Ensaluto

Sabla(66)

post finiĝo de tiu danco,la fraŭlino ne forlasis mian manon,ŝi tiris min al angulo kaj vidinde mian konfuziĝon afable demandis:Ĉu vi drinkas vinon?Mi plie konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne drinkis vinon,ŝi volis daŭrigi sian seksan revolucion venĝante la interferanton,kaj kun helpo de la vino forigi mian timon kaj honton kaj abstinon kiujn ŝi sentis el mia konduto,ŝi ripetis la demandon kaj pliigis ke mi invitas vin,mi pagos prie.Mi ne povis respondi,sed por direkti mian angoron al alia loko,rigardis al la eksterdancejo,se la adepto de la profeto-dio vidus ke mi drinkas vinon,ilia asembleo decidus kaj ordono de ilia rivalo kaj oponanto punus min,miaj samkursanoj povis drinki vinon kaj amori provizore,nur mi pro mia Esperantisteco sub kontrolo de la persekutataj religiuloj ne povis drinki vinon,nek kapablis amori provizore,la freneza majstro de Esperanto estis kunlaboranto de ĉiuspecaj trudantoj kaj perfortantoj,kaj eblis kripligi min,en nia lando drinki vinon ne estis leĝe prohibita,la reĝo de la reĝoj ankaŭ drinkis vinon,tamen en la socio la plebo povus akuzi iun se tiu drinkus vinon,kaj iuj senleĝe kun aliaj pretekstoj eblus puni vindrinkanton,al tiu kiu drinkis vinon oni atribuis aliajn kaj eventualajn pekeblecojn,eĉ se drinkanto de la vino volis utiligi la vinon por si kiel medikamenton kaj forigi sian feblon,mi restis konfuzita,la fraŭlino forlasis min kaj iris al la eksterdancejo por trovi tiun interferanton,post ŝi mi diris:Mi trinkas senalkoholan trinkaĵon,ŝi aŭdis sed ne turnis sian kapon,ŝi ne estis trovinta tiun interferanton kaj el la eksterdancejo rigardis al mi,ŝi sentis fiaskon kaj mi bedaŭris en mia penso,ke la vojo de la provizora edziĝo en la Londona dancejo ankaŭ estas fermita por mi,se ŝi trovus la interferanton,li atribuus al mi multajn kaj eblajn pekojn por bari mian vojon kaj rezignigi la fraŭlinon kaj eĉ abomenigi ŝin pri mi,ĉi tiu penso venis al mia kapo kaj poste mi ne povis trovi ŝin,eble ŝi estis trovinta tiun adepton de la profeto-dio,kaj li estis prezentinta min kiel abomenindan kaj danĝeran friponon,por ŝin rezignigi kaj poste edzigi min ĉiame kun sia seksamikino,efektive grupo el la AnglaRusa armeo estis tie el multaj tagoj,antaŭe,tiam mi pensis ke estas regimento el tiu infera armeo vojaĝinta al Anglujo,en la dancejo estis grupoj,tamen multnombraj,la religia asembleo bezonis poeton,se mi konsentus kaj petus esti membro de ilia organizo,ili nepre akceptus sed post edziĝi ĉiame,sen edziĝi ĉiame ili ne akceptus min,mi preferis ke ili ne akceptu min,do mi ne edziĝis ĉiame,kaj la freneza majstro ne povis edzigi min ĉiame,mi pretis mensoge pretendi ke iliaj opinioj estas akcepteblaj,ke se mi versu poemojn en laŭdo de la reĝo kun tia pretendo senhonoru la reĝon,kaj la persekutantaj religiuloj abomenu min kaj miajn poemojn se mi subpremite laŭdu la reĝon,kvankam laŭdeti sen arta valoro ne honorus la reĝon kaj nur kaŭzus ke mi ne puniĝu kaj ne kripliĝu…,en nia lando mi ne rajtis rigardi al ajna virino sen edziĝi ĉiame kun iu el ŝili,inter trudantoj de la jena senrajtigo estis Turkaj komunistoj kiuj volis kompleksigi kaj teroristigi min,kaj pretendis ke en sinmortiga batalo oni vidas la vizaĝon de la dio,kaj por ripeti kaj memorigi ĉi tiun pretendon estis ordonintaj al virinoj kaj plie al feministoj ke vidinte min ŝili palpu rimenojn de siaj mansakoj por implici ke ne rigardu al mi,alikaze oni batos vin per vipo,mi nek rigardis al virinoj,nek edziĝis ĉiame kun iu el ŝili,la religia asembleo informiĝis ke mi en la Angla dancejo pretas danci,iuj volontulinoj el la flanko kaj kun budĝeto de tiu asembleo vojaĝis al  Anglujo,ŝilin akompanis viroj,ŝiliaj fratoj,familiaj kaj religiaj fratoj,flirtante kaj kunseksante dum vojaĝo,neniu el ŝili dancis kun mi,sed kun miaj samkursanoj kiuj flirtemis dancadis ŝili por esplori pri mi kaj trovi ĉiaman edziniĝvojon kun mi al si,kaj cedis al provizoraj seksemoj de aliaj,laŭ la rekomendo de religia asembleo ŝili sen prezenti sin povus troviĝi en mia videbleco,unue mi devis enamiĝi,peti dancon,neniu el tiuj sinoferantoj al aliaj,akceptus danci kun mi,iam por humiligi min kaj akceptigi al mi neceson de ĉiama edziĝo,nur iam eblus iu el ŝili prezenti sin pretendante ke ni kredas al la profeto-dio,ni ne dancas ĉar la danco estas la sama malvirteco,ŝili atribuus al si virtecon kaj kritikus la dancajn scenojn por akceptigi ĉiaman edziĝon kaj siajn kondiĉojn por konsenti tion, kaj konsentigi la mizerulon,pri siaj celoj,por humiligi min,

                                                                   66

bildo de davud shams hakimi


povigita de