Ensaluto

uk2011

Programo de la kleriga lundo

Bloko 1 : de 9.00 ĝis 10.30

Kiel disvastigi Esperanton elektronike

Peter Baláž, Marek Blahuš, Jevgenij Gaus

(Canuto)

Nepre reto

Ĉu ni bone kaj plene eluzas nunajn eblojn por disvastigi Esperanton? Ĉu eblas fari pli? Ĉu estas Interreto (plej) taŭga medio, por sciigi tutan mondon pri Esperanto?
Malkovru aktive kun ni diversajn taŭgajn ilojn kaj irindajn vojojn, por ke Esperanto estu pli videbla kaj pli konata fenomeno. Nian atenton ni dediĉos al Interreto ĝenerale, sed ankaŭ al unuopaj atentindaj projektoj: Vikipedio, lernu.net, Facebook, Twitter, Ipernity ktp.

 

 

Esperanto: ĉu Fundamenta, postFundamenta aŭ preterFundamenta?

Renato Corsetti, Gerrit Berveling, Otto Prytz

(Friis)

Parto A

1 - prezento de Renato Corsetti, favora al la Fundamento

2 - prezento de Gerrit Berveling, favora al la evoluo de la lingvo laŭ la uzado

3 - prezento de Otto Prytz, prezidanto de la afero, favora al la ora mezo

 

Parto B

La publiko devas surloke plenskribi demandaron (kiun ni kunportos), por mezuri sian gradon de subteno al la tri pozicioj. Poste okazos publika "korektado" de la formularo, kaj ĉiu povos kalkuli siajn finajn poentojn.

 

Poste la publiko rajtos demandi pri la temo de la kunveno kaj la podianoj respondos.

 

 

Enkonduko al UN kaj la UN-familio

Humphrey Tonkin, Stefano Keller

(Kehlet)

reto

 

"UN devus uzi Esperanton!"  Ofte oni aŭdas tiun deklaron inter esperantistoj.  Sed kion la esperantistoj fakte scias pri UN, ĝia strukturo, ĝia laboro, kaj la punktoj kie ĝi estas tuŝebla de la publika opinio?  Tiu ĉi seminario celos doni superrigardon pri Unuiĝintaj Nacioj kaj ĝiaj fakaj instancoj.  Se ni ne konas UN, kiel UN konu nin?

 

 

bildo de ClaudeNourmont

Virtuala informcentro dum UK en Kopenhago

Ni ĝojas informi, ke ĉe Esperanto.com dum la 96-a UK funkcios informcentro, kie eblos legi informojn kaj vidi fotojn pri la evento:
http://esperanto.com/uk2011

Se vi ne partoprenas la Universalan kongreson vi povos sekvi la okazaĵojn, kiuj okazas dum la plej amasa Esperanto-evento de la jaro.
Vi povos vidi novajn fotojn, blogaĵojn (kaj ne nur) pri la kongreso ĉiutage.

Se vi ĉeestos la UK-on, tiam aldonu viajn fotojn kaj impresojn pri UK.
Nepre! Kiam vi kreas blogaĵon aŭ aldonas foton ĉe Esperanto.com, simple indiku unun el tiuj ĉi etikedoj en la kampo "etikedoj": UK_96, UK-96, uk2011
Por aldoni foton klaku la ligilon (necesas ensaluti ĉe Esperanto.com):
http://esperanto.com/node/add/gallery-image
Por aldoni blogaĵon klaku la ligilon:
http://esperanto.com/node/add/blog

Kompreneble ni invitas vin raporti pri UK en la nacilingvaj blogoj kaj amaskomunikiloj. Tio helpos disvastigi konon pri Esperanto!
Nepre aldonu ligilojn/tekstojn de tiaj publikaĵoj al la informcentro de la gazetara kampanjo!
"Rapidajn" ligilojn vidu sube:
Aldonu nacilingvan blogaĵon pri UK
Aldonu nacilingvan publikaĵon en la papera AK
Aldonu nacilingvan telividelsendon pri UK
Aldonu nacilingvan radioelsendon pri UK

bildo de Dima Ŝevĉenko

Programo de la 96-a UK

La programo de la Kopenhaga UK estas enretigita:

http://www.uea.org/kongresoj/2011/programo.php

bildo de Dima Ŝevĉenko
bildo de Dima Ŝevĉenko

Pola Radio pri Gazetara Kampanjo ĉirkaŭ la 96-a UK

Fine de la elsendo okazas interparolo kun Dima Shevchenko, la komisiito de UEA pri la Gazetara Kampanjo ĉirkaŭ UK:

http://retradio.posterous.com/eelsendo-el-la-25042011

bildo de Dima Ŝevĉenko

Ni disvastigu informojn pri Esperanto kaj Universala Kongreso kune!

Karaj gesamideanoj!

Mi jam antaŭe skribis pri Gazetara Kampanjo ĉirkaŭ la UK-oj. Detalan priskribon de la kampanjo eblas legi ĉi tie:
http://esperanto.com/gazetara-kampanjo2011

Universala Kongreso en Kopenhago estas bonega okazo informi pri Esperanto en la nacilingvaj AK kaj blogoj.
Nun venis tempo por aktiva agado ĉikampe. Jam aperis kelkaj nacilingvaj artikoloj, kiuj mencias 96-an UK.

Kompreneble, ne ĉiu esperantisto havas eblecon verki artikolon kaj konvinki nacilingvajn AK publikigi ĝin.
Tamen, miloj da esperantistoj (kaj mi kredas, ke multaj el vi) havas proprajn personajn nacilingvajn blogojn (rettaglibrojn).
Se pluraj esperantistoj informos en ili pri Universala Kongreso de Esperanto, konvinkante tiamaniere, ke Esperanto vivas,
tio povas levi pozitivan informan ondon, favore al nia lingvo!

Tio ne postulas multe da tempo! Eĉ eta blogaĵo indas! Por iom helpi, ni kreis modelan teksteton, kiun vi povas trovi ĉi tie:
http://esperanto.com/content/anta%C5%ADkongresa-modela-teksto-en-esperan...

Ĝi estas tre simpla kaj kurta bazo por la nacilingva informo.

Se vi jam menciis 96-an Universalan Kongreson en via nacilingva blogo aŭ AK, indiku la ligilon ĉi tie aŭ informu pri tio en grupoj de GK,
por doni ekzemplon al la aliaj.
Ni disvastigu Esperanton kune!

Google-grupo de GK estas:
http://groups.google.com/group/gazetaro

bildo de Dima Ŝevĉenko

Du nacilingvaj artikoloj pri Esperanto, kie estis menciita la 96-a Universala Kongreso

[angla] Esperanto Trains Polyglots

22.02.2011

Retrevuo "LoyarBurok".

Anglalingva artikolo de Sinjoro Eng-Chui Lai pri Esperanto, kie ankaŭ estis menciitaj 96-a kaj 97-a Universalaj Kongresoj de Esperanto.

 

Ligilo al la artikolo:

http://www.loyarburok.com/human-rights/stupid-me/esperanto-trains-polyglots/

[pola] Znają język, który łączy narody

Ożyrardów".

Artikolo de Mateusz Modrak pri Esperanto, kie ankaŭ estas menciita 96-a UK.

Teksto de la artikolo:

http://www.ozyrardow.pl/index.php/2011/02/26/znaja-jezyk-ktory-laczy-narody/

 

Aliĝu ankaŭ vi!

http://esperanto.com/gazetara-kampanjo2011

bildo de Poeto

Fabelan donacon?

La iniciato propagi en la amas-komunikiloj informojn pri la Universala Kongreso en Kopenhago subtenindas, tamen malmultas interesaj faktoj, elvokotaj interesiĝon de la ĝenerala publiko je la temo. Do, la kampanjo estos sukcesa, se la kunorganizantoj prezentos multajn utilajn sciindaĵojn aŭ eĉ atentindajn fikciojn.
 Mi ekzemple pensas, ke veni en la landon de la granda fabelisto Hanso-Kristiano Anderseno estus mirinda okazintaĵo en vivo de ĉiu homamanto kaj esperantisto. Sed estus ankaŭ pli konvena evento, se oni venus en Danion al la UK kun propra fabela donaco omaĝe al la granda fabelisto. Do, eble, ni provu organizi en la kongreso internacian festivaleton de fabeloj kaj prezentu esperantan kolekton da fabelaj donacoj el diversaj popoloj? Ĉu kun slogano: "De Esperantujo kun amo al la hejmlando de Anderseno!"? Kaj en Esperanto.com ni povus komenci kolekti intelektajn "tributojn k impostojn".

Abonrilata enhavo


povigita de