Ensaluto

TOTMOND JELTONAR

bildo de Ljeonjiid

..TOTMOND JELTONAR..

 

 

..afiŝita pet(s) ( <= de) Ljeonjiid pjje ( = p'je <= en) ESPERANTO.COM pjje 13a ( = jjLVa [jejLeVa] ( <= en la dek+tria qeje ( <= tago) pes ( <= de) GAmonth(e) ( <= OKAmonato = Auhgusto = Au^gusto = Aûgusto)..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

..TOTMONDA ( = totalmonda = tot(al)monda <= tutmonda) JELTONARE ( = reordigita alfabete) ,konsistenga ( = konsistanga = konsistanta) el ( => pjjeljs = pjjes) grafeko ( <= grafike) aregenalay ( <= originalaj) jeltoney ( <= literoj).

 

..EMVOKE PEJM PRUDENTAY ESPERANTyISTEY JyI ( <= ESTI) INTERNACIE PENSATAY MENEY ,AGNOSKI TOTMONDAN ( = tot(al)mondan <= tutmondan) JELTONAREN ,yI PRAKTyIKO JUZI DhEN POR BENE PES LA MENARE..
 

..EMVOKE ( <= ALVOKO) AL ( => PEM ,PEJM) Ĉ'Y ( <= Ĉ'IUY <= Ĉ'IUJ => CjyIUY) ESPERANTOPAROLANTAY KLERAY PERSONEY UZI ( = JUZI) EN PROPRAY TEXTAY ( <= TEKSTAJ) VERKEY TREJ ( <= TRE) PERFEKTAN KOMUNAN POR Ĉ'IUY L'INGVEY ( = LjyINGVEY) ALFABETEN ,RE''ORDIG'ITAN ( = RejhORDIGjyITAN) EN JELTONAREN ,'I ( = yI = Ï = ˇї = ˇyi <= KAJ) PLENO NORMIG'ITAN ORhThOGRAF'IAN SKR'IBMANIĒREN LAÛ GLOBALA STANDARDE GOST DASheEVICA..

 

.!!antaû ĉ'ïo''e ( => pa(fmo) ĉ'o(es) = pa ĉ'o) ,!atento ( <= atente) rigardu skribïtayn laû GOST Daŝēvica la titolen ї ( = yi <= kaj) varianteyn de ( => pes) transliterade yi ( = ї <= kaj) / orh ( = or̂ <= aû = auh <= aŭ) transskribade pes pes miay ( => lesay) persona yi familyia namey ( <= nomoj).

 

..en la Globala Orhthografia ( = Or̂t̂ografia <= Ortografia) Standarde pes Transskribade (GOST) estas ( => jas) priskribїtay reguley pes transsliterado pes vortey ,skribїtay laŭ ( => pjjej = p'jej) reguley pes diversay naciay skrїbsistemey ,ne nur ( => nonlo) per 26 latїnay literey de la angla alfabete ,sed ( => on) ї per grafeko aregenalay ( <= originalaj) literey ,kreїtay persono pet(s) le(s) ( = pet le <= de mi) ,ekzemplo ,le ( <= mi) povas montri qym [dzym] ( = pem qy [dzy] <= al vy --+ ''vy'' jas ( <= estas) plurala forme pes proname ( <= pronomo) ''vi'') jokayn ( <= kelkajn) famo fmo ( <= nun tuj) flo ( <= ĉ'i+tïe''o).

 

.!atentu ,kё grafeko ( = grafїko) aregenalay ( <= originalay) ciferey jas similay pjjej ( <= laû = lauh) desegnade pem grafeko aregenalay fonetekay skribsїgney ( = jeltoney) pes fejmo ( <= fame) konata transskrїba alfabete IFA (Internacija Foneteke Alfabete) ,pro(s) kĥe ( = pro(s) ke <= pro kio-e) eblas konvinkїto konfїrmi ,kye ( = kё <= ke) ĉ'a ( = chja <== chjiua = ĉ'iua) p'jel's ( = pjje(l)js = p'jejs <= el) dhey ( = dhy <== ili) ẖˆas certan nambran signifen ї lokїqˆas p'je jeltonare p'je orde pes progresade (kreskade) pes nambray signїfey: 王 (63) = Ǝ [ŋ](56) + E [z](7) = ᗱ+ᗴ = 56 +7 = 63 = З [ŋ](56) + Ɛ [z](7) = 56 +7 = 63 ,.Ɔ [n] ( = 40) + C [m] ( = 5) = ƆC = ᑐᑕ = 工 ( = 45) ,L = ᘂ [l](1) ,⏌[ ẖˆ ](32) ,⏋= ᘃ [g](8) ,⏊ (33) ,⏉ (12) , 工 ( = 45) ,∥ᒣ [g](8) + L [l](1) = Ƨ [r](9) ,ꟻ (24) + F [dz](6) = Ŧ (30)

 

,!!ĉ'o(a)y ( = ĉ'(o)ay = ĉ'(a)y = ĉ'y <= ĉ'iuj) ciferey (jejlociferay ( <= unuciferay) nambrey) ї blociferay ( = multociferay) nambrey ẖˆas ( = ẖˆavas) sїmplayn nameyn --+ numeraleyn:

 

II (oo -+ nambra artikele ,prononcata [jej]) ,Ι [j]= 0 (oo0 = jjJ [jejJo] = [nojlo]) ,L [l] (oo1 = jjL [jejLo]) ,Ͱ [d] (oo2 = jjD [jejDo]) ,ᖶ [v] (oo3 = jjV [jejVo]) ,Γ [b] (oo4 = jjB [jejBo])

,F [dz](oo6 = jjQo [jejqo = jejdzo] ,Ε [z](oo7 = jjZ [jejZo]) ,Τ (oo12 = jjLD [jejLeDo]) ,ᖷ (oo24 = jjD [jejDeBo])

,ᒧ [ẖˆ ] (oo32 = jjVD [jejVeDo]) ,Ⅎ [w] = ᖵ [ŵ = wh ](oo48 = jjBG [jejBeGo])

,(oo63 = jjQV [jejQeVo = jejdzevo]).

 

..certo ,pos ( <= post) la unua ( => dha jejla) etape pes modernyigade pes alfabete yi orhthografia skribmaniere pjibazo pes ( <= surbaze de) 26 latyinay literey pes dha angla alfabete jas intereso montri qym [dzym] ( <= al vy --+ plurala forme pes proname ''vi'') grafeko originalayn litereyn ,(j)eljpensitay pet(s) le ( <= de mi) por dha ( <= la) sekva (dua => jejda) etape pes globala modernigade pes tutmonda blomova ( <= multlingva) skribmaniere ,ekz"o:

 

..ˇIʟLⱶɔƆcƧʟ [jɛltonarɛ]

 

(..NOTE: !atentu ,kye  le montras qym ONLO ( <= nur) efayn grafekayn desegnazheyn pes skribsyigney por finemay leterey (jeltoney) yi ciferey por nambrey pes diversay kalkulsistemey ,NONLO ( <= n'e nur) por dha dekecay ( = dekumay = decimalay) ,(e)kjjayn ( = ekjjayn <= kiuayn) le trovis en Interrete ,ko juzatayn en diversay movey pes dha monde ,pro ke le emvokas echj pem komencantay programyistey krei utilayn programeyn por plena jeltonara kolekte pes originalay grafemey por fonemay literey yi por latinliteray ciferey (trej tau^gay yi por programistey ,.krom fe ,trej utila jos ( <= estos) emdona programe por au^tomata transformade pes tipay latinliteray kombiney (ko ch ,qh ,sh ,zh ,th ,dh ,уе = ё) ,tajpyitay per komputera klavare ,pjjen solay latinlitereyn yip diakryitay signetey yi pjjen konformayn grafeko originalayn jeltoneyn yi cifereyn)

 

(Jeltonare pjibazo pes qhenerala skribsyigne (hhieroglyife) 王 (63) = Ǝ [ŋ](56) + E [z](7)):

 

..1 ,.ɪ ['] (ь --+ noprononcata litere por signi molo prononcatayn konsonanteyn)

,.2 ,.I [j] (й) ,ˇI [J] (Й) (grandliteren necesas signi per signete ''fluganta birdete'' pa ( <= antaû) jeltone pji ( <= sur) pija ( <= supra) nivele)

,.ʟ [ɛ] (э) ,ˇʟ [E] (Э)

,.L [l] (л) ,ˇL [l] (Л)

,.ⱶ [t] (т) ,ˇⱶ [t] (Т)

,.Ⱶ [d] (д) ,ˇⱵ [d] (Д)

,.ɾ = г [p] (п) ,ˇɾ ˇг [P] (П)

,.Г [b] (б) Г [B] (Б)

,.c [a] (а) ,ˇc [A] (А)

,.C [m] (м) ,ˇC [M](М)

,.F [dz] (дз) ,ˇF [Dz] (Дз)

,.ɛ [s] (с) ,ˇɛ [s] (с)

,.E = Ɛ = ᗴ [z] (з) ,ˇE = Ɛ = ᗴ [z] (з) --+ vy ( => qy) vidas ,kё jeltoney povas ekzyisti ko rektangulay yi kurbigyitay diversmsniero)

,.า [k] (к) า [K])

,.ᘃ = ˥ [g] (г) ,ˇᘃ = ˇ˥ [G](Г)

,.ƨ [ı] (ы) ,ˇ ƨ [I](Ы)

,.Ƨ [r] (p) ,ˇƧ [R] (Р)

… …

,.J [ẖ] ,ˇJ [ẖ]

,.s[u] (у) ,ˇ s [U](У)

,. S [ʊ] (ў) ,ˇ S [ʊ] (Ў)

,. ɔ [o] (о)  ɔ [O](о)

,. Ɔ [n] (н) ,ˇ Ɔ [N](н)

,.ⅎ [ŵ] ,ˇⅎ [Ŵ = Wh]

,.Ⅎ [w] ,ˇℲ [W]

,.ɜ = э [ɔ̃] ,ˇɜ = э [ɔ̃]

,.Ǝ = З = Э [ŋ] (нъ) ,ˇƎ = З = Э [ŋ] (нъ)

 


povigita de