Ensaluto

naciEespa dialekto

bildo de Ljeonjiid

PjJENKONDUKA LECIONE POR DEZIRANTEY LERNI INhGLIhShESPERANTEeSPAN DIALEKTEN

.!saluton ,komencantay kaj spertay poliglotoy.

 

..chjiudimanchje (< = ĉiudimanĉe) atendu miayn lecionoyn por komencantay poliglotoy ,kiuy antaunelonge komencis lerni la anglan lingvon kaj samtempo Esperanton ,sed kiuy ne estas kontrau lerni ankau alian artefaritan lingvon -+ ,!ne nur Esperanton ,sed ,krom chji+tio ,InhglihshEsperantEespan dialekton de ankorau ne ekzistanta Eespa lingvo ,kiu estas matra (= patrina) lingvo rilate al qhiay (< = ĝiay) naciEespay filinay dialektoy kun la sama simpla gramatiko (,echj (< = eĉ) pli simpla kaj regula ,ol la gramatiko de Zamenhhoofa Fundamenta Esperanto) kaj kun komuna skribmaniero lau GOST Dasheevica ,sed plejparte kun nacia leksiko kaj kun popularay (,ofte uzatay en parolo ,) alilingvay sinonimoy de naciay vortoy ,pro kio chjiu naciEespa dialekto poiome proksimiqhas al nivelo de globala multodialekta (= matra) lingvo ,inaugurado de kiu okazos en Gamontho (= Gaoogosto < = Auhgusto) de (5)2020a jaro ,!jam baldauh (< = baldaŭ) -+ !estu aktivay kaj proponu viayn kreativayn ideoyn por plejbonigi kaj perfektigi estontan globalan lingvon ,kiu hhonore (< = ĥonore) al Espe/ranto ricevis nomon E(e)spe.

 

Abonrilata enhavo


povigita de