IV-a INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO,RECITADO,ORATORA KONKURSO

Bazaj informoj pri la aranĝo

4 Apr 2014 - 6 Apr 2014
Lando Urbo/loko
BULGARIO KARLOVO
Tipo de evento
Alia aranĝo
Proksimuma kvanto da partoprenantoj
50-100

Pri la aranĝo

ORGANIZANTOJ : AIS Bulgario,EDE- Bulgario, Intrenacia Universitato Karlovo

Regiona komitato de kulturo-Karlovo ,Regiona Estraro de Scienc-teknika Asocio

ALTA PROTEKTANTO : D-ro Emil Kabaivanov- Urbestro de Karlovo

KATEGORIOJ por la festivala konkurso-La premioj por partopreno la konkursan programon estos distribuotaj surbaze de la aĝo

-I -a grupo- infanoj ğis 12 jaraĝaj -

-II- a grupo- gelernatoj ğis 18 jaraĝaj

-III-a grupo gestudentoj kaj gejunuloj ğis 35 jaraĝaj

-IV-a grupo ağuloj 36-50 jaraĝaj

-V-a grupo pli aĝaj ol 50 jaraĝaj

En čiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno/koruso/

TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :

ESPERANTO-la plej bona solvo de la problemo pri internacia lingvo

ESPERANTO kaj la EǙROPA UNIO

ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj

ESPERANTO en la literaturo kaj poezio

LA TRADUKADO el nacia lingvo en Esperanton kaj male

ESPERANTO kiel familia lingvo

ESPERANTO en INTERRETO

ESPERANTO en la hodiaŭa tutgloba mondo

ESPERANTO-la lingvo de la estonta Eŭropo

KIO estas por mi ESPERANTO ?

TRANOKTADO: en komuna loğejo- po 7 euroj por unu tranokto

en hoteloj 20-50 euroj por unu tranokto

ALIĜKOTIZO 5 euroj por la partoprenontoj festivalan programon /por gelernantoj kaj gestudentoj la aliğkotizo estas 2 euroj/

10 euroj por gastoj

INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio/4.4.2014/- 10 euroj

ADIAǙA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio/5.4.2014/- 15 euroj

TAGMANĜOJ- po 5 euroj

POSTFESTIVALA FERIADO 'KARLOVA PRINTEMPO"/6-14.04.2014/

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj proksimaj de Karlovo urboj/Plovdiv Kalofer.Kazanlak Bac^kova monakejo,Trojan k.a/Sen aparta aliğkotizo .Tranoktado en komuna loğejo kaj hoteloj / Rimarko :partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 eurojn por la tuta tranoktado- 10 tranoktoj/

LIMDATO POR RICEVO DE ALIĜILOJ- 30.03.2013 /La aliřkotizoj ,kotizoj por la tranoktoj en la komuna loĝejo,vespernanğoj estas pageblaj al bankokonto aŭ surloke, sed la aliĝiloj devus esti siatempe senditaj por rezervi la tranoktojn/

INVITLETEROJ por bezonotaj bulgaraj vizoj – kontaktu tuj kun la Organiza komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

Retadreso : E-mail: leonov@rozabg.com /preferinde skribu rete /

Bildo de aranĝo

 

Loko

Javascript is required to view this map.
 

IV-a INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO,RECITADO,ORATORA KONKURSO

  • Vi devas registriĝiensaluti por membriĝi en grupo, komenti kaj aldoni informojn al ĝi.


povigita de