezuloj,tiuj arogantoj ne fieru ke ĉiuj nepre bezonas ilian malfacilan lingvon,kial mi devis timi kaj ne legi la sablanomatan romanon,aŭ legunte  devus angori,kaj abomeni tion?kial provizora edziĝo estas prohibita?reage  mi bezone devas  helpi al miaj revoj legante tian romanon,la infano kun sia mano kiu estis teruma kaj sablerhava,purigis sian vizaĝon,kaj estis ebla ke iom sablon ŝi disŝutu al sia okulo...Lizi en stato ke frapetis al ŝia karnuda  femuro diris,ties nomo estas sabla,ĉar mi trovis ŝin el sursablo kaj nomis ŝin sabla,kio devas dependi al la okuloj de mia patrino ke mi ne legu tian romanon aŭ leginte timu,rezulte skribu romanojn laŭdante superstiĉojn?Mari la bela servistino estis jam senkonscia kaj ŝia ĉemizo estis suprenita ĝis la lumbo,kaj ŝiaj belaj blankaj femuroj estis jam elmontritaj,kvazaŭ doktoro Hariĝ ankaŭ tion kion vidis sensacie ŝatis el sia vidpunkto,unue li metis sian manon al la supraj partoj de ŝia femuro,poste el ties subvesto al ŝia sino,kaj al inter ŝiaj mamoj,ŝajne por mezuri la varmon de ŝia korpo,poste levis ŝin kaj metis sur alian seĝon,en tiu tempo ke la doktoro manumadis ŝin,la grumblo de Emili kaŭzis ke li iru al ŝia flanko,mi reve iras al la Londona dancejo por amikiĝi kun la Angla fraŭlino kiu forigis la religian interferanton,la sama interferanto prohibas al mi provizoran edziĝon,rezulte mi devas nepre trovi alian vojon,se tiu romano ne helpu al miaj iluzioj,mia menso ne kapablas facile imagi scenojn por almenaŭ malfacile ejakuli,la bela verkistino ankaŭ ne aperas multofte,la necesa ejakulo nepre bezonatas,certe necesas por laborigi la instinkton kaj bari la vojon de la kancero kaj diabeto,male oni alian vojon,baras,ajnan rimedon neniigas kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,tamen  laborigi mian instinkton,ne temas pri nepra sukceso,bezonatas ago,por  laborigi,ajna ago mem estas sukceso kaj enhavas esperon de la sukceso,mi volas lerni ĉiujn lingvojn,kaj traduki ĉiujn erotikajn tekstojn el lingvoj al lingvoj,la volo,ajna ago atinginte aŭ neatinginte ien estas mem sukceso en laborigi la stagnan instinkton,kial oni prohibas leĝan provizoran edziĝon? rezulte iu malsanulo devas aliĝi reve al tiaj solvovojoj…neee!!! ne estas peko,tia revo helpas al ebleco de la kuraco kaj ne ofendas iun alian,Riĉardo denove rigardis al la blankaj kaj fajnaj femuroj de Mari,en la sablanomata romano,ĉu mi povas masturbi supozante min en la loko de Riĉardo?ne,en la Londona dancejo tiu adepto de la profeto-dio,minace montris sian femuron,kaj la freneza majstro de Esperanto persekutas min kun Esperantistoj,ke atribuante al mi pekon,aranĝinte scenojn,tranĉigu mian piedon el la femura parto,la femuro kaj la ventro kaj la lumbo de Mari alifoje tentis Riĉardon,ĉu mi povas ejakuli supoze estante en la loko de Riĉardo ne havante alian rimedon?oni ne demandas ke kial mankas alia rimedo,kvankam la Angla fraŭlino agrable tentis min,sed la adepto de la profeto-dio el la eksterdancejo minace skuis sian kapon metante la manon al sia okulo,Riĉardo denove eblis implikiĝi al flamo kaj revolucio,Mari rekte sidiĝis kaj iom rampumis al lia flanko kaj diris ni iru drinki ion,poste ni haltigu la aŭtomobilon kaj utiligu unu la alian,kiam?en mia penso tiam ke la decidoj kaj ordonoj de miaj socianoj trudante al mi seksan mankon,volis utiligi min,servigi en Arabujo ŝajne por la Anglaj frenezuloj kaj efektive por la Rusa armeo,

                                                     47

bildo de davud shams hakimi


povigita de