Ensaluto

tandem dialekt

bildo de Ljeonjiid

..LASTA ALVOKO ( => EMVOKO) PjJELjS ( = PjJE(J)S = PjJES = P'JES <= EL) SAMARA REGIONO..

..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj)]

 

al chjiuy redaktoroy kaj eldonistoy de diversay Esperantlingvay eldonazhoy ,inkluzive al ( => pem) redaktoro Korzhenkoov(-a) [Korz^ = zˆ => ẑ [ȝ]enkōv(-a)]  A" V" ,fondinto kaj ( => yi = ї) eldonisto de LOdE Gorjeeck(aj)a Hhalyineh = H^alїne^   = Hˆalїneˆ => Ĥalїnê ≈ Ĥ [ẖ]alїneˆ ≈ Ĥalїne Romaanevna [Rômānêvnâ] Gor'ēckaja  ,kiel ( => ko) veray internacionalїstoy ,sed ( => on) nё nacionalїstoy ,ko ( <= kїel)  danqhere agresїvay zelotoy ,batalantay ї eĉ' militantay ,kїel ( => ko) ukraїnay nacionalїstey ,porkё loka (regiona) ruslїngva loqˆantaro agnoskis ukraїnan lїngvon ( = movon) ko ( <= kїel) dominantan en rusmova ( = ruslїngva) regiono la komunan "ŝtatan" movon.

 

bildo de Ljeonjiid

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE ,PRI KjJA ETLONGMO REVIS (ĤO)M(EN)ARE ( = ĤOMARE = ĤOMENARE = MENARE)..

 

..INFORME PRI NOJVA GLOBALA ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

bildo de Ljeonjiid

..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yi DETALO KONATyIQhU yip GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yi VORTEY..

 

..kїam ( = kyiam) post ( ==> ..kmo pos) mїa ( = myia) unua fremda lїngvo ( => lesa jejla fremda move) mї lernis alїajn lїngvojn ( ==> le lernis olayn moveyn) ,mї estis ĉ'їam ( = chjyiam ==> chjmo) surprizїta ( = surprizyita) pro diversmaniera orfografїo echj ( = eĉ') de lїngvoj ,en skriboj de kїuj ( = kyiuj) estas uzataj la samaj latїnaj literoj ( => ,le jis ĉ'mo surprizїt(a) pro(s) diversmaniera orhthografyije ( = oȓtˆografїje) eĉ' pes movey ,pjje kjjay ( ==> kjjay) jas juzatay dha samay latyinay literey.

.?chju chji+tyio ( = .?ĉ'u ĉ'ї+tїoĵe ==> .?їl' ( = .?yilj) fe) estas ( ==> jas) oportune ( ==> oportuno) por(s) poliglotoj ( ==> poliglotey) ,dezirantay skryibi diversmovayn ( = diverslyingvayn) teksteyn ( = texteyn) egalmaniero.

 

bildo de Ljeonjiid

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

 

..PAMS ( <= QhIS) JUBILEJA DATREVENE PES GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] Ї  UNIVERSALA  GRAMATЇKA SKELETE (UGS) PES JOSA ( <= estonta) GLOBALA MOVE ĒSPE  PjJE MEZE PES GAMONThE ( = GaOogeste <= Aûguste) PES DhA 2020+a JIARE RESTAS JEJBO ( <= KVAR) JIAREY(S).

 

.!!saluton estimataj esperantyistoj+їnternacionalyistoj ,miaj ( => lesay) noblonambray ( <= nemultnombraj) konstantaj ( => konstantay) ї  ( = yi <= kaj) komencantay  legantoy ( => legantey)

 

,.pro lastomenci"їtay komencantay legantey le ( <= mi) pli ofte ( => blej ofto) ripetas їnter ( => pїp = pyip) rond(ark)ay krampey ( = parentezEy <= parentezOj) reciprokayn їntershanqheyn ( => (p)їnterŝanqˆeyn = pїpŝanqˆeyn) pїp ( <= їnter = pїnter) sinonїmay gramatїkay elementey ( = jejlomentey) -+ finazhey ( = finazˆey) pes ( <= de) sencay vortey ,prepozicijey ,konjjunkcijey ,artikeley ( <= artikoley) ,pronamey ( <= pronomey) ,numeraley yi ceteray sinonimey pes Esperante yi EsperantEespa filїna dialekte ,tandema pem ( <= al) Esperante.

 

..NOTE:

..por distingi personan nomon ( => namen) kaj ( => ї = yi) ceterayn nomoyn ( => nameyn) de ( => pe(v)s = pes) unu ( => jejlo) persone ,mi ( => le) proponas syigni personayn nameyn ( <= nomoyn) per finala vokale +e ,-e (ne prononcata post ( => pos  minuse) ,kharaktera por ustantyivey ( = nawney = nawny) yi ( = ї <= kaj) per finala vokale +a ,-a (ne prononcata pos minuse) ,kharaktera por adjjektyivey) ,kio ( =>  kĥe = ke)  gravas por(s) rapida trove pes ( <= de) personay namey pjje ( <= en) diversay personay lїstey.

 

Abonrilata enhavo


povigita de