Ensaluto

Sabla(49)

en la silento de obskuraj noktoj mi eblus reve iri al transakvo kaj atingi al liberaj teritorioj por ejakuli,oni ne kapablus bari mian vojon se mi ne estus ĉi tiom kripligita ke neniu virino ne volu min laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantoj,Rami en tiu romano metis  sian manon al la femuro de Sabla kaj komencis froti tion,se mi edziĝus provizore malgraŭ malpermeso de la profeto-dio,ne necesus nepre ekscitiĝi pro tia okazita afero de tiu romano,post multjaraj trudataj prohibicioj,la perfortantoj pretendas ke tia edziĝo ne estis kaj ne estas prohibita,tamen la vireto estas jam kriplita kaj neniu virino akceptas provizoran edziniĝon kun li,li ne havas ankaŭ necesan monon por allogi iun virinon,oni senmonigis min,oni kripligis min ke neniu virino akceptu min,oni baris ĉiujn eblajn vojojn por versigi specialajn poemojn,laŭdigi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn per miaj poemoj,laŭ interpreto,iu estis aranĝinta sorĉon,kaj tion enteriginta en puto,rezulte la sanktulo malsanis,en la sonĝo li informiĝis pri tio,kaj vekiĝis,kaj ordonis ke la alia sanktulo eligu tion,la alia sanktulo kun iu helpanto ĉerpis la akvon de la puto kaj preterigis la ŝtonon de la profundo de la puto kaj trovis la sorĉilon kaj vidis ke tio havas dekunu nodojn,dekunu versoj alvenis el la flanko de la dio,por sanigi la sanktulon oni legis la versojn,do la nodoj malfermiĝis,rezulte la sanktulo kuraciĝis,oni preparis funkcian aferon ke mi falu en puton,tiam miaj piedoj doloregis,tamen ne rompiĝis,pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj ab tiam estis destinita ke mian rompotan piedon katenu dekunu platenoj tirante  min al deĵoro ke mi versu religiajn poemojn,ne nur laŭdante la religian libron,sed konfirmante erarajn interpretojn kaj diferencigante opiniojn ke iuj batalu kontraŭ aliaj,mi ne cedis,do dekunu platenoj restis en mia piedo,kaj kaŭzis limfadeniton,restriktis komisurojn kaj kaŭzadis sufuzon,mi estis dungita en la armeo por dekunu jaroj,kaj tiu tempo estis finita,mi volis liberiĝi kaj petskribis pro tio,oni respondis al mi tiel,la preteksto estis mia petskribo, oni plenumis decidon de la persekutataj religiuloj kun ordono de iliaj oponantoj,iu sinjoro diris ke en nia religia libro almenaŭ en dekunu versoj estas rekomendita puni nekredantojn meme,…do mi por pruvi ke mi ne estas punenda,versu postulatajn poemojn,inkluzive laŭdu la reĝon de la reĝoj,dekunu platenoj restante en mia piedo,stringante miajn artikojn,ostojn,arteriojn eblus memorigi al mi aŭtomate mian funkcion,samtempe iuj nekonatoj,preparis grupon kiu havis dekunu membrojn,mi povus esti ilia dekdua membro,dekunu platenoj en mia piedo ĉiuj apogas al unu precipa ilo,ni decidu traduki ĉiujn skribaĵojn de tiu kiun ĉi tiu mizerulo  nomas la bela verkistino al aliaj lingvoj,mi ne kapablas eĉ lamante iri aĉeti panon kaj akvon,mi ne partoprenas en ajna grupo kiun eblas regi nekonatoj,nu,restu kaj suferu,ne faru ion,la platenoj kroĉas viajn arteriojn kaj spilas eltirante sangon,en nia religia socio ne nur ĉiuj grupoj,sed eĉ ĉiuj individuoj bataladas kontraŭ ĉiuj aliaj por trudi siajn estrecojn,se mi pasu el la limo de revo,kaj evidente agu laŭ miaj opinioj,oni piedbatos,ŝajne hazarde kaj efektive pro la decido de la persekutataj religiuloj al mia piedo,kaj en misaj operacioj,oni atribuos malplenecon al mia osto kaj laste tranĉos la piedon,eble iuj volas direkti venĝemon de reakciuloj al mia flanko,sen mi oni povas fari kion ajn servon al la bela verkistino,por laborigi mian stagnan instinkton,mi povas iluzie aliĝi al la tielnomata alia flanko de la akvoj,kie Sabla netimante ,kaj nepensante pri interfero de asembleanoj ,en tiu romano kuŝis sur la fatrasa aŭtomobilo kaj donis sunon al sia korpo,ŝia karnuda gluteo kaj pugo vidiĝis el la fora distanco,ŝiaj haroj sub la lumo de la suno,sin montris nigrabrile,ŝia korpo ankaŭ estis streĉita,kaj proporcia,tiel ke Sam kelkfoje estis dirinta,ŝi estis matura kaj sukhava frukto,ĉiuj partoj de ŝia korpo tiel ke vidiĝis eĉ sentiĝis el tiu libro,estis ekscitaj por tiu kiu ne havas ajnan seksrajton,eĉ neleginte tiun libron kiu estas tradukita al la persa lingvo kaj publikigita,antaŭ multaj dekjaroj,mi protestis en mia revo al la freneza majstro kiu volis migrigi min al Arabujo,

                                                               49

bildo de davud shams hakimi


povigita de