Ensaluto

la

La momento je komenco de novjaro

Morgau Ĵaudo la 29 an de Esfanda monato ( Irana kalendaro) au la 20 an de marto je la horo 20: 27: 07ekkomencos la novjaro kaj Noruzaj festoj ,nun ĉiuj miaj saml;andanoj senpacience atendos tiun momenton.

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

la okan de marto

Jam estas la okan de marto kaj internacia tago de virino pro tiu mi elkore gratulas al ĉiuj virinoj kaj elkore dezirante progresojn en virinajn vivojn kaj ankau egalrajtojn especiale en malprogresaj landoj.

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

la amo mankas

Primaveras,

 

kaj mia koro,

 

jniĝas refoje,

 

sopirante renkontiĝon

 

plenplenan je amo,

 

sopirante

 

atingi al

 

:rigardo malseka pero l,evento de

 

l,amo:

 

Kantado de l,birdoj,

 

brilado de l,maten,

 

verdeco de l,folioj,Kaj freŝeco de l,burĝen,

 

alkolektiĝas por

 

donaci serenon kaj belecon

 

alispecan al 

 

rendevuejo de l,geamantoj,

 

 

Tamen,

 

al kunvenejo de l,natur,

 

mankas la kunĉeestode l,amantoj,

 

La regno estas,

 

regno de l,silent,

 

sena je l,amoplena kunvokado,

 

 

En la bildo sendimensia,

 

ĉeesto de l,koroj

 

mankas 

 

Citaĵo el la poemo :La bona soleco nokto: far Sohrab Sepehri

Esperantiĝis per; Ŝirin Ahmad nia 

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

La soleco de Sxahid balhxi

Iu-tago ŝahid Balĥi sidis kaj legis libron.iu malklerulo proksimiĝis al li ,salutis lin kaj diris ;sinjora moŝto ! Vi sidas sola!;

 

Ŝahid diris;nun kiam vi alvenis ,mi soliĝis ĉar via alveno jam detenis min de studado, ;

 

Citita el  ĝavame -ol-hekajat (rakontujo),far  mohammad Oufi (12a jc.)

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

La pomo el Hamid Mosaddeg

Vi eke al mi ridis

 

Kaj neniel sciis

 

kun kia timo

 

El ĝardeno de l,najbar,

 

Mi forŝtelis la pomon

 

La ĝardenisto ekkuris

 

Sekvante min tre rapide

 

Li vidis pomon en via mano,

 

Kaj kolerege rigardis al mi

 

Ekfalis teren la mordita pom,

 

de via mano

 

Kaj vi iris,kaj ankorau

 

Post pasado de multjaroj

 

Susuradode viaj paŝoj

 

Reade kaj etete

 

Min ĝenadas ĉe l,oreloj

 

 

Kaj meditante mi dronintas en la penso:

 

;Vere kial malhavis pomon

 

La ĝardeneto de nia domo?:

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

La plezuroj de KAJJAM

El tiaj plezuroj la poemetoj de Kajjam mencis tri:la trinkado de vino ,la amoro de belaj adoleskantoj kaj la auskultado de muzikiloj.Se pri tiu lasta ni ne miras , la unuajn du ni volonte opinias ne konvenaj al karaktero de eminenta sciencisto kaj kulturita filozofo .sed ni ne devas rigardi al la aferoj tra niaj okcidentaj okulvitroj:tiuj tri plezuroj havas almenau unu komunan  trajton--ili estas egale malprmesataj de la korano kaj de la islama tradicio.La praktikado de tiuj distroj, kaj ĉefe de la drinkado ,kies kutimaj akompanantoj estas la du aliaj , aspektis do,en la tempo de Kajjam ,la plej signifa gesto de protesto kontrau la sufokado de la libera penso sub la religio.
Tute same kiel ,sub la romkatolika regado , La tipo de la libertino estos la amatoro de la vendreda ŝink-omleto, tia estis la drinkanto en la muzulmanaj landoj ,kaj la drinkejo aspektis kiel la videbla templo de tiu herezo .

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

LA ROZO

Rozo
Rozo
Rozo
Li min kondukis en roz-ĝardenon 
Kaj en mallumo pendigis rozon de miaj haroj ,la timemaj
Kaj finfine
Kunkuŝis kun mi sur rozfolion
Ho kolomboj paralizitaj
Ho senspertaj menopauz-arboj fenestroj
Sub mia koro kaj funde de mia tali, nun
Rozeto ekkreskas
Rozo
Ruĝa
Kiel flago en
La tago de reviviĝo
Oh mi gravedas ,graveda,graveda
fonto ;gazeto de SAbzandiŝan  no.6     Irana esperanto asocio

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

La infanoj respondas nur la loka lingvo

Ĉ tiu povus esti provizora fazo .sed ankau se ĝi pludauras pluparolu al la infanoj en la internacia lingvo. Ne senkuraĝiĝu  se vi insistas la infanoj almenau povas iĝi pasivaj dulingvuloj , sed memoru ke latentaj dulingvaj kapabloj facile povas esti.
Reaktivigataj pro vojaĝo eksterlanden au pro ŝanĝo de la sinteno . Estas preferinde esti pasiva dulingvulo ol esti unulingva .
fonto Cir,gaz, junio 92

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

la infanoj respondas nur en la loka lingvo

Sterategio
Ĉi tiu povus esti provizora fazo .sed ankau se ĝi pludauras pluparolu al la infanoj en la internacia lingvo .
Ne senkuraĝigu . se vi insistas la infanoj almenau povas iĝi pasivaj dulingvuloj ,sed m,emoru ke latentaj dulingvaj kapabloj facile povas esti.reaktivigataj pro vojaĝo eksterlanden au pro ŝanĝo de la sinteno .estas preferinde esti pasiva dulingvulo ol esti umulingva.
fonto  Cir, junio 92

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

la infanoj miksas la lingvojn

En la komenco vi devas akcepti miksadon kiel ion naturan. Vipovus malrekte korekti ,ekzemple redirante la respondojn au la demandojn de la infanoj . korektu kun modero por ne malkuraĝigi la infanoj kiuj finfine estas lernantaj paroli kaj pensi.
Vi povus provi plurajn simplajn teĥnikojn por helpi la infanojn distingi la du lingvojn :ekzemple siglalante ke vi ne komprenas au demandante ripete :kio? kion? vi povus ankau kuraĝigi al pluparolado en eperanto per frazoj kiaj:kaj [oste ...kaj do...
la infanoj beonas kialojn por uzi la alian lingvon. Laueble liveru al ili abundajn kaj koherajn kialojn. Se vi emas pli reagi post petoj en la alia lingvo,la infanoj havas la plej bonan kialon por uzi ĝin.
fonto Cirkulaĵo de junio 92

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com
Abonrilata enhavo


povigita de