Ensaluto

erotika

Neretenebla Pasio (10/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Dek

Mo pigreme kuŝis en la bankuvo, lasante la duŝilon ŝpruceti varmegan akvon sur ŝian tutan korpon. Ŝi tre ĝuis tian varman kaj malseketan senton, kvazaŭ kuŝante en patrina sino, nenio pensenda, nenio farenda.

 

Ŝi ja estis laca. Je tri malsamaj lokoj, tri tute malsamaj orgasmoj, unu pli forta ol la antaŭa, preskaŭ elĉerpis ĉiom da energio akumulita dum pastinaj monatoj. Pensante pri tio, ŝiaj muskoloj de la tuta korpo pretervole konvulsiis.

 

En ŝia menso ree aŭdiĝis la vorto de Wu.

 

“Mi sciis, sed mi ne povis reteni mian pasion.”

 

Jes, neretenebla pasio!

 

<Fino>

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (9/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Naŭ

Mo fojfoje demandis al si, ĉu estis eraro enamiĝi al Wang Fei24, sed ŝi ne povis respondi al si.

 

Iufoje ŝi demandis al si aliforme, se ŝi povus reiri al pasinteco, ĉu ŝi elektus alie, sed ŝi denove ne povis respondi al si.

 

Fakte ŝi sciis, por knabino dek ok aŭ dek naŭ jaraĝa, se ŝi nur havas sopiron al amo, io ja okazos en la universitato, ke tio estos nur demando pri kiam aŭ kun kiu.

 

Kvankam amo sen rezulto estas bedaŭrinda, tio tamen estas decido de la sorto, kaj sen rezulto estas ankaŭ ia rezulto.

 

Ne povas diri nun, kiu unue enamiĝis al la alia, sed ambaŭ havis bonan impreson unu la alian je la unua renkontiĝo. Mo kaj Wang Fei ne apartenis al la sama fako. Mo studis internacian financon, fakon tre popularan sed tre ĝeneralan; Wang Fei tamen studis geofizikon, fakon tre malpopularan sed tre alte taksitan.

 

Mo memoris gis hodiaŭ ilian unuan renkonton.

 

La duan semajnfinon de la semetro, Mo kaj Li Li fine kuraĝis veni al la dancejo de la universitato. Vidante kolorajn gedancistojn turniĝantajn kaj ridantajn en la dancejo, ili nur sentis tion kurioza, sed ne kuraĝis akcepti la oftan inviton por danco fare de studentoj, ĉar ili ne povis danci.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (8/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ok

Kvankam Mo ne kutimis al manĝaĵo de Sichuan20, ŝi tamen devis agnoski, ke manĝaĵoj de ĉi tiu Sichuan-a restoracio estas tre bongustaj, spicaj tamen ne tro. Kaj la restanta gusto estas tre agrabla. Nur la ondado de intensa juko el inter la gamboj malhelpis tiun, kiu devis esti romantika vespermanĝo. Mo ne kuraĝis grati permane, ŝi nur povis daŭre kunpremi siajn gambojn, por kaŝe kunfroti ilin.

 

Ili ne parolis tre multe dum la manĝo, tamen ili ankaŭ plaĉe interparolis. Post la manĝo Mo volis pagi la kalkulon, sed trovis, ke Lin Hai jam pagis.

 

“Ĉu ni ne interkonsentis, ke mi gastigos vin? Kial vi faris tion?” Mo ĉarme plendis malkontente.

 

“Estas mia feliĉo manĝi kun vi.” Lin Hai ridetis.

 

“Vi… m…” Forta juko atakis, ke Mo neregeble klinis sin kaj premis sian malsupran ventron.

 

“Kio okazas? Ĉu la aĉuloj denove petolas?” “Nu…” La fingroj premantaj la malsupran ventron nereteneble ekgratis kaŝe.

 

“Ni faru tiel, vi venu al mia hejmo, kiu ne estas malproksima de ĉi tie. Mi helpos al vi pritrakti tion, alie vi sentos pli da ĝeno dum la nokto, ĉar tiuj etuloj agis plej aktive nokte.”

 

“Ĉu ne ĝenos vin?…”

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (7/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Sep

“Saluton.”

 

“Saluton… Ĉu ĉi tie estas la ginekologia departemento?”

 

“Jes ja.”

 

“Do…”

 

“Nu, hodiaŭ mi deĵoras, kaj aliaj ekskursas, bonvole sidiĝu. Ĉu vi iom embarasiĝas, ke renkonti viran kuraciston en la ginekologia departemento? Mi ne povas helpi kontraŭ tio. Mi ja estas kvazaŭ pando ĉi tie. Ĉu io ĝenas vin? Vi povus rakonti iom al mi, kaj unue mi preskribos iom da medikamentoj por vi, post la kvina de la monato kiam virinaj kuracistoj revenos, vi povos reviziti por ekzameno.”

 

“Hm…” Mo multe hezitis, ne sciante kion diri. Ja estis embarase renkonti viran kuraciston en la ginekologia departemento, plie la kuracisto estis tiu, kiu helpis ŝin forpeli la voluptulon en la buso, ŝi sentis kaj embarason kaj neatenditan ĝojon.

 

Mo estis tradiciema sed ne malmoderna, kaj ne absolute rifuzis viran kuraciston en la ginekologia departemento. Tamen fronte al tiu viro, kiu sciis iom da ŝiaj sekretaĵoj, subite ŝi sentis malfacilaĵon ekrakonti, ŝajne tio estis la nedecidema sento.

 

Lin Hai jam renkontis multajn belulinojn. Pri tia unua reago kiam renkonti lin en la ginekologia departemento, li eĉ specife diskutis kun doktoro Zhang Bing14, kiu nun laboris en Sui-Jia-Cang15.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (6/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ses

Lunde kiam ŝi venis al la oficejo, Mo vidis, ke Wu kiel kutime bonhumore salutas ŝin, kvazaŭ nenio okazis. Tio lasis Mo malstreĉi sin iom.

 

Dum la vojo al la oficejo, Mo daŭre sentis maltrankvilon, ne sciante, kiel kondutis kun Wu. Vidinte, kiel li kondutas, ŝi ektrankviliĝis, tamen samtempe sentis iom da riproĉo, neatendante ke li kondutis kiel senkulpulo, eĉ ne telefonis ŝin dimanĉe.

 

Kvankam ŝi pro timo malŝaltis sian telefonon, ŝi tamen ne trovis meŝagon pri maltrafita telefona alvoko. Tiu tago ne estis dum sendangeraj tagoj, do Mo devis iri al apoteko mem por aĉeti kontraŭkoncipan medikamenton. Ununokta amafero kun kolego verŝajne ne gravis, sed kiel ili kondutu sin poste vere estis granda problem.

 

Mo kaj salutis Wu ridetante per “Bonan matenon”, kaj babilis kun Wang pri lasttempaj novaĵoj ridante. Neatendite, estis Liu, kiu ŝajne rimarkis ion, dirante: “Mo, vi estas vere bela hodiaŭ.”

 

Wu ankaŭ alproksimiĝis ridante, kaj diris: “Tio tamen ne pravas, en kiu tago nia Mo ne estas bela? Ŝi estas same bela ĉiutage.”

 

Sidiĝinte, Mo trankviligis sin, pensante: Wu ĝuste kondutis tiamaniere. Ĉu male li montrus sin maltrankvila, por ke ili ĉiuj rimarku tion? Tio ne eblus.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (5/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Kvin

Kiam ili laboris posttagmeze, ambaŭ Mo kaj Wu distriĝis de siaj pensoj, kaj laboris malpli rapide ol kutime, kun oftaj eraroj.

 

De tempo al tempo Mo levis la kapon kaj rigardis Wu, scivole sin demandante, kial Wu agas tute alimaniere hodiaŭ, parolas malmulte, fumadas silente, laboras malrapide, kvazaŭ enpensiĝante.

 

La restaĵo de sia orgasmo ne tute malaperis, Mo ankoraŭ sensis iomete da pulsado profunde en sia korpo. Laboron, kiun ŝi kutime finis en du kaj duono horoj, Mo finis nur duone ĝis 17:00.

 

Je 17:30 Wu forĵetis la muson kaj diris: “Hodiaŭ la produktiveco estas aĉa, ni ĉesu kaj ripozu iomete. Mi gastigos vin. Ĵus malfermiĝis nova restoracio de kradrostaĵo en Xin-Jie-Kou10, mi ankoraŭ ne vizitis ĝin.”

 

Mo tuj volis akcepti, sed ekpaŭzis, rememorante sian nudan pudendon. Kvankam ŝi ja iam eliris sen kalsoneto, tamen tio okazis en la universitata nokto, kiam ŝi ne devis zorgi. Ŝi ja neniam iris sur la strato tiel… Pensinte pri tio, ŝi iom hezitis.

 

Tamen Wu ŝajne sciis, kion ŝi pensas, dirante: “Ni jam laboris tutan posttagmezon. Eliru kaj spiru freŝan aeron. Eĉ se ni daŭrigus la laboron, ni ne laborus produktive. Post manĝo, ni tuj finis la tutan laboron per uno fojo. Ĉiukaze la distanco estas tre mallonga.”

 

Mo ekpensis: en la jupo ankaŭ troviĝas subjupo, ŝi ne bezonis zorgi pri elmeto. Do ŝi iom ordigis aferojn, kaj sekvis Wu malsupren de la etaĝo.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (4/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Kvar

“Wu-eto” fakte ĵus plezurigis sin last-merkrede.

 

La firmao gastigis klientojn el nord-orienta regiono ĉe fiŝaĵa restoracio Xiangyang9. Direktoro Liu de la venda departemento estis bona amiko, kiu devigis Wu akompani ĉe la bankedo.

 

Tiuj ĉe la sama tablo eldrinkis ok botelojn da alkoholaĵo nomita Ĉiela Bluo. Kvankam Wu povis drinki multe, eĉ li preskaŭ ne povis elteni plu. Post satiga festeno, kompreneble ili iris al banejo, por satigi deziron “bani” sin.

 

Kutime Wu ne vizitis tian lokon, sed pro tro da alkoholaĵo, li ne povis rezisti la persvadon de Liu.

 

Liu diris: “Via edzino ne estas hejme, do vi ne bezonas registri vin ĉiu nokte. Ni nur iru bani por forvaporigi la alkoholaĵon, ne por tiuj aĉaj aferoj.”

 

Wu samopiniis post konsidero, kaj kuniris. Neatendite, post dorsofrotado kaj vaporizado en saŭno, alkoholaĵo pli kaj pli naŭzis lin, ke kvazaŭ en nebulo li ekkuŝiĝis reveninte al la ĉambro.

 

Liu aranĝis servistinon por masaĝi la gambojn al Wu, kaj diris: “Nur masaĝo de gamboj, kuŝu tie kaj malstreĉu muskolojn, tio estos tre ĝuebla.”

 

Unue Wu volis rifuzi per preteksto, sed li vidis, ke la kompatinda servistino starante tie atendis lian ordonon, kaj ŝi aspektis pura, kaj ne iris proksimen koketi al li.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (3/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Tri

Post kiam Mo eniris la necesejon, ŝi sentis iom perdita. Dum dudek ok jaroj, ĉi tio estis la unua fojo, kiam ŝi alfrontis tian malkaŝan moleston, des pli en aŭtobuso. Estis terure, ke ŝi mem eĉ sentis ĝuon, kaj la reago de karno estis tiel intensa.

 

Starinte sen ideoj por momento, ŝi ekmemoris sian celon eniri la necesejon. Ŝi mekanike levis la jupon, malrapide subentiris la t-kalsoneton, kaj sidiĝis sur la necesejan sidlokon. La t-kalsoneto estis tute malpura, ke la mallarĝa ŝtofo de ĉirkaŭ tri centimetroj jam plene trempiĝis de ŝia amsuko.

 

La orgasmo alvenis subite kaj forte. Iom da subite elŝprucita viskoza mielsuko, post kiam la ŝtofpeco sorbis ĝian akvon, postlasis ĝelon, kiu eltiriĝis inter ŝia mielvazo kaj la t-kalsoneto, formante kelkajn brilaj arĝentajn fadenojn. La kristalaj fadenoj baraktis necedeme kelkfoje, poste rompiĝis kaj kuntiriĝis ree al ŝia mielvazo kaj la ŝtofpeco, formante arojn da tordiĝantaj punktaĵoj.

 

Mo ne sciis, kiam ŝi lastfoje tiel orgasmis. Ĉu en universitato? Ĉu antaŭ edziniĝo? Aŭ poste? Kun kiu el la tri viroj? Tamen pri pinta sperto jam forpasinta, kvazaŭ leĝera fumo disipiĝinta en la aeron, oni nur scias ĝian iaman ekziston, sed kiam returnante al ĝi, ĝi jam tute ne troveblas.

 

Pensante pri tio, Mo subite timiĝis. Ĉu vere ŝi estis malĉasta virino? Ne, neniel. Kvankam ŝi havis tri seksajn partnerojn, tamen ŝi neniam daŭrigis seks-rilaton kun du viroj samtempe, kaj konservis decan distancon kun viraj kolegoj in la firmao.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (2/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Du

Enirinte la financan departementon de la firmao, Mo ne havis tempon saluti direktoron Wu, kaj hastis en la necesejon.

 

Wu Gang sentis ion strangan ĉe Mo hodiaŭ. Kial rekte rapidi al la necesejo tuj post eniro? Ĉu ne ŝia monataĵo komenciĝis? Sed ne eblis? Tio okazis ĵus dum la lasta semajno ĉe Mo. Plie ŝia vizaĝo terure ruĝiĝis. Ĉu eble seninterrompa kromlaboro dum kelkaj semajnoj kaŭzis al ŝi malsanon?

 

Wu Gang iom konfuziĝis, sed palpis sian nazon laŭ sia kutimo, kaj plue laboris per la komputilo.

 

Wu Gang aĝis kvardek kvin jarojn ĉi-jare, kaj plimalpli estis unu el la fondintoj de la firmao. Sed la kialo de lia direktoriĝo en la financa departemento ne estis nur servodaŭro. Li havis impulson studadi novajn aferojn. Se io estis nova, amuza kaj tre utila, Wu Hang tuj ekstudis ĝin.

 

Tre frue en 1993, kiam komputilo ĵus aperis en la firmao, la dua enamiĝo de Wu komenciĝis. Dum laborhoro, ĉiuj cirkaŭis la komputilon por amuzi sin, li ne sentis dece daŭre okupi ĝin, tial li postrestis en la firmao por senhasta esploro post deĵoro.

 

Post nelonge, li fariĝis la fakulo pri komputilo en la firmao. Li ne nur amuzis sin per la komputilo, li pli multe utiligis ĝin. Li aĉetis gvidlibron pri “EXCEL”6, kaj post unu monata studado, li tute transprenis la taskon pri financaj raportaroj de la firmao.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (1/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Unu

Kutime Mo1 ne veturis per aŭtobuso, kies konfuzan bruon kaj ŝliman odoron ŝi tre ne ŝatis. Sed hodiaŭ kiam ŝi eliris, ŝi tute ne havis deziron voki taksion.

 

Pasis jam tri monatoj ekde la divorco. Rigardadante la vakan ĉambron ĉiutage, ŝi nur sentis, ke troviĝas neniom da viveco hejme. Kiam la klimatizita aŭtobuso alvenis, ŝi suriris senpense.

 

Dum septembro en Nanjing2 estis ankoraŭ varmege, kaj plie estis semajnfina posttagmezo, multaj veturis en la buso, ke ne restis eĉ unu sidloko. Tamen pri tio neniom zorgis Mo, ŝi nur volis senti sian ekziston inter la homamaso — kaj ricevis iom pli da aprezantaj ridgardoj.

 

Antaŭ ol eliri el hejmo, ŝi vestis sin per silkogaza robo. Jen gigatnigra longa hararo alpremiĝis al blanka kolo, la jam brile ruĝaj lipoj estis leĝere ŝmiritaj per lipruĝo, kaj aspektis eĉ pli mielriĉaj. Rigardante sin en la surtera spegulo, ŝi tre kontentis, tamen ankaŭ silente suspiris en la menso.

 

Kiam la imagitaj rigardoj fariĝis korpo alpremanta ŝian dorson kaj mano kaŝe premanta ŝian postaĵon, agitiĝo, maltrankvilo kaj sennoma ekscito, kvazaŭ eksplodaĵo post miksado, tondre eksplodis en ŝia brusto. Ŝi dumtempe malatentiĝis, tamen la mampintoj ekstaris kvazaŭ elektrigitaj.

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

bildo de gb2312
Abonrilata enhavo


povigita de