Ensaluto

Subtenu!

Ĉiuj servoj de Esperanto.com estas senpagaj. Ni bezonas monon por domajno, servilo kaj multaj aliaj elspezoj! Vi povas donaci:

1.Pere de UEA-konto: esco-b
2.Pere de PayPal sistemo
Klaku suban butonon por donaci!


Ĉiu donacinto iĝas subtenanto kaj ricevas specialan bildeton en la profilo: Pliaj detaloj

traduko de la franca

Falas la neĝo

Vintro jam alvenis delonge, kaj hodiaŭ ni vidas la unuajn neĝflokonojn fali sur Lionon.

Tial mi tradukis tiun faman kanzonon, iaman ŝlagron, de Salvatore Adamo, jam tradukitan al la itala, la hispana, la portugala, la turka, la japana, la vjetnama,  la pola, sed neniam al esperanto.... almenaŭ laŭ mia scio.

France: https://www.youtube.com/watch?v=_64nc_NLE_I

Itale: https://www.youtube.com/watch?v=5yO9_kRn7BY

Hispane: https://www.youtube.com/watch?v=LPag6TBWEao

Portugale: https://www.youtube.com/watch?v=G1e_fy0PIG8

Turke: https://www.youtube.com/watch?v=JnvQPbqaFRA

Japane: https://www.youtube.com/watch?v=zVqUJTMo1z4

Vjetname: https://www.youtube.com/watch?v=a8xFGqtiARg

Pole: https://www.youtube.com/watch?v=OVEuOeg4OEA

 

Falas la neĝo

Ci ne venos ĉi vesperon

Falas la neĝo

Mia koro falas en nigron

 

Tiu kurteno silka

El larmoj tutblanka

Birdo sur la branĉo

Ploras pri la sorĉo

 

Ci ne venos ĉi vesperon

Mi iras en malesperon

Sed falas la neĝo

Senpasia kirliĝo

 

Lalala....

Hohoho...

 

Falas la neĝo

Ci ne venos ĉi vesperon

Falas la neĝo

Ĉio blankas pro malespero

 

Tristega certeco

Senhoma malvarmo

Terura endormo

Blankega soleco

 

Ci ne venos ĉi vesperon

Mi iras en malesperon

Sed falas la neĝo

Senpasia kirliĝo

bildo de Tjeri
bildo de Mike59

Mia tradukado jam aldonita ĉe IPERNITY : LA FANTOMO DE L' OPEREJO (Epizodo 66)

Ĉapitro dek ses : "Kristina ! Kristina !"

 

Post la eksterordinara malapero de Kristina Daae, la unua penso de Raŭl estis por kulpigi Erikon. Li ne plu dubis pri la kvazaŭ supernatura povo de l’ Muzikanĝelo en tiu konstruaĵo de l’ Operejo, kie li diable estigis sian regnon.

 

Kaj Raŭl kuregis al la scenejo kun am- kaj malesper- frenezeco.

 

"Kristina !… Kristina !..." li konfuze ĝemis, vokante ŝin same kiel ŝi mem estus lin vokanta el la fundo de tiu obskura abismo, kien la monstro estis ŝin kunpreninta kiel predon, ankoraŭ tremantan pro ŝia dia ekzaltiĝo, vestitan per blanka mortotuko, en kiu ŝi jam oferis sin al la anĝeloj de l’ paradizo.

 

"Kristina !… Kristina !..." ree kriis Raŭl, kaj li ŝajne aŭdis la kriojn de la fraŭlino tra tiuj rompeblaj tabuloj, kiuj apartigis ilin.

 

Li kliniĝis, aŭskultis… Li vagadis sur la scenejo kiel frenezulo. Ha !… iri malsupren ! malsupren ! malsupren !… en tiun ŝakton el tenebro, kies ĉiuj eniroj estas al li fermitaj !… Ha !… tiu fragila obstaklo, kiu kutime tiel facile glitas sur si mem por lasi ekvidi la abismon, al kiu celas lia tuta deziro… tiuj tabuloj, kiujn krakigas liaj paŝoj, kiuj sonigas sub lia pezo la mirindegan malplenon de la « subterateĝoj »… tiuj tabuloj estas pli ol senmovaj ĉi-nokte : ili aspektas neŝanĝeblaj… Tiuj aspektas firmaj ĉar neniam ili moviĝis… kaj jen la ŝtuparoj, kiuj ebligas iri sub la scenejon, estas malpermesitaj al ĉiuj !…

 

"Kristina !… Kristina !..."

 

Oni forpelas lin kun ridoj… Oni primokas lin… Oni kredas, ke li havas perturbitan cerbon, tiu kompatinda fianĉo !…

 

bildo de Mike59

Mia tradukado jam aldonita ĉe IPERNITY : LA FANTOMO DE L' OPEREJO (Epizodo 66)

Ĉapitro dek ses : "Kristina ! Kristina !" Post la eksterordinara malapero de Kristina Daae, la unua penso de Raŭl estis por kulpigi Erikon. Li ne plu dubis pri la kvazaŭ supernatura povo de l’ Muzikanĝelo en tiu konstruaĵo de l’ Operejo, kie li diable estigis sian regnon. Kaj Raŭl kuregis al la scenejo kun am- kaj malesper- frenezeco. "Kristina !… Kristina !..." li konfuze ĝemis, vokante ŝin same kiel ŝi mem estus lin vokanta el la fundo de tiu obskura abismo, kien la monstro estis ŝin kunpreninta kiel predon, ankoraŭ tremantan pro ŝia dia ekzaltiĝo, vestitan per blanka mortotuko, en kiu ŝi jam oferis sin al la anĝeloj de l’ paradizo. "Kristina !… Kristina !..." ree kriis Raŭl, kaj li ŝajne aŭdis la kriojn de la fraŭlino tra tiuj rompeblaj tabuloj, kiuj apartigis ilin. Li kliniĝis, aŭskultis… Li vagadis sur la scenejo kiel frenezulo. Ha !… iri malsupren ! malsupren ! malsupren !… en tiun ŝakton el tenebro, kies ĉiuj eniroj estas al li fermitaj !… Ha !… tiu fragila obstaklo, kiu kutime tiel facile glitas sur si mem por lasi ekvidi la abismon, al kiu celas lia tuta deziro… tiuj tabuloj, kiujn krakigas liaj paŝoj, kiuj sonigas sub lia pezo la mirindegan malplenon de la « subterateĝoj »… tiuj tabuloj estas pli ol senmovaj ĉi-nokte : ili aspektas neŝanĝeblaj… Tiuj aspektas firmaj ĉar neniam ili moviĝis… kaj jen la ŝtuparoj, kiuj ebligas iri sub la scenejon, estas malpermesitaj al ĉiuj !… "Kristina !… Kristina !..." Oni forpelas lin kun ridoj… Oni primokas lin… Oni kredas, ke li havas perturbitan cerbon, tiu kompatinda fianĉo !… En kia furioza kurado tra la koridoroj el nokto kaj misteroj, nur de li konataj, Erik kuntrenis la puran infanon ĝis tiu malbelega ĉambro Louis Philippe, kies pordo rigardas al tiu lago de l’ Infero ?

Plendo de Mandreno

Mi tradukis la jenan tradician francan kanzonon en 2012.

Temas pri Mandreno (Mandrin 1725-1755) unu el la popularaj banditoj de iama Francio.

Nu, li celis nur monon, sed la popolo malamis impostistojn, kiujn li persekutis, kaj tiel kreiĝis la legendo de Mandreno.
Tiu legendo trapasis jarcentojn, kaj ankoraŭ nun multaj homoj rakontas la heroaĵojn de la nobla Mandreno.

La "Plendo de Mandreno" estas fama kanzono pri li, kiun oni lernas infanaĝe. En dediĉita retejo troviĝas pli ol dudek versioj de tiu kanzono, mi rekonmendas tiun de Yves MONTAND.

http://www.mandrin.org/la-complainte-de-mandrin.html )

https://www.youtube.com/watch?v=JCwsASjtryw )

 

 

La plendo de Mandreno

(La complainte de Mandrin)

 

Ni estis dudekopo
Banditoj en la grupo
Kun niaj blankaj vestoj
Laŭ modo de ... bone aŭdu
Kun niaj blankaj vestoj 
Laŭ modo de vendistoj

La unua afero
En mia kariero:
Prizorgis mi kiel mastro
Monujon de ... bone aŭdu
Prizorgis mi kiel mastro
Monujon de la pastro

Eniris ĉambron lian
Ja vere idilian
Mil monerojn vidis
Mia mano ... bone aŭdu
Mil monerojn vidis
Kaj mia mano prenis

bildo de Tjeri

Ribelo

 

jen poemo de Jules Supervielle (franca-urugvaja poeto 1884-1960), kiun mi provis traduki

 

 

Ribelo

 

mi vidis bonajn homojn perei pro torturo,

infanetajn ridetojn viŝitaj de teroro

kaj bluegajn okulojn pograde estingiĝi

ne sciantaj mensogi nek kapablaj ŝajnigi.

 

Mi vidis parfumojn de vento balaitajn

velkintajn rozojn kaj foliarojn mortajn,

ankaŭ brulantajn plorojn, tro grandajn kordolorojn

tro da sango elflui el honestulaj koroj.

 

Mi vidis por nutri sin virinojn devigitaj

prostituiĝi, kaj ve! morti infanoj multaj

ĉe laboro, oldulojn kun senkarnaj vizaĝoj

daŭre strebantaj apud siaj atendantaj tomboj.

 

Kaj ĉar mi ĉiam sentas malsaton kaj maljuston

Ĉar mi vidas etulon premita de grandulo

Kiam juro forsvenis pro forto kaj malvirto,

Mi ne kredas je io, krom ja je nenieco

bildo de Tjeri

Nokto kaj Nebulo

Traduko de kanzono de Jean Ferrat (Ĵan Fera') 1930-2010, kiun mi faris okaze de lia morto en 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=3k8VsijdTwo

 

Il estis dudek, miloj ili estis 
Nudaj magraj tremaj, en karcervagonoj
Ŝirantaj la noktoj, per svingantaj ungoj
Miloj ili estis, centoj ili estis

 

 

Kredintaj sin homoj, estis jam nur nombroj
Iliaj kubetoj jam delonge ĵetitaj
Tuj la mano falas, restas nur ombreto
ili neniam plu vidos la someron

 

 

Jen la fuĝo de l' temp', lanta monotona
Vivi plian tagon, alian horon certe
Kiom da radturnoj, da haltoj, ekiroj
Kiuj daŭrigas esperon senfine

 

Havis nomon Ĵanpier', Nataŝa kaj Samŭel
Iuj preĝis Jesuon, Jehovah aŭ Viŝnu
Aliaj ne preĝis, ne gravas la ĉielo
Tiuj simple volis ne plu senti jugon

 

 

Ne ĉiuj alvenis ĝis la vojaĝfino

Kiam iuj revenis, ĉu tiuj ĝojiĝis
Nur provis forgesi, tiom junaj, miraj
pri brakvejnoj siaj jam tiom bluegaj 

 

La germanoj gvatis el siaj gvatoturoj
La luno silentis same vi silentis
Rigardante ien, certe eksteren
Via karn' ja molis por la policohundoj

 

 

Nun iuj diras min, ke tiaj vortoj malmodas
ke ili preferus, nur kantojn pri amo
Ke sango sekiĝas historiiĝante
Ke neniel utilas preni sian gitaron

 

 

Sed kiu kuraĝus haltigi mian volon?
La ombro homiĝis, hodiaŭ someras
Mi tvistigus vortojn, se utilus tvisti
Tial ke la infanoj, sciu kiu vi estis

 

Vi ja estis dudek, ja miloj vi estis 
Nudaj magraj tremaj, en karcervagonoj
Ŝirantaj la noktoj, per svingantaj ungoj
Ja Miloj vi estis, ja centoj vi estis

bildo de Tjeri

Deklaro por sendependiĝo de la Menso

Tiu alvoko estis publikita la 28-an de junio 1919, subskribita de multaj intelektuloj, inter ili: Albert Einstein, Romain Rolland, Hermann Hesse, Bertrand Russell, Stephan Zweig

 

 

Mensaj laboristoj, kamaradoj de kvin jaroj disigitaj tra la tuta mondo de la armeoj, de la cenzuro, de la malamo inter militantaj nacioj, ni adresas al vi, je ĉi tiu momento, kiam bariloj detruiĝas kaj landlimoj malfermiĝas, alvokon por reformi nian fratecan kuniĝon, sed novan kuniĝion, pli fortikan kaj pli sekuran ol tiu, kiu antaŭe ekzistis.

 

La milito ĵetis konfuzon en niajn vicojn. La plejparto de intelektuloj uzis siajn sciojn, sajn artojn, siajn prudentojn por servi la registarojn. Ni volas akuzi neniun, sendi neniun riproĉon. Ni scias la malforton de individuaj animoj, kaj la primaran forton de la grandaj koletivaj fluoj: ĉi lastaj forbalais la antaŭajn, tuje, ĉar nenio estis antaŭpreparita por rezisti tion. La sperto almenaŭ utilu por estonteco!

 

bildo de Tjeri

Gaskona spritaĵo

 

 

Ĉi tiu anekdoto estas verkita de Markizo de Sade.

 

 

Gaskona oficiro obtenis de la reĝo Ludoviko la 14-a rekompencon 150 piŝtolan. Li eniras kun sia ordonilo en mano senanonce ĉe la ministro Kolberto, kiu estis tagmanĝanta kun aliaj Sinjoroj.

 

-Kiu el vi sinjoroj, li diras kun akcento, kiu pruvis sian devenon, estas Ministro Kolberto?

-Mi estas, sinjoro, respondas la ministro, kion mi povas fari por via servo?

-Neniaĵeton, sinjoro, temas nur pri 150 piŝtola rekompenco, kiun mi tuj bezonas.

 

S-ro Kolberto, kiu ja vidis, ke la ulo estas primokebla, petas permeson fini sian maĝon, kaj por ne senpaciencigi lin, petas, ke li kunmaĝu.

 

bildo de Tjeri

La ŝtelisto (Guy de Maupassant)

La ŝtelisto
Guy de Maupassant"Sed mi ja diras, ke neniu kredos ĝin.

- Tamen, rakontu.

- Mi bonvolas. Sed mi sentas la bezonon antaŭdiri, ke mia rakonto ĉiupunkte veras, kiom ajn neebla ĝi ŝajnas. Nur la pentristoj ne miros, precipe tiuj maljunaj, kiuj konis tiun epokon, kiam ŝercema spirito tiom regnis, ke ĝi daŭre obsedis nin eĉ dum la plej gravaj cirkonstancoj."

Kaj la maljuna artisto ekrajdis seĝon.

Tio okazis en la manĝoĉambro de hotelo en Barbizon.

Li daŭrigis:

"Nu, tiun vesperon ni vespermanĝis ĉe la kompatinda Sorieul, nun mortinta, la plej ekscitita el ni. Ni estis nur tri: Sorieul, mi, kaj Le Poittevin, mi kredas; sed mi ne aŭdacus aserti, ke estis li. Mi parolas, kompreneble, pri la mara pentristo Eugène Le Poittevin, ankaŭ mortinta, ne pri la pejzaĝa pentristo, bone vivanta, kaj talentoplena.

Diri, ke ni vespermanĝis ĉe Sorieul signifas, ke ni ebriiĝis. Nur Le Poittevin gardis sian prudenton, iomete dronintan, sed ankoraŭ klaran. Ni estis junaj tiutempe. Etendiĝntaj sur tapiŝoj, ni paroladis ekstravagance en la ĉambreto, kiu flankis la atelieron. Sorieul, dorson ĉe sojlo, la krurojn sur seĝo, parolis pri batalo, paroladis pri la uniformoj de la Imperio, kaj subite stariĝanta, li prenis el sia akcesoraĵa ŝranko kompletan vestaĵon de husaro kaj surmetis ĝin. Post kiam, li trude vestigis Le Poittevin-on kiel grenadiston.

bildo de Tjeri

Novembra balado

Mi tre ŝatas ne tre konatan kantistinon, kies nomo estas Anne Vanderlove. Jen ŝia unua kanzono, kiu siatempe, en 1967, furoris en Francio.

https://www.youtube.com/watch?v=Ny11UjEt_Gg

Jen ŝi, kiu kantas tiun kanzonon en 2010: https://www.youtube.com/watch?v=1K29Uut2skY

kaj jen la franca teksto: http://www.frmusique.ru/texts/v/vanderlove_anne/balladeennovembre.htm

 

La unua versio estas vortalvorta traduko. En la dua mi provis fari kanzonan tradukon.

 

 

Lasu min al miaj memoraĵoj

Lasu min al miaj mortaj amoj

Nun  estas tempo fermi la pordon

Estas tempo iri dormi

Mi ne ĉiam bele vestis min

Mi havis hararon en okuloj

Sed tiel li prenis min

Mi ja kredas, ke li ametis min

 

Pluvas

Sur ĝardenon, sur marbordon

Kaj mi havas akvon en okuloj

Ĉar pluvas sur mian vizaĝon

bildo de Tjeri
Abonrilata enhavo


povigita de