Ensaluto

Sabla(54)

kiam iu rakonto eksplikas pri amo kaj amoro,la oponantoj negante ĝustajn opiniojn kaj okazeblajn scenojn atribuas malplenecon al la diraĵoj kaj skribaĵoj,kun sama vorto kiun oni ordinare uzas pri malpleneco de osto,iam kondamnas tiun kun du vortoj,unue aŭ due kun vorto,kiu indikas pri malpleneco de parolo,kaj poste kun vorto kiu signifas malpleneco de osto,la mizerulo ne rajtas diri,skribi,legi kaj ŝati erotikajn aferojn,kiam pro prokrasto de kuraco en la hospitalo,operacio jam estiĝis necesa,en la necesa operacio,la operacionto prokrastis por facile atribui malplenecon al mia osto,kvankam ties kaŭzo tiukaze estus li mem,do mi devas timi kaj ne legi,ne skribi kaj ne ŝati erotikajn tekstojn,li plie verŝis mian sangon intence,supozante ke poste pro la feblo mi devas versadi religiajn poemojn petante helpon de la dio kaj laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj sanktulojn,dekunu platenoj povus laŭ lia espero poste tranĉigi mian piedon,kvankam plie venĝante dekunuminutoj-nomitan romanon,oni estis plie difektinta vizaĝon de mia patrino en alia operacio,pri la Belanomata romano kritikantoj,pretendas ke la ĉampiono de tiu rakonto senrimedigis sian patron kaj kaŭzis frenezecon de sia patrino,ili mizerigas miajn gepatrojn kaj familianojn,trudante al mi ĉi tiun mispenson kaj erardistingon,ke legi kaj ŝati tiajn tekstojn havas ĉi tiajn rezultojn,sed efektive la situacio de nia religia socio estis la kaŭzo de tiaj malfeliĉoj,tiu ĉampiono kiel multaj aliaj mizeruloj baraktis por alpreni sian seksan rajton kaj sukcese ejakuli uzante kaj utiligante nurajn eblecojn,kiam oni tranĉu mian piedon kvankam mi neniam havis eblecojn kiujn uzis tiu ĉampiono,la kulpanto estas nia mema freneza majstro de Esperanto kiu kontrolas eĉ mian revon kaj iluzion persekutante min per sia komputero kaj aliaj Esperantistoj,mi neniam pensos ke post legi erotikan tekston mi estas perdinta mian piedon punite per la dio,kvankam iuj volos implice komprenigi kaj eĉ rekte diri min kredigonte ke la dio unue unue malplenigas la oston,kaj nu,legi malplenajn frazojn kaŭzas perdon,tiel mi devos laŭ iliaj aludoj kaj misaj esperoj meme erare malkovri la kaŭzon de mia malfeliĉo,kaj ne distingi ke la Anglaj ekspluatantoj volas volas trudi koncesion pri nia petrolo,kaj la reĝo de la reĝoj ne kapablas plenumi la volon de sia mastro,ĉar timas el la protesto de siaj rivaloj,do mi ne nur ne rajtas kunseksi kaj devas batali kontraŭ mia instinkto,mi devas ĵaluzi ankaŭ,kaj bezoni monhelpon,kaj versadi poemegojn,laŭdante la virton,kaj pudoron,kaj bataligi mizerulojn kontraŭ siaj instinktoj,kaj agresigi ilin kontraŭ instinktoj de aliaj,kaj principe rompi karakterojn kaj rezisteblecojn de mizeruloj,efektive ajna noco kiu frontas al la ĉampiono de tiu romano,estas pro la manko de seksebleco kaj malfacileco kaj eĉ neebleco de la provizora edziĝo kiun permesas la oficiala religio en nia socio,kaj tiun prohibas la profeto-dio,kaj malfaciligas eĉ neebligas,insultas,kondamnas,riproĉas kaj nomas prostitueco,ĉiuspecaj sklavoj kaj kolegoj de imperialistoj,kaj iuj ĵaluzantoj kaj perfortantoj kaj trudantoj el siaj memaj batalemaj flankoj,politika subpremo en nia socio estas kun aŭ post subpremo en seksaj aferoj,kiam iu ne havas ajnan seksrajton laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ne rajtas ankaŭ legi tiajn romanojn kiuj estas bezonataj por protekti la instinkton kun helpo de revaj perspektivoj kaj iluziaj scenoj kiujn la mizerulo eblas povu krei provizore por povi eble masturbi aŭ ejakuli en la sonĝo,iuj inklinas legi felietonojn,kiujn la oponantoj nomas malplenaj kun la sama vorto ke signifas malpleneco de osto,la oponantoj tiel ankaŭ volas montri malplenecon de diraĵo kaj skribaĵo kiam temas pri erotikaj aferoj,ke post tranĉi piedon de mizerulo,li ne legu tian tekston por eble protekti sian alian piedon,kvankam mankas alia vojo ke la mizerulo necese malplenigu sian tiun membron kiu enhavas lian eligendan ĉuron,ĉiuj aliaj eĉ leĝaj vojoj estas fermitaj pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,la Nananomita romano estas aĉetebla kaj legebla,kaj mizeruloj klopodas trovi kaj aĉeti kaj legi tion insultante kaŝe aŭ malkaŝe al ties prohibantoj,tamen mia najbaro povas puni min se mi legu ion,li povas difekti bitumon de mia tegmento post grimpi sur mian muron kaj vidi ke mi legas ion kaj tio eblas esti erotika teksto,
54

bildo de davud shams hakimi


povigita de