Ensaluto

Sabla(48)

Riĉardo diris:Mi inklinas haltigi tion nun,Mari diris:Do haltigu!...ĉi tie en la vojo ne estas multaj trafikoj,se iu troviĝu,ni frue atentos,li haltigis la aŭtomobilon,kaj senprokraste la lipoj de Mari tiel kisis lin ke denove Riĉardo enflamiĝis,Riĉardo estis ekscitita antaŭe vidante kaj palpante ŝiajn femurojn,ĉu mi ankoraŭ estis leginta kaj ŝatinta tiun romanon?Ne,kial oni ĝenadis la okulojn de mia patrino per sablo? por esplori kielojn kaj kialojn,ajna femurafero eblus tiri mian atenton,kaj mi eblus studi nelasante ian aŭ alian femuraferon,samtempe la freneza majstro de Esperanto volis prepari scenojn kaj atribui al mi femuraferon,akuzi kaj kondamni kaj forigi el la Esperanta afero pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,religian Esperanton tute mi ne havas,en Ruslando ankaŭ seksaj liberecoj ekzistis,laŭ la romano Viktimoj kiun venĝis niaj reakciuloj,kaj venĝante tiun romanon atakis al la okuloj de mia patrino,kies filo mi,devis,devis,devis edukiĝi kaj havante konatan talenton skribadi romanaĉojn laŭdante religiajn superstiĉojn,Katja en tiu romano amis Johanon,proksimiĝis al li,do ne havis ieltielan kondiĉon,ke unue versu religiajn poemojn ke mi poste edziniĝu kun vi ĉiame,la bruon de ŝiaj paŝoj englutis la mola sablo,Katja karese metis la manojn sur la ŝultrojn de Johano,antaŭ tio Johano egalpaŝe mezuris la sablan vojeton kondukantan al transmonta vilaĝo,li iris al sia vojo kun siaj pensoj kaj staris pro sia mema afero en la ruĝa revolucio,ne volante nepre versi religiajn poemojn,efektive jes,Katja tiam volis trompi Johanon,tamen ne por versigi religiajn poemojn,ĉu oni  dolore ruĝigante okulojn de mia patrino per sablo,povis estigi kaŭzon ke mi abomenu tiun romanon se mi legus tion? la kolombo plendo-kverado de tiu romano,eksonis proksime el tiu romano,kaj instigis min por pensi pri la sabla problemo,kaj ne lasi esploreblecon se la freneza majstro de Esperanto volus prepari scenon por akuzi min kaj forigi el la Esperanta medio,la birdo estis sur la sablo,ĝi paŝadis ronde kaj ronde en tiu legenda kaj ŝatinda romano,en la sama loko kelkfoje ĝi haltis,la beketon ŝovis en la sablon kaj kveris plende kvazaŭ plore,poste refoje komencis la tuton,en la sablo estis detranĉita kolombokapeto,la senvivan beketon kisadis la plendanta kolombo,kial,kial,kial en la Londona dancejo iu montris minace sian femuron,kaj ŝia kolego kolere kaj minace okulumis al mi kaj por plie komprenigi la minacon kaj danĝerojn metis la manon al sia okulo?el kie  mi povus esplori la femuran aferon,escepte de preparita sceno de femurrilata komploto kiun preparis la freneza majstro de Esperanto?en la ruĝa revoluci Izor Steiner dum la nokto maldormis,li volis rifuĝi ien,li estis en barako kaj kaptita,subite li boksis en la femuron de la ronkanta Salomono,iuj vortoj el tiu afero dependas al mia vivo,kiel maldormi,Ivaĉjo la dujara knabeto faris fortikaĵon en la malseka sablo,sed en la sekvinta momento li jam pendis je la kolo de Petro,el Petro kaj kolo mi memoras difektitan kolon de mia patrino,kaj ruĝiĝon kaj ĝeniĝon de ŝiaj okuloj per trudata sablo,kial laŭ la decido kaj ordono de trudantoj mi devas abomeni la sablanomatan romanon?Mari iom plie proksimiĝis al Riĉardo,kaj je la sama stato ŝia robo estis preterita kaj ŝiaj blankaj femuroj kiuj estis kiel brilaj marmoroj vidiĝis,Riĉardo nerezisteble trovis ŝiajn lipojn,kaj lia mano aŭtomate iris al la flanko de ŝia femuro kiu estis jam tute videbla,kontakto de lia mano al ŝia femuro estis iel ke Riĉardo ekpalpante tion tiel ke kvazaŭ estis palpinta ardintan feron,kun rapida movo preterigis sian manon kaj diris:Mi petas pardonon,sed Mari ne reagis male,ma,inverse tiel movis sian piedon ke la supraj partoj de ŝiaj femuroj ankaŭ aperis,oni volis ke,tiel ke en la romano,La simbolo de la famo,la ĉampiono de la rakonto,bruligis sian manon per arda ferpeco,mi ne aligu mian manon al plumo,ĉar mi ankoraŭ ne estis tiel edukita por verki romanojn laŭdante superstiĉojn,do per sablo kaj kvazaŭsablo oni  ruĝigadis kaj dolorigadis la okulojn de mia patrino,kaj mi devus pensi ke la sablanomata romano kaj mi tion leginto estas kulpaj,…kial provizora edziĝo estis prohibita ?nu, rezulte legunte tiun romanon,mi eblus nepre ŝati tion?

                                                                   48

bildo de davud shams hakimi


povigita de