35-a Tutpollanda Esperanta Kongreso

Bazaj informoj pri la aranĝo

26 May 2016 - 29 May 2016
Lando Urbo/loko
Pollando Lodzo
Tipo de evento
Landa kongreso
Proksimuma kvanto da partoprenantoj
50-100

Pri la aranĝo

Aliĝilo

al 35-a Pola Esperanto-Kongreso

Łódź 26-29.05.2016

 

Persona nomo …………………..Familia nomo …………………………………………………

Naskiĝdato  ……………………... Sekso   viro  o    virino  o

Adreso: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………..

Lando: ……………………………..

Fiksa telefono:.................  Poŝtelefono: ..................... Retadreso: …………………………………………………………..

Mi bezonas invitleteron     o  pasporta numero: ………………………………………………………………………………..…

Mi aliĝas: al tuta aranĝo,   o,     nur por tago: ……………………………………...…..

Mi mendas tranokton : 25 o     26 o 27 o 28 o 29,  pliaj noktoj ............................................

Mi mendas la loĝadon en la hotelo “SAVOY" o

Mi pretas kontribui al programo per: ...........................................................................................................

Prezoj

 

Aliĝkotizo por poloj kaj B-landanoj

ĝis 30.03.2016

35,00 zl.

poste kaj surloke

40 zl.

 

 

Aliĝkotizo (por A-landanoj)

ĝis 30. 03.2016

15,00 euro

poste kaj surloke

20 euro

 

Aliĝkotizo C

30,00

30,00

 

Tranoktado en Hotelo SAVOY

50,00 zl. po nokto

Busekskurso al Łowicz, Spicimierz

9 € / 40,00  ATENTON! POR EKSKURSO ONI DEVAS PAGI ĝIS 20.04.

         
 

A - eksterlandanoj  B - poloj (pli ol 26-jaraj), eksterlandanoj el partneraj urboj, eksterlandanoj

el ekssocialismaj landoj, C - Junuloj 18-26-jaraj , D - infanoj senpage

 

 

Atenton!!!

LKK petis monhelpon de Lodza vojevodo. Se ni sukcesos ricevi ĝin, prezoj de la kongreso malaltiĝos

Mi pagas:

Aliĝkotizo

 

 

Tranoktado

 

 

Donaco por la kongresa kaso 

 

 

Ekskurso al Łowicz – Spicimierz   

 

 

Sume:      ……………….…zl

 

Mi pagis  ………zl. al la konto de PEA  o       Mi pagos al PEA-konto ĉe UEA - peaa-v   o    

Mi pagos surloke o

 

Dato                                            Subrskribo                                    

La valoro de 1 €  egalas al ĉ. 4,5 zlotoj (januaro 2015 )

Pagu al:

- la kongresa konto de Pola E-Asocio:  90 2130 0004 2001 0558  6110 0018     Volkswagen

                                                         Bank Polska S.A.  Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

- PEA-konto ĉe UEA - peaa-v  aldonante la informon: „35 E-Kongreso” (informu LKK pri pago)

 

Aliĝilon sendu al: Polski Związek Esperantystów, Zarząd Główny,

ul. Andersa 37 m. 59 a, 00-159 Warszawa estraro@esperanto.pl,

kaj ankaŭ al LKK. Robert Kamiński  rk-lodzo@poczta.wp.pl, ul. Kwiatowa 1 m 3, 94-227 Łódź

Estimataj samideanoj.      En la tagoj 26-29 de majo en Łódź okazos 35-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso. La kongreso estos pli turisma. Organizantoj invitas al Łódź kaj proksimaj urboj Zgierz kaj Łowicz. Dum du unuaj tagoj ni antaŭvidis ekskursojn al Łowicz kaj al proksima Zgierz. En Łowicz ni partoprenos feston de “Dia Korpo”, kiu en tiu urbo havas landskale unikan formon. Lokaj partoprenantoj de meso, procesio kaj parado dum la festo estos vestitaj en tre riĉaj popolaj kostumoj. Dua tago estos dediĉita al la urbo Zgierz kaj ĝia teksindustria historio. Sabate okazos ĝenerala kunveno de PEA-membroj. Dimanĉa mateno estos dediĉita al nova centro de Łódź.

Mi korege invitas al Pola E-Kongreso en Łódź.

En nomo de LKK Robert Kamiński

Provizora Programo

de la 35-a Pola Esperanto-Kongreso

 

25.05.2016 - merkredo

17.00 - Akceptado de gastoj en lodza Kulturdomo ĉe la str. Traugutta 18 (post 21.00 h. mem venu al hotelo

             SAVOY ĉe la str. Traugutta 6)

 

26.05.2016 - ĵaudo

  8.30 - Forveturo al tutaga ekskurso al Łowicz kaj Spicimierz. Buso atendas antaŭ Kulturdomo

           - vespera kafumado en Kulturdomo aŭ vespera promenado tra historia strato Piotrkowska.

 

27.05.2016 - vendredo

  9.30 - Malfermo de la 35-a Pola Esperanto-Kongreso

13.00 - 14.00 - tagmanĝa paŭzo

14.00 - Forveturo al najbara de Lodzo urbo Zgierz – vizitado: „Urbo de teksistoj“,  lokaj muzeoj

18.00 - Vespera arta programo

 

28.05.2016 - sabato

  9.00 - Ĝenerala kunveno de PEA-membroj (pollingve)  -  turisma promenado tra urbo por aliaj gastoj

14.00 - 15.00 - tagmanĝa pauzo

15.00 - 17.30 – ev. ĝenerala kunveno de PEA-membroj - daŭrigo

18.00 - vespera arta programo

 

29.05.2016 - dimanĉo

  9.00 - malfermo de la 35-a Pola Esperanto-Kongreso

11.00 - promenado tra „Nova centro de Lodzo“ (vizito al la moderna planetario)

 

 

Vojaĝoj al kongresejo kaj al tranoktejo

Kongresejo:

 

    La kongreso okazos en Lodza Domo de Kulturo situanta en centro de Lodzo ĉe la strato Traugutta 18. La kulturdomo situas 200 metrojn de unu el du lodzaj ĉefstacidomoj – Łódź Fabryczna (nun dum trakonstruo al subtera stacidomo).

 

       Alveno de stacidomo Łódź Kaliska

 

     Vojaĝu per tramo 12 (8 haltejojn) ĝis strato Kilińskiego– ĉ. 25 min.) Poste iru dekstren (de vojdirekto) ATENTON! Vojaĝo daŭras minimume 30 minutoj. Eblas ankaŭ vojaĝi per buso 99 kaj 99A ĝis la str. Zielona. Iru deksten laŭ tiu strato ĝis str. Piotrkowska. Poste - vidu suben.

 

Tranoktejo: Hotel Savoy (Savoj) ĉe la str. R. Traugutta 6.

 

     Tranoktado en du kaj trilitaj ĉambroj. Eblas ankaŭ manĝi en hotela restoracio. Alveno de stacidomo Łódź Kaliska - Per tramo 12 (7 haltejojn) ĝis strato Piotrkowska (ĉ. 22 min.) Poste iru dekstren (de vojdirekto) ĝis strato Traugutta.

Bildo de aranĝo

 

35-a Tutpollanda Esperanta Kongreso

  • Vi devas registriĝiensaluti por membriĝi en grupo, komenti kaj aldoni informojn al ĝi.


povigita de