Ensaluto

Eespe

bildo de Ljeonjiid

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

 

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij: (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..RESPONDE pem ( <= al) PLENDE pes JOKAY ( <= kelkay) JAPANAY KOMENCANTAY ESPERANTyISTEY RILATO pes FACILA LERNADE pes ESPERANTE ONLO ( <= nur) POR EUhROPANEY..

 

..EsperantĒspa move ( = li(a)ngv(eq^)e = lingve) yi GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa]

(GOST -+ Globala Ortografia Standardigyita Transliterade ,namata pjjej ( = p'jej <= lau^) lesa ( <= mia) familia name ( <= nome)..

 

..informe pri realo internacia ,globalo internacia ,globala lingve Eespe = Ēspe yip ( = їp <= kun) blonambray ( <= multnombray) diversnaciay pjjej ( = p'jej <= laû = lauh ,.h = ^) SENCA (semantїka) lexїke ( = leksyike ,.akcentyita "yi" = ї) tandemay naciĒspay ĥelpay artofarїtay dialektoy ,simїlay pem ( <= al) antїkva ĥelpa Zamenĥōfa Esperante p'jej ( <= laû) gramatїka strukture (karkase ,skelete) ,on ( <= sed) dha ( = d^a [ðʌ] <= la) gramatїke jas ( <= estas) modernigїta yip blej ( <= pli) belo ї ( = yi <= kaj) sїmplo prononcatay gramatїkay jejlomentey ( = elementey) ,kolj ( = kol' <= ol) dha ( <= la) samay gramatyikay sinonїmey pjje ( = p'je <= en) Esperante.

 

bildo de Ljeonjiid

.!ESTU EeSPENOY = > .!JU EeSPENEY

..mi skr'ibas lau^ gramat'ikay reguloy de GOST ( = Globala Ortografia Standardig'ita Transliterado) kaj mi alvokas uzi la saman skribmanieron en via propra nacia l'ingvo ,!por pli facile kaj rapide trovi diverslingvan informon en Interreto lau^ titoloy de artikoloy kaj lau^ s^los'ilay vortoy de interesa por vi artikolo kaj pro tio mi ankau^ alvokas uzi sekvan  klarigyitan sube ne nur ideon de komuna skribmaniero ,sed ankau^ ideon de komuna gramat'ika skeleto (karkaso ,strukturo) por c^'iuy artefar'itay l'ingvoy jam kre'itay ,kreatay nun kaj kreotay en estonteco ,!por(ke) ec^' delitantay kreantoy de artefar'itay l'ingvoy ne ripetus la samayn gramat'ikayn eraroyn ,sed uzus perfektan gramat'ikon de globala ( = matra < = patr'ina) l'ingvo Eespe:

bildo de Ljeonjiid

.?KO EBLAS PLEJSIMPLIGI LINGVAN KOMUNIKADEN

 

.?ko eblyas plyejsyimplyigyi lyingvan komunyikaden..

..ekzyistas dyiversay nyivelyey pes yinterkomprenade pjjemo (<= dum) lyingva komunyikade -+ ,.eblyas tralyegyi orh trahauhskuljtyi hhayn (<= yiayn) frazeyn ,porke:

·         syimplyo kompreny(yit)yi (,note: .vokalye /(y)i/ pjje sufyikse “+yit+” = “+yig+” (yi pjje sufyiksey “+yits” = “+yic+” ,”+yiqh+ respegulyas perfektan formen pes verbey ,on vokalye /a/ pjjenmetyita pjjelyo (<= (p)anstat(auh)o) pes vokalye(s) /(y)i/) -+ no(n)perfektan formen) pryi k(f)je qyn yinformays per(s(e)m) lya frazey

·         ,sukceso trafyi bazayn yideheyn pes ryicevyita yinforme

·         ,bono komprenyi chjy(o)en = chjen ,kje jis scihyigyita

·         ,ne nur bono komprenyi ,on scipovyi praktyiko juzyi ryicevyitan yinformen yi !echj pjje lyingve pes yinforma oryigyine.

Abonrilata enhavo


povigita de